Gedaan met laden. U bevindt zich op: Berekening warmte-krachtcertificaten

Berekening warmte-krachtcertificaten

De warmte-krachtcertificaten worden maandelijks berekend voor warmte-krachtinstallaties die recht hebben op warmte-krachtcertificaten.

Basisformule

De bandingfactor wordt altijd toegepast, tenzij de startdatum voor 1 januari 2013 is.

Het aantal warmte-krachtcertificaten (WKC’s) dat wordt uitgereikt per 1.000 kWh warmte-krachtbesparing (WKB) is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de bandingfactor (Bf) die van toepassing is.

WKC = WKB x Bf

Als de bandingfactor 0,00 is, kunnen er geen warmte-krachtcertificaten toegekend worden.

Startdatum voor 1 januari 2013?

Dan wordt er voor X% van de berekende warmte-krachtbesparing (aanvaardbare) warmte-krachtcertificaten uitgereikt, zolang percentage X groter is dan 0. Op de pagina over degressiviteit wordt de formule uitgelegd.

Geen certificaten bij negatieve elektriciteitsprijzen

Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk dat er geen warmte-krachtcertificaten worden toegekend bij negatieve elektriciteitsprijzen voor installaties met een vermogen groter dan 500 kW.

Er worden geen warmte-krachtcertificaten toegekend voor de warmte-krachtbesparing (WKB) gedurende de periodes waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief zijn gedurende minstens 6 opeenvolgende uren. Als deze situatie zich voordoet zal het aantal warmte-krachtcertificaten (WKC) vermenigvuldigd worden met de factor (1-fneg).

WKC = WKB x Bf x (1-fneg)

Formule fneg

fneg = Eneg : Eprod

  • Eneg is de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de warmte-krachinstallatie gedurende de periode in de betreffende kalendermaand waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren, uitgedrukt in kWh.
  • Eprod is de totale hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de warmte-krachtinstallatie gedurende de betreffende kalendermaand, uitgedrukt in kWh.

Wetgeving

De formule het aantal warmte-krachtcertificaten te berekenen is bepaald in artikel 7.1.2, §2, derde lid, van het Energiedecreet(opent in nieuw venster).

Wanneer negatieve prijzen invloed hebben op het aantal warmte-krachtcertificaten en hoe de factor fneg wordt bepaald, is beschreven in artikel 6.2.3/1, derde lid, van het Energiebesluit(opent in nieuw venster).