Gedaan met laden. U bevindt zich op: Keuring

Keuring

Om steuncertificaten (groenestroom- of warmte-krachtcertificaten) of garanties van oorsprong te kunnen ontvangen moet er een geldig keuringsverslag zijn.

Opbouw en inhoud keuringsverslag

De opbouw, inhoud van het keuringsverslag en wanneer deze uitgevoerd moet worden is beschreven in het Besluit administrateur-generaal tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor productie-installaties(PDF bestand opent in nieuw venster).

Nieuwe installatie

Bij opstart moet iedere installatie gekeurd worden (AREI-keuring). Om steuncertificaten of garanties van oorsprong te kunnen krijgen is een aanvullende keuring verplicht voor een installatie die groter is dan 200 kW.

Het keuringsverslag moet om de 2 jaar vernieuwd worden voor iedere installatie die groter is dan 1000 kW. Dit 2-jaarlijks verslag is belangrijk voor de verdere toekenning van de steuncertificaten en garanties van oorsprong. Controleer op het moment van deze keuring of alle meters nog beschikken over een geldig ijkcertificaat.

Er is geen 2-jaarlijkse keuring nodig als alle metingen die noodzakelijk zijn voor het bekomen van certificaten of garanties van oorsprong uitgevoerd worden door de netbeheerder.

Wijzigingen keuren

Een wijziging kan tot gevolg hebben, dat de installatie opnieuw gekeurd moet worden. Wanneer dit moet gebeuren, is beschreven in het besluit administrateur-generaal tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor productie-installaties moet voldoen.

Geaccrediteerde keuringsinstanties

In Vlaanderen zijn 4 instanties geaccrediteerd voor het uitvoeren en uitreiken van een keuringsverslag voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling.

Keuringsverslag bezorgen

Bezorg een nieuw keuringsverslag via

  • Meld aan in ExpertBase(opent in nieuw venster) (namens een onderneming)
  • Zoek het dossier op.
  • Voeg een nieuwe actie toe.
  • Selecteer in het scherm Nieuwe actie aanmaken de optie een wijziging melden.
  • Klik op de knop actie aanmaken. Nadat de actie aangemaakt is komt u in tabblad Toelichting terecht.
  • Selecteer periodieke keuring van de installatie.
  • Klik op het tabblad Metingen. In de gegevensblok Schema’s en keuringsverslag (onderaan het scherm):
   • Laad het nieuwe keuringsverslag op (als er een oudere versie van het verslag is zal deze overschreven worden).
   • Vul bij uitgevoerd op de datum waarop de keurder langskwam in.
   • Periodieke keuring met wijzigingen?
    • Zo ja, duid de 2de optie aan. Klik nadien op tabblad Toelichting, waarin u beschrijft welke wijzigen er uitgevoerd werden.
    • Zo nee, duid de 1ste optie aan.
  • Controleer voordat u de actie indient of
   • iedere meter een geldig ijkcertificaten heeft zoals beschreven bij inhoud keuringsverslag.
    • Voeg de (nieuwe) ijkcertificaten toe als deze recent vernieuwd werden.
   • het formulier een duidelijk beeld geeft van de huidige situatie. Zo niet, vul dan eerst de gegevens aan of verduidelijk deze in tab toelichting.
  • Klik op tab indienen, nadat bovenstaande punten uitgevoerd zijn. Wordt de knop Indienen (rechts beneden) getoond?
   • Zo ja, dan kan u indienen.
   • Zo nee, dan heeft u geen rechten om de actie in te dienen.
  • Status gewijzigd naar In behandeling? Dan is het indienen gelukt, zolang de status In behandeling is kan u de actie niet aanpassen. Zo nee, vul de ontbrekende gegevens die verplicht zijn in (deze worden via rode uitroeptekens en kader aangegeven).