Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmte-krachtcertificaten

Warmte-krachtcertificaten

Via deze pagina kunt u nagaan of u recht heeft op warmte-krachtcertificaten (= steuncertificaten WKK).

Een warmte-krachtcertificaat of een steuncertificaat WKK is een virtueel certificaat. Een warmte-krachtcertificaat toont aan dat een bepaalde hoeveelheid primaire energie werd bespaard in een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie ten opzichte van een referentiecentrale en een referentieketel.

Voorwaarden warmte-krachtcertificaten

Om aanvaardbare warmte-krachtcertificaten te verkrijgen moet volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • certificaatgerechtigde verklaart dat hij geen onderneming in moeilijkheden is
 • warmte-krachtinstallatie:
  • behoort tot een projectcategorie
   • representatieve projectcategorie
   • of projectspecifieke projectcategorie en heeft projectcategorie bandingfactor verkregen
  • gebruikt de geproduceerde warmte nuttig en is
   • kwalitatief
   • recent in dienst genomen of ingrijpend gewijzigd (minder dan 3 jaar)
   • gekeurd (heeft een geldig en volledig keuringsverslag)
   • voorzien van de nodige meetapparatuur (met geldige ijkcertificaten)
   • gelegen in het Vlaamse Gewest.
Geen projectcategorie?

Voor een nieuwe of ingrijpend gewijzigde warmte-krachtinstallatie met minder dan 85% biogas en startdatum vanaf 1 januari 2023, kunt u geen warmte-krachtcertificaten krijgen.

Projectcategorieën

Er zijn projectcategorieën gedefinieerd voor de meest voorkomende type installaties. Via de schema’s kan u nagaan of er een projectcategorie bestaat voor uw project. De bandingfactor voor de representatieve projectcategorieën zijn beschikbaar in overzichten en de evaluatierapporten.

Aanvragen of berekenen

Informatie over de berekening van warmte-krachtcertificaten en hoe deze aangevraagd kunnen worden.

Wetgeving

Het behandelingskader en de voorwaarden voor het (maandelijks) ontvangen van warmte-krachtcertificaten en/of garanties van oorsprong zijn vastgelegd in het

Aanvullend zijn er besluiten, toelichtingen, mededelingen, reglementen en voorschriften waaraan een project moet voldoen.