Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beschikbare warmte

Beschikbare warmte

Het aantal warmte-krachtcertificaten wordt bepaald op basis van de warmte-krachtbesparing die maandelijks wordt gerealiseerd. In het geval dat een warmte-krachtinstallatie warmte levert ter vervanging van reeds beschikbare warmte zal de primaire energiebesparing berekend worden ten opzichte van de producent van deze beschikbare warmte.

Site waar al beschikbare warmte gebruikt wordt

De geschiedenis van de warmtevraag die de warmte-krachtinstallatie invult of zal invullen na indienstneming (of ingrijpende wijziging) wordt bekeken bij het opstellen van de berekeningsmethode voor de maandelijks gerealiseerde warmte-krachtbesparing.

Er sprake van een site waar al beschikbare warmte gebruikt wordt, als de warmtevraag in het verleden door een andere, reeds bestaande warmteproducent werd ingevuld.

Voorwaarden beschikbare warmte

  • De warmte voldoet aan een economisch aantoonbare warmtevraag.
  • De warmte wordt geleverd door een andere warmteproducent dan de warmte-krachtinstallatie die het voorwerp is van de certificatenaanvraag.
  • De warmte-krachtinstallatie die het voorwerp is van de certificatenaanvraag produceert warmte die geheel of gedeeltelijk ter vervanging van deze beschikbare warmte dient.
  • De theoretisch technische levensduur van de bestaande warmteproducent is nog niet bereikt.
  • De primaire energiebesparing ten opzichte van de bestaande warmteproducent is lager dan de primaire energiebesparing ten opzichte van een referentiesituatie, met uitzondering van de warmte die volgens metingen en na de indienstneming van de warmte-krachtinstallatie verder voor de invulling van een economisch aantoonbare vraag wordt aangewend.

Seizoensgebonden profiel

De hoeveelheid beschikbare warmte per maand wordt bepaald als het maandelijks rekenkundig gemiddelde van de beschikbare warmte over de volledige referentieperiode.

Sinds 1 juli 2022 wordt van deze benadering afgeweken wanneer blijkt dat

  • de warmteproductie een duidelijk seizoensgebonden profiel vertoont
  • en er voldoende gedetailleerde gegevens in de referentieperiode beschikbaar zijn.

In dit geval bepaalt het VEKA de hoeveelheid beschikbare warmte voor een gegeven maand als het rekenkundig gemiddelde van de hoeveelheid beschikbare warmte in de overeenkomstige maanden in de referentieperiode. Dit betekent dat voor de maand januari het rekenkundig gemiddelde van de hoeveelheid beschikbare warmte voor alle maanden januari in de referentieperiode wordt genomen, en deze werkwijze geldt analoog voor alle andere maanden.

De werkwijze wordt sinds 1 juli 2022 toegepast voor

  • nieuwe installaties
  • ingrijpende wijzigingen
  • bestaande installaties waarvan de beslissing (sinds 1 juli 2022) wijzigt naar aanleiding van het positief worden van de controle op beschikbare warmte.

Verwaarloosbaar

In uitzonderlijke gevallen kan er beslist worden dat de hoeveelheid reeds beschikbare warmte verwaarloosbaar is. De primaire energiebesparing zal dan berekend worden ten opzichte van een referentie-installatie.

Wetgeving

Beschikbare warmte is beschreven in artikel 6.2.10, § 5 van het Energiebesluit(opent in nieuw venster) is

In de toelichting beschikbare warmte(PDF bestand opent in nieuw venster) wordt een aantal van de voorwaarden en de toepassing van beschikbare warmte in certificatendossiers uitgebreid toegelicht.