Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraagprocedure steuncertificaten voor groene stroom of WKK

Aanvraagprocedure steuncertificaten voor groene stroom of WKK

De aanvraagprocedure bestaat uit een aanvraag voor een

 • principebeslissing waarin de startdatum wordt vastgelegd (enkel voor steuncertificaten)
 • definitieve beslissing waarin de toekenning van steuncertificaten met of zonder garanties van oorsprong is vastgelegd (project is in dienst genomen).

Controleer voordat u een aanvraag opstart of het project in aanmerking komt voor

Om een aanvraag te kunnen opstarten, heeft u toegang nodig tot ExpertBase.

Aanvraagprocedure voor biogas, wind of WKK

  Welke stappen u best uitvoert is afhankelijk van de situatie.

    • Stap 1

     Startdatum aanvragen (optioneel voor steuncertificaten)

     Project dat nog gebouwd of ingrijpend gewijzigd zal worden

     Voor een concreet project dat nog gebouwd of ingrijpend gewijzigd zal worden kunt u een aanvraag voor een principebeslissing indienen. Informatie over de startdatum en de aanvraag voor een principebeslissing is gebundeld op de pagina over de startdatum.

     Principebeslissing ontvangen? Dan moet het project uitgevoerd worden, zoals bepaald in de principebeslissing. Wijzigingen aan het project moeten voor de indienstname gemeld worden en kunnen tot gevolg hebben, dat u geen steuncertificaten zal ontvangen.

    • Stap 2

     Steuncertificaten en garanties van oorsprong aanvragen

     Project is in dienst of ingrijpend gewijzigd

     Vraag de steuncertificaten en garanties van oorsprong aan zodra het project of de installatie in werking of ingrijpend gewijzigd is.

     Uiterlijk 2 jaar na indienstname of voltooiing ingrijpende wijziging indienen.

     Via ExpertBase
     Dossier is volledig
     Na beslissing en rapportering

    Aanvraag voor projectspecifieke projectcategorie

    Projectspecifieke projectcategorie? Zo ja, vraag eerst een projectspecifieke bandingfactor aan. De aanvraagprocedure voor steuncertificaten voor projecten met een projectspecifieke projectcategorie is beschreven op de pagina over projectspecifieke projectcategorie.

    Vraag de startdatum en steuncertificaten pas aan, nadat u een beslissing met de (definitieve) bandingfactor heeft ontvangen.

    Betrokken partijen in een dossier

    In een dossier met steuncertificaten komen volgende partijen altijd voor.

    • Aanvrager - Certificaatgerechtigde (is meestal de eigenaar)

     Uitbating installatie - Aanmelden bij netbeheerder - Aanvraag certificaten - Wijzigingen melden - Verkopen van certificaten
     • De uitbating van de installatie gebeurt meestal door de eigenaar.
     • De eigenaar moet de installatie binnen de 30 dagen na de AREI-keuring aanmelden bij netbeheerder Fluvius.
     • De eigenaar van de installatie kan de steuncertificaten of garanties van oorsprong aanvragen (tenzij er een andere partij wordt aangeduid in de aanvraag). De onderneming (of persoon) die recht heeft op certificaten, wordt de certificaatgerechtigde genoemd.

     Certificaatgerechtigde

     • moet iedere wijziging melden
     • moet ervoor zorgen dat de installatie op ieder moment conform de regelgeving en technische voorschriften is
     • kan het steuncertificaat verkopen aan
    • Netbeheerder elektriciteit

     Uitbating van het net - Productie uitlezen en rapporteren - Dossier zonnepanelen beheren - Uitbetaling aan minimumprijs
     • De uitbating van het (elektriciteits)net gebeurt door netbeheerder Fluvius.
     • Installatie groter dan 10 kW met recht op steuncertificaten? Dan wordt de productie wordt maandelijks
      • uitgelezen door Fluvius
      • gerapporteerd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (voor de berekening van de steuncertificaten of garanties van oorsprong).
     • Steuncertificaten verkocht aan de minimumprijs? Fluvius zal deze uitbetalen.
     • Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen? Fluvius beheert het dossier van de zonnepanelen.
    • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

     Dossier voor biogas, biomassa, wind of WKK - Berekenen certificatensteun - Bevraging
     • Dossiers behandelen en opvolgen voor biogas, biomassa, warmte-krachtkoppeling, water en wind.
     • Het berekenen van
      • het aantal groenestroomcertificaten
      • het aantal warmtekrachtcertificaten
      • het aantal garanties van oorsprong
      • de bandingfactor en onrendabele top voor representatieve en projectspecifieke projectcategorieën.
     • Eigenaars of producenten bevragen over:
      • inputstromen
      • productiegegevens.
    • Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

     Toekenning certificaten en garanties van oorsprong - Quotum berekenen - Informeren over handel