Steuncertificaten bestaan enkel in elektronische vorm en worden uitgereikt, verhandeld en ingeleverd via het VREG-platform. Hebt u een dossier in ExpertBase waarvoor u garanties van oorsprong, groenestroom- of warmte-krachtcertificaten ontvangt? Zo ja, dan kunt u via deze pagina nagaan hoe en wanneer u steuncertificaten of garanties van oorsprong ontvangt en kunt verkopen.

In het VREG-platform is de benaming voor een

 • groenestroomcertificaat uit een hernieuwbare energiebron: steuncertificaat groene stroom
 • warmte-krachtcertificaat: steuncertificaat WKK.

De handleiding van het VREG-platform (opent in nieuw venster)vindt u op de website van de VREG.

VREG-platform gebruiken

Steuncertificaten worden uitgereikt, verhandeld en ingeleverd via het VREG-platform. Via een transactie kunt u

 • nakijken of de steuncertificaten of garanties van oorsprong
  • aangemaakt zijn
  • verhandelbaar zijn (nog in de portefeuille zitten)
  • overgedragen of verhandeld werden
 • verkopen.
  • De steuncertificaten en garanties van oorsprong ontvangt u 2 maanden na de productiemaand.

   • Transactie aanmaak

    Ontvangen steuncertificaten of garanties van oorsprong

    Wilt u een overzicht van de aangemaakte steuncertificaten of garanties van oorsprong?

    Volg dan volgende stappen:

    • Meld aan in het VREG-platform.
    • Klik in de menu Transactie op Transactie zoeken.
    • Selecteer Aanmaak bij Transactietype.
    • Klik op Zoeken.
    • Via uitgebreid zoeken (vlak boven de knop zoeken) kunt u
     • nagaan of certificaten werden toegekend voor een bepaalde productieperiode,
     • 1 specifieke installatie selecteren door
      • in het invulveld het begin van het dossiernummer te typen
      • vink het dossiernummer aan.
   • Mail certificaten zijn aangemaakt

    Instellen via voorkeuren (Mijn Gegevens)

    Werd er bij voorkeuren aangeduid dat u een automatische mail wilt ontvangen? Dan krijgt u een mail zodra steuncertificaten of garanties van oorsprong aangemaakt zijn.

    Volg volgende stappen als u de mail wilt ontvangen:

    • Meld aan in het VREG-platform(opent in nieuw venster).
    • Klik rechts bovenaan op Mijn gegevens.
    • Klik rechts beneden op de knop Wijzigen.
    • Controleer bij Bedrijfgegevens het algemeen e-mailadres. Pas het mailadres aan, als dit niet correct is.
    • Klik nadien op tab Voorkeuren.
    • Klik op de zwarte pijl naast E-mail instellingen, zodat de opties getoond worden.
    • Vink ‘Ik wil een automatische e-mail ontvangen wanneer steuncertificaten of garanties van oorsprong worden toegekend’ aan.
    • Klik rechts beneden op de knop Opslaan om de voorkeuren op te slaan.
   • Groenestroomcertificaten (= steuncertificaten groene stroom) of warmte-krachtcertificaten (steuncertificaten WKK) verkopen aan de minimumprijs (netbeheerder)?

    Dit kan via het VREG-platform door

    • de transactie Verkoop minimumprijs in te geven (= manuele verkoop)
    • de automatische verkoop aan minimumprijs in te stellen.

    De stappen zijn beschreven op de pagina over Minimumprijs per steuncertificaat.

   • Werd er een prijs afgesproken met de koper van de steuncertificaten?

    Volg de stappen om de steuncertificaten te verkopen:

    • Meld aan in het VREG-platform(opent in nieuw venster) met uw identiteitskaart of Itsme.
     • Onderneming? Selecteer dan aanmelden namens een onderneming.
    • Klik op Transactie (groene balk).
    • Klik (in de uitklaplijst) op Transactie invoeren.
    • Controleer of het (1ste) tabblad Verkoop is geselecteerd.
    • Selecteer bij Type certificaat:
     • steuncertificaten groene stroom als u de groenestroomcertificaten wilt verkopen
     • steuncertificaten WKK als u de warmte-krachtcertificaten wilt verkopen.
    • Klik op Zoeken. De certificatensets worden getoond.
    • Selecteer de steuncertificaten die u wilt verkopen. U kan dit manueel
     • door iedere set aan te vinken
     • of door het totaal te verkopen certificaten in te vullen bij ‘Selecteer automatisch de oudste’.
    • Zoek de naam van de koper door het begin van de naam van de koper te typen. In de uitklaplijst zal de naam van de koper getoond worden.
    • Vul de afgesproken prijs in en beantwoord de vragen (over welke factoren de prijs bepaalden)
    • Klik op volgende. U krijgt een overzicht te zien van de ingevoerde gegevens.
    • Klik op bevestigen als de ingevoerde gegevens correct zijn.
    • Werden er afspraken gemaakt over de garanties van oorsprong?

