Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premie van Fluvius voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen voor dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw

Premie van Fluvius voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen voor dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen van netbeheerder Fluvius.

Voorwaarden

 • Saneren van een asbestdak en het plaatsen van nieuwe zonnepanelen. 
 • De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
 • Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een (voorschot)factuur van minstens 10% betaald zijn tussen 1-1-2022 en 31-12-2023. 
 • De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2025 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken.

Wie kan de premie aanvragen?

Combinatie met andere premies

In specifieke gevallen is deze premie combineerbaar met:

Procedure

Premie-aanvraag

U vraagt de premie aan in 2 stappen:

 1. Activatie premie-aanvraag: u kunt de tijdelijke premie activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024 via het premieloket van Fluvius(opent in nieuw venster). U voegt bij het aanvraagformulier een bewijs van ondertekende offerte of ondertekende bestelbon en minstens een voorschotfactuur van 10% voor de asbestverwijdering en -afvoer, beide gedateerd in 2022 of 2023.

 2. Vervolledigen premie-aanvraag: nadat de asbestverwijdering en -afvoer is voltooid en de zonnepanelen werden geplaatst (en uiterlijk op 31 december 2025 bij Fluvius aangemeld zijn), kunt u de premie-aanvraag vervolledigen, uiterlijk op 31 maart 2026.

U kunt de premie online aanvragen bij Fluvius(opent in nieuw venster). 

Noodzakelijke documenten om de premie aan te vragen

Bij activatie van de premie-aanvraag.

 • Aanvraagformulier.

 • Offerte voor asbestverwijdering en asbestafvoer (beide gedateerd in 2022 of 2023) of voor deelnemers aan het aan een het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, het bewijs van aanmelding bij dit sectorprotocol. Deze aanmelding kan ook dateren van in 2021.

 • Een voorschotfactuur, voorschotfacturen of een factuur voor de volledige asbestverwijdering en de afvoer van asbesthoudend materiaal die dateert van of dateren van 2022 of 2023. Voor deelnemers aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, volstaat een (voorschot)factuur voor de asbestverwijdering die dateert van 2022 of 2023.

 • Een bewijs dat minstens 10% van het voorschot voor de asbestverwijdering en desgevallend de afvoer van asbesthoudend materiaal betaald is in 2022 of 2023.

Bij de vervollediging van de premie-aanvraag: .

 • Aanvraagformulier.

 • Attest van de aannemer betreffende de asbestverwijdering.

 • Attest van de aannemer betreffende de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie.

 • Alle facturen die betrekking hebben op de asbestverwijdering en desgevallend de afvoer van het asbesthoudend materiaal.

Financieel voordeel

Als u voldoet aan de voorwaarden, hebt u recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/m2.

Lees deze pagina in: