Vastleggen startdatum

Vergunningsplicht

Als een project een (omgevings)vergunning nodig heeft, wordt de startdatum:

 • gelijk gesteld aan de datum waarop een aanvraag voor de toekenning van certificaten voor het project is ingediend
 • of de datum waarop het project beschikt over de nodige vergunning(en) als deze laatste datum een latere datum is dan de datum waarop de (principe-)aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend.

Eenmaal vastgesteld in de principebeslissing blijft de startdatum geldig voor een bepaalde periode.

De indienstneming van de installatie moet binnen de geldigheidsperiode van de startdatum gebeuren.

Startdatum is vervallen

Als de indienstneming van de installatie gebeurt na de geldigheidstermijn van de startdatum, kan het project een nieuwe startdatum krijgen.

De voorwaarden om een nieuwe startdatum te krijgen zijn:

 • de installatie is nog niet in gebruik genomen gedurende de geldigheidsduur van de startdatum en op voorwaarde dat de nieuwe aanvraag gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als het jaar van de indienstname
 • zij beschikt nog steeds over de vereiste vergunning
 • er zijn sinds de vorige aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend minstens
  • 12 maanden verstreken voor installaties op basis van zonne-energie
  • 36 maanden verstreken voor andere installaties.

Wijzigen van projectcategorie (eenmalig)

Het project kan eenmalig wijzigen van projectcategorie met behoud van de startdatum.

  Aanvragen

  Wetgeving

  Het begrip startdatum, en de voorwaarden om een nieuwe startdatum aan te vragen is beschreven in artikel 1.1.3. punt 113°/2 van het Energiedecreet(opent in nieuw venster).

  De mogelijkheid tot het wijzigen van een representatieve projectcategorie is bepaald in artikel 12.3.21 van het Energiebesluit(opent in nieuw venster).