Gedaan met laden. U bevindt zich op: Degressiviteit

Degressiviteit

Wanneer de toekenning van aanvaardbare warmte-krachtcertificaten stopt voor warmte-krachtinstallaties met een startdatum voor 1 januari 2013 is afhankelijk van het afbouwpad (degressiviteit).

Een warmte-krachtinstallatie met een startdatum voor 1 januari 2013 kreeg tijdens de eerste vier levensjaren van de installatie warmte-krachtcertificaten voor de vermelding aanvaardbaar.

De degressiviteitsperiode startte 4 jaar na de indienstneming of ingrijpende wijziging van de warmte-krachtinstallatie. Hierdoor werden er minder aanvaardbare en een aantal niet-aanvaardbare (= niet verkoopbare) warmte-krachtcertificaten toegekend. Met de ouderdom van de installatie neemt het aantal aanvaardbare warmte-krachtcertificaten af.

Hoeveel warmte-krachtcertificaten aanvaardbaar zijn, is vastgelegd in onderstaande formule. Deze formule wordt maandelijks toegepast.

Formule

  • X is het percentage van de warmte-krachtbesparing (WKB) waarvoor u warmte-krachtcertificaten met de vermelding aanvaardbaar krijgt (= verkoopbare warmte-krachtcertificaten).
  • RPE is de relatieve primaire energiebesparing (wordt berekend op basis van meetgegevens).
    • Pas de waarde van de RPE in procent toe. (Bijvoorbeeld gebruik de waarde 25 voor een installatie met een RPE van 25%.
    • Hoe hoger de RPE van een installatie, hoe meer aanvaardbare warmte-krachtcertificaten deze installatie kan krijgen.
  • T is de periode tussen de maand van indienstneming en de maand van de productie waarvoor warmte-krachtcertificaten worden uitgereikt. T wordt uitgedrukt in maanden.

Zolang X groter is dan 0% kunnen er aanvaardbare warmte-krachtcertificaten toegekend worden.

Het is mogelijk dat de periode dat er aanvaarbare warmte-krachtcertificaten toegekend kunnen worden, langer loopt dan de periode dat de minimumprijs gegarandeerd is. De aanvaardbare warmte-krachtcertificaten die toegekend worden voor een installatie die ouder is dan 10 jaar is, kunnen enkel op de markt verkocht worden. De lijst van potentiële kopers(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de VREG.

Voorbeeld

Voorbeeld verdeling van warmte-krachtcertificaten voor periode maart 2014 tot en met juni 2014.
Productie-
maand
T
(maanden)
X
(%)
WKB
(MWh))
Aantal
certificaten
Aanvaardbaar
Aantal
certificaten
Niet aanvaardbaar

Maart 2014

48100100010000
April 20144999,210009928
Mei 20145098,4100098416
Juni 20145197,6100097624
  • Een warmte-krachtinstallatie die elke maand een warmte-krachtbesparing (WKB) van 1.000 MWh realiseert.
  • Deze warmte-krachtinstallatie werd in dienst werd genomen in april 2010 en heeft een een RPE van 25%.
  • De tabel toont hoe de verdeling van de warmte-krachtcertificaten gebeurde voor de periode maart 2014 tot en met juni 2014.

Wetgeving

Het percentage van de aanvaardbare warmte-krachtbesparing wordt berekend zoals beschreven in artikel 12.3.3, van het Energiebesluit(opent in nieuw venster)