Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toekenning steuncertificaten en garanties van oorsprong

Toekenning steuncertificaten en garanties van oorsprong

Vlaamse steuncertificaten en garanties van oorsprong worden toegekend door de VREG.

Steuncertificaten bestaan enkel in elektronische vorm en worden uitgereikt, verhandeld en ingeleverd via het VREG-platform. Hebt u een dossier in ExpertBase waarvoor u garanties van oorsprong, groenestroom- of warmte-krachtcertificaten ontvangt? Zo ja, dan kunt u via deze pagina nagaan hoe en wanneer u steuncertificaten of garanties van oorsprong ontvangt en kunt verkopen.

In het VREG-platform is de benaming voor een

 • groenestroomcertificaat uit een hernieuwbare energiebron: steuncertificaat groene stroom
 • warmte-krachtcertificaat: steuncertificaat WKK.

De handleiding van het VREG-platform(opent in nieuw venster) en een overzicht van de potentiële kopers van groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de VREG.

VREG-platform gebruiken

Steuncertificaten worden uitgereikt, verhandeld en ingeleverd via het VREG-platform. Via een transactie kunt u steuncertificaten of garanties van oorsprong verkopen.

U kunt ook nakijken wanneer de steuncertificaten of garanties van oorsprong aangemaakt werden of deze nog in de portefeuille zitten (nog verhandelbaar) of aan welke partij deze overgedragen werden.

 • De steuncertificaten en garanties van oorsprong ontvangt u 2 maanden na de productiemaand.

  • Transactie aanmaak

   Ontvangen steuncertificaten of garanties van oorsprong

   Wilt u een overzicht van de aangemaakte steuncertificaten of garanties van oorsprong?

   Volg dan volgende stappen:

   • Meld aan in het VREG-platform.
   • Klik in de menu Transactie op Transactie zoeken.
   • Selecteer Aanmaak bij Transactietype.
   • Klik op Zoeken.
   • Via uitgebreid zoeken (vlak boven de knop zoeken) kunt u
    • nagaan of certificaten werden toegekend voor een bepaalde productieperiode,
    • 1 specifieke installatie selecteren door
     • in het invulveld het begin van het dossiernummer te typen
     • vink het dossiernummer aan.
  • Mail certificaten zijn aangemaakt

   Instellen via voorkeuren (Mijn Gegevens)

   Werd er bij voorkeuren aangeduid dat u een automatische mail wilt ontvangen? Dan krijgt u een mail zodra steuncertificaten of garanties van oorsprong aangemaakt zijn.

   Volg volgende stappen als u de mail wilt ontvangen:

   • Meld aan in het VREG-platform(opent in nieuw venster).
   • Klik rechts bovenaan op Mijn gegevens.
   • Klik rechts beneden op de knop Wijzigen.
   • Controleer bij Bedrijfgegevens het algemeen e-mailadres. Pas het mailadres aan, als dit niet correct is.
   • Klik nadien op tab Voorkeuren.
   • Klik op de zwarte pijl naast E-mail instellingen, zodat de opties getoond worden.
   • Vink ‘Ik wil een automatische e-mail ontvangen wanneer steuncertificaten of garanties van oorsprong worden toegekend’ aan.
   • Klik rechts beneden op de knop Opslaan om de voorkeuren op te slaan.
  • Groenestroomcertificaten (= steuncertificaten groene stroom) of warmte-krachtcertificaten (steuncertificaten WKK) verkopen aan de minimumprijs (netbeheerder)?

   Dit kan via het VREG-platform door

   • de transactie Verkoop minimumprijs in te geven (= manuele verkoop)
   • de automatische verkoop aan minimumprijs in te stellen.

   De stappen zijn beschreven op de pagina over Minimumprijs per steuncertificaat.

  • Werd er een prijs afgesproken met de koper van de steuncertificaten?