     Garanties van oorsprong verkopen of over dragen

     • Meld aan in het VREG-platform(opent in nieuw venster) met uw identiteitskaart of Itsme.
      • Onderneming? Selecteer dan aanmelden namens een onderneming.
     • Klik op Transactie (groene balk).
     • Klik (in de uitklaplijst) op Transactie invoeren.
     • Controleer of het (1ste) tabblad Verkoop is geselecteerd.
     • Selecteer bij Type certificaat:
      • Garanties van Oorsprong Groene Stroom
      • of Garanties van Oorsprong WKK.
     • Klik op de knop Zoeken. De sets worden getoond.
     • Selecteer de garanties van oorsprong die u wilt verkopen. U kunt dit manueel
      • door iedere set aan te vinken
      • of door het totaal te verkopen garanties van oorsprong in te vullen bij ‘Selecteer automatisch de oudste’.
     • Zoek de naam van de koper door het begin van de naam van de koper te typen. In de uitklaplijst zal de naam van de koper getoond worden.
     • Vul de afgesproken prijs in (U kunt ook 0 euro invullen).
     • Beantwoord de vragen over welke factoren de prijs bepaalden.
     • Klik op volgende. U krijgt een overzicht te zien van de ingevoerde gegevens.
     • Klik op bevestigen als de ingevoerde gegevens correct zijn.
    • U kunt alle garanties van oorsprong van een bepaalde installatie automatisch laten toewijzen aan een andere verbruiker.

     De andere verbruiker die garanties van oorsprong krijgt toegewezen kan ze gebruiken om het hernieuwbare karakter van zijn verbruik aan te tonen (= deze kunnen niet verhandeld worden).

   Toegang voor medewerker van een onderneming

   Worden de certificaten toegekend aan een onderneming? Dan moet u bij het aanmelden altijd “Aanmelden namens een onderneming” selecteren.

   Wordt de optie “Aanmelden namens een onderneming” niet getoond? Dan heeft u geen toegang namens de onderneming. De toegang kunt u vragen aan de lokale beheerder of de wettelijke vertegenwoordiger die gekend is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)(opent in nieuw venster).

   • Bent u de lokale beheerder (Domein leefmilieu) of de wettelijke vertegenwoordiger die gekend is in de Kruispuntbank van Ondernemingen? Zo ja, dan kunt u uzelf en medewerkers van de (geregistreerde) onderneming toegang geven tot:

    • het VREG-platform (certificaten en garanties van oorsprong)
    • de toepassing ExpertBase (stappen zijn beschreven op de pagina over Toegang ExpertBase).

    Volg volgende stappen om toegang te geven tot het VREG-platform:

    • Neem uw identiteitskaart met kaartlezer (eID) of Itsme bij de hand.
    • Selecteer bij het aanmelden de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
     • Tenzij u een medewerker bent van een lokaal bestuur.
    • Klik op de knop Nieuw recht toekennen.
    • Selecteer of voeg de persoon toe waaraan u een recht wenst toe te voegen.
     • Klik op Persoon toevoegen, als de persoon ontbreekt in de lijst:
      • Vul het rijksregisternummer van die persoon in.
      • Klik op de knop Ga verder. De gegevens worden uit het rijksregister opgehaald.
      • Vul de contactgegevens in.
    • Selecteer het gebruikersrecht VREG Tradebase Rekeninghouder als de gebruiker toegang nodig heeft tot de certificaten.
    • Selecteer 1 profiel:
     • Verantwoordelijke (meeste rechten)
     • Gebruiker
     • Raadpleger (alleen lezen).
    • Klik op de knop Recht toekennen.
    • Bevestig de toekenning van de rechten.
    • Sluit Gebruikersbeheer, zodra u de melding ‘Recht succesvol toegekend’ ziet.

    Een paar uur later kan de persoon aanmelden in het VREG-platform.

   Toekenning steuncertificaat of garantie van oorsprong

   De steuncertificaten en garanties van oorsprong ontvangt u uiterlijk 2 maanden na de productiemaand. Op voorwaarde dat alle gegevens tijdig overgemaakt worden en de installatie blijft voldoen aan de voorwaarden voor:

   Rapporteringsmodel - Beslissing

   Begrippen certificatensteun