Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmte-krachtcertificaten

Warmte-krachtcertificaten

Via deze pagina kunt u nagaan of u recht heeft op warmte-krachtcertificaten (= steuncertificaten WKK).

Een warmte-krachtcertificaat of een steuncertificaat WKK is een virtueel certificaat. Een warmte-krachtcertificaat toont aan dat een bepaalde hoeveelheid primaire energie werd bespaard in een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie ten opzichte van een referentiecentrale en een referentieketel.

Voorwaarden warmte-krachtcertificaten

Om aanvaardbare warmte-krachtcertificaten te verkrijgen moet:

 • de certificaatgerechtigde verklaren dat hij geen onderneming in moeilijkheden is
 • de warmte-krachtinstallatie:
  • behoren tot een representatieve projectcategorie (of een projectspecifieke bandingfactor hebben)
  • de geproduceerde warmte nuttig gebruiken
  • kwalitatief zijn
  • gekeurd zijn (geldig en volledig keuringsverslag)
   • voorzien zijn van de nodige meetapparatuur met geldige ijkcertificaten
   • recent in dienst genomen of ingrijpend gewijzigd (minder dan 2 jaar op het moment van indienen van het aanvraagdossier)
   • gelegen in het Vlaamse Gewest.

Projectcategorie

De projectcategorie en startdatum bepalen welke bandingfactor er gebruikt zal worden bij de berekening van de warmte-krachtcertificaten.

Via het schema kunt u nagaan of er een projectcategorie bestaat voor uw nieuw project:

Voor een nieuwe of ingrijpend gewijzigde warmte-krachtinstallatie met minder dan 85% biogas en startdatum vanaf 1 januari 2023, kunt u geen warmte-krachtcertificaten krijgen (geen projectcategorie).

Wetgeving

Het behandelingskader en de voorwaarden voor het (maandelijks) ontvangen van warmte-krachtcertificaten en/of garanties van oorsprong zijn vastgelegd in het

Aanvullend zijn er besluiten, toelichtingen, mededelingen, reglementen en voorschriften waaraan een project moet voldoen.