   Volg de stappen om de steuncertificaten te verkopen:

   • Meld aan in het VREG-platform(opent in nieuw venster) met uw identiteitskaart of Itsme.
    • Onderneming? Selecteer dan aanmelden namens een onderneming.
   • Klik op Transactie (groene balk).
   • Klik (in de uitklaplijst) op Transactie invoeren.
   • Controleer of het (1ste) tabblad Verkoop is geselecteerd.
   • Selecteer bij Type certificaat:
    • steuncertificaten groene stroom als u de groenestroomcertificaten wilt verkopen
    • steuncertificaten WKK als u de warmte-krachtcertificaten wilt verkopen.
   • Klik op Zoeken. De certificatensets worden getoond.
   • Selecteer de steuncertificaten die u wilt verkopen. U kan dit manueel
    • door iedere set aan te vinken
    • of door het totaal te verkopen certificaten in te vullen bij ‘Selecteer automatisch de oudste’.
   • Zoek de naam van de koper door het begin van de naam van de koper te typen. In de uitklaplijst zal de naam van de koper getoond worden.
   • Vul de afgesproken prijs in en beantwoord de vragen (over welke factoren de prijs bepaalden)
   • Klik op volgende. U krijgt een overzicht te zien van de ingevoerde gegevens.
   • Klik op bevestigen als de ingevoerde gegevens correct zijn.
   • Werden er afspraken gemaakt over de garanties van oorsprong?

    Garanties van oorsprong verkopen of over dragen

    • Meld aan in het VREG-platform(opent in nieuw venster) met uw identiteitskaart of Itsme.
     • Onderneming? Selecteer dan aanmelden namens een onderneming.
    • Klik op Transactie (groene balk).
    • Klik (in de uitklaplijst) op Transactie invoeren.
    • Controleer of het (1ste) tabblad Verkoop is geselecteerd.
    • Selecteer bij Type certificaat:
     • Garanties van Oorsprong Groene Stroom
     • of Garanties van Oorsprong WKK.
    • Klik op de knop Zoeken. De sets worden getoond.
    • Selecteer de garanties van oorsprong die u wilt verkopen. U kunt dit manueel
     • door iedere set aan te vinken
     • of door het totaal te verkopen garanties van oorsprong in te vullen bij ‘Selecteer automatisch de oudste’.
    • Zoek de naam van de koper door het begin van de naam van de koper te typen. In de uitklaplijst zal de naam van de koper getoond worden.
    • Vul de afgesproken prijs in (U kunt ook 0 euro invullen).
    • Beantwoord de vragen over welke factoren de prijs bepaalden.
    • Klik op volgende. U krijgt een overzicht te zien van de ingevoerde gegevens.
    • Klik op bevestigen als de ingevoerde gegevens correct zijn.
   • U kunt alle garanties van oorsprong van een bepaalde installatie automatisch laten toewijzen aan een andere verbruiker.

    De andere verbruiker die garanties van oorsprong krijgt toegewezen kan ze gebruiken om het hernieuwbare karakter van zijn verbruik aan te tonen (= deze kunnen niet verhandeld worden).

  • Hebt u het gebruiksrecht VREG Rekeninghouder en het profiel Steuncertificaten en GO’s: Handelaar? Dan kunt u de contactgegevens aanpassen.

   Toen u de 1ste keer aanmeldde moest u de algemene voorwaarden aanvaarden en de contactgegevens van de onderneming invullen. Het mailadres dat ingevuld werd, wordt gebruikt om u via een (automatische) mail te informeren over de status van de steuncertificaten of garanties van oorsprong.

   Wilt u de contactgegevens aanpassen?

   Volg dan volgende stappen:

   • Meld aan in het VREG-platform(opent in nieuw venster)
    • Onderneming? Selecteer dan bij het aanmelden namens een onderneming.
   • Klik rechts bovenaan op Mijn Gegevens.
   • Klik rechts onderaan in het scherm Registratie bekijken op de knop Wijzigen.
   • Klik op tabblad Bedrijfsgegevens.
    • Als u dit tabblad niet ziet, bent u aangemeld als een privépersoon.
   • Pas de contactgegevens aan.
   • Klik (rechts beneden) op de knop Opslaan.

  Toegang VREG-platform

  Worden de certificaten toegekend aan een onderneming? Dan moet u bij het aanmelden altijd “Aanmelden namens een onderneming” selecteren.

