Gedaan met laden. U bevindt zich op: Retroactieve premie voor eigenaars van zonnepanelen, windturbine, micro-WKK,… die meermaals netkosten betaalden na afschaffing van terugdraaiende teller

Retroactieve premie voor eigenaars van zonnepanelen, windturbine, micro-WKK,… die meermaals netkosten betaalden na afschaffing van terugdraaiende teller

Betaalde u als eigenaar van zonnepanelen, een microwarmte-krachtkoppeling of een kleine windmolen bij de overschakeling naar de digitale meter meermaals netkosten? Dan kon u daarvoor eenmalig en tot uiterlijk 31 december 2022 een premieaanvraag indienen.

Voorwaarden

 • De premie voor prosumenten (gezinnen of bedrijven) die financieel nadeel ondervonden, is bedoeld voor netgebruikers die uiterlijk 30 juni 2022 een digitale meter geplaatst kregen.
 • U moet een decentrale productie-installatie hebben (zoals een zonnepaneleninstallatie, kleine windturbine,….), die:
  • een nominaal vermogen heeft van maximaal 10 kVA per EAN-nummer
  • in dienst genomen is in de periode van 1-1-2006 tot en met 31-12-2020
  • en op 1 maart 2021 in gebruik was.
 • Als op dat toegangspunt meerdere decentrale productie-installaties zijn aangesloten, dan worden voor het bepalen van het nominale vermogen alle decentrale installaties aangesloten op hetzelfde EAN-nummer in rekening gebracht.
 • De decentrale productie-installatie moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet en in staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat nog gedaan:
  • gedurende de 12 maanden vóór 1 maart 2021
  • of als dat later was, gedurende de 12 maanden vóór de plaatsing van de digitale meter (of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten).
 • De decentrale productie-installatie werkte op 28 februari 2021 nog met een terugdraaiende teller (dus met compensatie van injectie en afname). Deze regeling werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof.
 • De aanvrager kon tot uiterlijk 31 december 2022 de premieaanvraag indienen.
 • De premie kan per EAN-nummer slechts 1 keer worden toegekend.

Procedure

U kon de premie aanvragen via het online premieloket van Fluvius(opent in nieuw venster) tot en met 31 december 2022.

De aanvraag bevat minstens de volgende gegevens:

 1. unieke identificatie, rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en contactgegevens van de aanvrager van de premie
 2. rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald
 3. identificatie van de decentrale productie-installatie aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt
 4. verklaring op eer waarin de aanvrager bevestigt dat die als begunstigde het elektriciteitsdistributienettarief onder de vorm van het prosumententarief betaalde.

Financieel voordeel

 • Het bedrag hangt af van uw situatie en kan variëren tussen enkele euro’s tot maximaal 170 euro.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, voor het opzetten van flankerend beleid voor de prosumenten met een digitale meter die meermaals distributienettarieven betaald hebben door de voortijdige onderbreking van het principe van de terugdraaiende teller door de extra meteropname op 1 maart 2021, de datum van de inwerkingtreding van het arrest van het Grondwettelijk Hof.