Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale meter

Digitale meter

Voor elektriciteit en aardgas worden er alleen nog digitale meters geplaatst. Met een digitale meter kunt u op elk moment zien hoeveel elektriciteit of aardgas u verbruikt.

Met een digitale meter kunt u uw energieverbruik beter opvolgen(opent in nieuw venster). De belangrijkste functies per type meter zijn in de handleiding(opent in nieuw venster) beschreven. Door het koppelen van toestellen aan de gebruikerspoorten van uw digitale meter kunt u zelf uw digitale meter slimmer maken(opent in nieuw venster). Er bestaat ook een digitale budgetmeter.

Het doorsturen van uw meterstand naar netbeheerder Fluvius gebeurt automatisch. Uw gegevens zijn beveiligd en u blijft de eigenaar van uw verbruiksgegevens. Op de website van Fluvius vindt u meer info over privacy(opent in nieuw venster).

Digitale meter voor elektriciteit (links) en voor aardgas (rechts)

Plaatsing van de digitale meter

Een medewerker van netbedrijf Fluvius plaatst een nieuwe digitale meters voor elektriciteit en aardgas.
© Fluvius

Fluvius vervangt bij alle Vlaamse gezinnen de klassieke gas- en elektriciteitsmeter door een digitale meter. Het vervangen van de meters gebeurt gratis, straat per straat, wijk per wijk, gemeente per gemeente. Tegen 2024 heeft 80% van de huishoudens een digitale meter, tegen juli 2029 zal dat 100% zijn.

Het gaat niet enkel over de hoofdmeter. Hebt u bijvoorbeeld ook een klassieke exclusief-nachtmeter, dan wordt ook deze vervangen door een digitale versie.

In volgende gevallen wordt de digitale meter versneld geplaatst:

  • op uw aanvraag bij Fluvius(opent in nieuw venster) (vroeger tegen kostprijs, sinds 1 januari 2023 gratis)
  • als er nieuwe zonnepanelen geplaatst worden of een bestaande installatie uitgebreid wordt
  • bij eigenaars van zonnepanelen die bijna 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben
    (ongeveer 3 maanden voor het bereiken van de 15 jaar schrijft Fluvius de eigenaar aan, zodat de digitale meter - conform de regelgeving - ten laatste 15 jaar na de datum van de indienstname van de zonnepanelen geplaatst is)
  • als een bestaande (niet-digitale) meter defect is
  • als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst moet worden.

Vervanging van uw meters uitstellen?

Hebt u nog geen digitale meter? Dan kunt u in bepaalde gevallen uitstel vragen wanneer Fluvius in uw buurt digitale meters komt plaatsen.

Bent u

  • gebruiker van exclusief nachttarief: uitstel mogelijk uiterlijk tot 1 januari 2028
  • eigenaar van zonnepanelen die uiterlijk op 31 december 2020 in dienst werden genomen en nog geen 15 jaar een terugdraaiende meter hadden: uitstel mogelijk uiterlijk tot 31 december 2024 (zie ook retro-actieve investeringspremie).

De mogelijkheid om uit te stellen vervalt als u in een situatie voor versnelde plaatsing terechtkomt.

De digitale meter weigeren kan niet

Een digitale meter is verplicht in de Europese Unie wanneer de uitrol ervan positief wordt beoordeeld door een kostenbatenanalyse. Dit is het geval in Vlaanderen. Daarom plaatst Fluvius sinds 1 juli 2019 alleen nog maar digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Tegen 31 december 2024 moet Fluvius minstens 80% van de digitale meters geplaatst hebben. Uiterlijk op 1 juli 2029 moeten alle meters vervangen zijn door een digitale meter.

De timing van de plaatsing wordt door Fluvius bepaald. Als u de plaatsing van de digitale meters weigert, kan Fluvius een juridische procedure opstarten, waardoor u mogelijk kosten aangerekend krijgt. Meer informatie over de weigeringsprocedure op de website van Fluvius(opent in nieuw venster).