  Wordt de optie “Aanmelden namens een onderneming” niet getoond? Dan heeft u geen toegang namens de onderneming. De toegang kunt u vragen aan de lokale beheerder of de wettelijke vertegenwoordiger die gekend is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)(opent in nieuw venster).

  Toegang geven

  Bent u de lokale beheerder (Domein leefmilieu) of de wettelijke vertegenwoordiger die gekend is in de Kruispuntbank van Ondernemingen? Zo ja, dan kunt u uzelf en medewerkers van de (geregistreerde) onderneming toegang geven tot:

  • het VREG-platform (certificaten en garanties van oorsprong)
  • de toepassing ExpertBase (stappen zijn beschreven op de pagina over Toegang ExpertBase).
   • Neem uw identiteitskaart met kaartlezer (eID) of Itsme bij de hand.
   • Selecteer bij het aanmelden in Gebruikersbeheer de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie. Tenzij u een medewerker bent van een lokaal bestuur.
  • Voer deze stappen uit in Gebruikersbeheer als deze gebruiker nog geen toegang heeft.

     • Klik op de knop Nieuw recht toekennen.
     • Selecteer of voeg de persoon toe waaraan u een recht wenst toe te voegen.
      • Klik op Persoon toevoegen, als de persoon ontbreekt in de lijst:
       • Vul het rijksregisternummer van die persoon in.
       • Klik op de knop Ga verder. De gegevens worden uit het rijksregister opgehaald.
       • Vul de contactgegevens in.
     • Selecteer het gebruikersrecht VREG Rekeninghouder als de gebruiker toegang nodig heeft tot de certificaten.
      • Wordt dit gebruiksrecht niet getoond? Mogelijks had de gebruiker rechten die vervallen zijn (zie stappen bij toegang verlengen).
     • Selecteer 1 profiel Steuncertificaten en GO’s:
      • Alleen-lezen
      • Handelaar
     • Klik op de knop Recht toekennen.
     • Bevestig de toekenning van de rechten.
     • Sluit Gebruikersbeheer, zodra u de melding ‘Recht succesvol toegekend’ ziet.

     Een paar uur later kan de persoon aanmelden in het VREG-platform.

    • Voer deze stappen uit in Gebruikersbeheer als de geldigheidstermijn van het gebruiksrecht (bijna) voorbij is:

     • Vul de naam in van de persoon, waarvoor u het gebruiksrecht wilt verlengen.
      • Via de hoofdpagina kan er op een persoon gezocht worden door de naam van de persoon in te geven (invulveld/kader boven Mijn taken) en nadien op de knop Zoek te klikken. De gegevens van deze persoon worden weergegeven (voornaam, naam, geboortedatum,...).
     • Klik in de kolom Acties op de knop Details.
      • Er wordt een overzicht van de gebruiksrechten van deze persoon getoond.
      • De duur van de werkrelatie van de gebruiker met de organisatie staat in de rechterbovenhoek van de gele balk. Een gebruikersrecht kan nooit langer lopen dan de werkrelatie.
     • Klik op de knop Verleng werkrelatie en gebruikersrechten. Hiermee wordt zowel de werkrelatie als alle gebruikersrechten die gekoppeld zijn aan deze werkrelatie tot hun maximale periode verlengd.
     • Klik op verder om zowel de werkrelatie als het gebruikersrecht die gekoppeld is aan deze werkrelatie tot hun maximale periode te verlengen (4 jaar).
     • Bevestig de verlenging.

    Toekenning steuncertificaat of garantie van oorsprong

    De steuncertificaten en garanties van oorsprong ontvangt u uiterlijk 2 maanden na de productiemaand. Op voorwaarde dat alle gegevens tijdig overgemaakt worden en de installatie blijft voldoen aan de voorwaarden voor:

    Bandingfactor 0? Dan kunnen er geen certificaten toegekend worden.

    Rapporteringsmodel - Beslissing
    Mijn Fluvius (tegel Groene stroom)

    Begrippen certificatensteun