Een groenestroomcertificaat (= steuncertificaten groene stroom) is een virtueel certificaat dat aantoont dat een bepaalde hoeveelheid groene stroom werd geproduceerd.

Voorwaarden groenestroomcertificaten

Om aanvaardbare groenestroomcertificaten te verkrijgen tijdens de steunperiode moet

 • de certificaatgerechtigde verklaren dat hij geen onderneming in moeilijkheden is
 • de nieuwe productie-installatie (project) aan volgende voorwaarden voldoen:
  • is gelegen in het Vlaams Gewest
  • wekt elektriciteit op uit een hernieuwbare energiebron
  • behoort tot een representatieve projectcategorie of heeft een projectspecifieke bandingfactor
  • is voorzien van de nodige meetapparatuur om de netto-elektriciteitsproductie te meten
  • is gekeurd en heeft een geldig en volledig keuringsverslag.

Afhankelijk van de technologie en de startdatum, kunnen er bijkomende voorwaarden zijn zoals:

 • de productie moet gebeuren als de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt niet negatief zijn
 • het maximaal productievolume is nog niet bereikt (voor windprojecten)
 • het maximaal steunvolume is nog niet bereikt (voor biogas- en biomassaprojecten)
 • een biogas-of biomassa-installatie moet ook een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn.

Projectcategorieën

Er zijn projectcategorieën gedefinieerd voor de meest voorkomende type installaties.

Via de onderstaande schema’s kunt u nagaan of er een projectcategorie bestaat voor uw project. De bandingfactor voor de representatieve projectcategorieën zijn beschikbaar in overzichten en de evaluatierapporten.

 • (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
  De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit

  Stroomschema voor het vaststellen van de representatieve projectcategorie voor groenestroomprojecten met startdatum vanaf 1 januari 2023.

  De representatieve projectcategorieën voor groene stroomprojecten worden weergegeven met GS Cat.

  Project met de afkorting PS (projectspecifiek)? Bekijk dan de pagina over Projectspecifieke projectcategorie.

 • (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
  De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit

  Stroomschema voor het vaststellen van de representatieve projectcategorie voor groenestroomprojecten met startdatum van 17 juli 2021 tot en met 31 december 2022.

  De representatieve projectcategorieën voor groene stroomprojecten worden weergegeven met GS Cat.

  Project met de afkorting PS (projectspecifiek)? Bekijk dan de pagina over Projectspecifieke projectcategorie.

 • Grootschalige projecten of projecten die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt kunnen onder de projectspecifieke projectcategorieën vallen.

  Bekijk het stroomschema PS GS-projectcategorieën en de aanvraagprocedure op de pagina projectspecifieke projectcategorie.

Aanvragen of berekenen

Informatie over de berekening van groenestroomcertificaten en hoe deze aangevraagd kunnen worden.

Wetgeving

Het behandelingskader en de voorwaarden voor het ontvangen van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong zijn vastgelegd in het

  Aanvullend zijn er besluiten, mededelingen, reglementen en voorschriften waaraan een project moet voldoen.

  VREG - Synergrid