Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meterstand doorgeven aan netbeheerder Fluvius

Meterstand doorgeven aan netbeheerder Fluvius

Uw energiefactuur is gebaseerd op uw verbruik. De energieleverancier gebruikt die gegevens om:

  • uw energieverbruik te berekenen en te factureren (verbruiksfactuur)
  • het bedrag van de volgende voorschotfacturen te bepalen.

Netbeheerder Fluvius verzamelt de meterstanden van de analoge elektriciteits- of gasmeter en bezorgt die aan de leverancier.

Een digitale meter stuurt de gedetailleerde verbruikersgegevens automatisch naar Fluvius. De meterstanden noteren en overmaken is niet meer nodig. De meteropnemer hoeft dus ook niet meer langs te komen. De netbeheerder leest met andere woorden de meterstanden uit vanop afstand.
Als de digitale meter bijvoorbeeld niet meer communiceert, dan kan het wel zijn dat er een meteropnemer langskomt of dat er een opnamekaart wordt gestuurd.

Wanneer meterstand doorgeven?

Meterstanden worden jaarlijks opgenomen of uitgelezen, maar ook in bepaalde situaties zoals bij een verhuis of als u van leverancier verandert.

De datum van het jaarlijkse opnamemoment varieert van regio tot regio. De meteropnames worden gespreid over het hele jaar, uitgezonderd de zomermaanden.

In het geval van een klassieke analoge meter moet Fluvius minstens om de 4 jaar een meteropnemer naar u thuis sturen. Een tweejaarlijkse fysieke meteropname is enkel nog nodig in situaties met een verhoogd risico op fouten. Het gaat dan over situaties waarbij er sterke afwijkingen zijn in het jaarlijkse verbruik (sterk toegenomen of verminderd verbruik) of situaties waarbij er in het verleden regelmatig rechtzettingen nodig waren. In de jaren waarin geen meteropname door de meteropnemer gebeurt, zult u zelf de meterstand moeten opnemen en doorgeven aan Fluvius. U wordt daarvan op de hoogte gebracht via een meteropnamekaart.

Hoe zelf een meterstand doorgeven?

U heeft een analoge meter en u krijgt een meteropnamekaart in de brievenbus? Dan moet u zelf de meterstand aflezen en deze binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de meteropnamekaart telefonisch, via internet of per post doorgeven aan Fluvius.

Er bestaan verschillende soorten meters en het is belangrijk na te kijken welk type meter u hebt om goed de meterstand te kunnen doorgeven:

Voor elektriciteit bestaan er enkelvoudige meters, tweevoudige meters (dagmeter en nachtmeter), uitsluitend nachtmeters (meter telt verbruik via afzonderlijk elektriciteitscircuit waarop uitsluitend verwarmingstoepassingen zijn aangesloten), prepaid meters, meters met terugdraaiende tellers (voor eigenaars van zonnepanelen) en digitale meters.

  • Stap 1. Controleer eerst het meternummer. De laatste 4 cijfers op de meteropnamekaart moeten overeenkomen met het meternummer bij u thuis.
  • Stap 2. Een meterstand bestaat uit maximaal 8 cijfers voor de komma. Bij een tweevoudige meter zijn er 2 meterstanden: een voor het dagverbruik (zonnetje) en een voor het nachtverbruik (maantje). Ze bestaan elk uit maximaal 8 cijfers voor de komma. Het verbruik wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh).

Bij een digitale meter wordt de meterstand automatisch doorgegeven aan Fluvius. Om zelf uw verbruik af te lezen, moet u enkele handelingen stellen. Volg daarvoor de handleiding. Hebt u geen handleiding gekregen, neem dan contact op met Fluvius.

Voor aardgas bestaan er gewone gasmeters of budgetmeters.

  • Stap 1. Controleer eerst het meternummer. De laatste 4 cijfers op de meteropnamekaart moeten overeenkomen met het meternummer bij u thuis.
  • Stap 2. Een gasmeterstand bestaat uit maximaal 5 cijfers voor de komma. Het verbruik wordt uitgedrukt in kubieke meter (m³).

Meter stuk?

Als u denkt dat uw meter misschien defect is, dan contacteert u het best eerst een elektricien of installateur. U kunt niet bij Fluvius terecht als er fouten of problemen zijn met uw binneninstallatie (het elektriciteitsnet en de gasleidingen in uw huis en de erop aangesloten toestellen).

Ligt het probleem niet aan de binneninstallatie? Contacteer Fluvius dan zo snel als mogelijk. Fluvius moet na de herstelling of vervanging van de meter de meterstand schatten. Fluvius zal dit doen op basis van o.a. uw verbruik van de voorgaande jaren.