Groenestroomproductie installatie

De steunperiode is de periode waarin er groenestroomcertificaten toegekend kunnen worden voor een een installatie als

 • de bandingfactor groter is dan 0
 • het maximaal productie- of steunvolume nog niet bereikt is
 • de installatie voldoet aan de voorwaarden.

De steunperiode is afhankelijk van de startdatum en de technologie.

Klik op de startdatum

 • De steunperiode is maximaal

  • 22 jaar voor windenergie, beperkt door het maximaal productievolume. Als het maximaal productievolume binnen de 22 jaar is bereikt, stopt de steun.
  • 17 jaar voor biogas en biomassa, beperkt door het maximaal steunvolume. Als het maximaal steunvolume binnen de 17 jaar is bereikt, stopt de steun.
 • De steunperiode is maximaal

  • 12 jaar voor zonnepanelen, beperkt door het maximaal productievolume. Als het maximaal productievolume binnen de 12 jaar is bereikt, stopt de steun.
  • 22 jaar voor windenergie, beperkt door het maximaal productievolume. Als het maximaal productievolume binnen de 22 jaar is bereikt, stopt de steun.
  • 17 jaar voor biogas en biomassa, beperkt door het maximaal steunvolume. Als het maximaal steunvolume binnen de 17 jaar is bereikt, stopt de steun.
 • De steunperiode is

  • 10 jaar voor zonnepanelen
  • 20 jaar voor windenergie
  • maximaal 17 jaar voor biogas en biomassa, beperkt door maximaal steunvolume. Als het maximaal steunvolume binnen de 17 jaar is bereikt, stopt de steun.
 • De steunperiode is meestal 15 jaar.

  Uitzonderingen:

  • 10 jaar voor zonnepanelen
  • 20 jaar voor windenergie.
 • De steunperiode is meestal 15 jaar.

  Uitzondering: 10 jaar voor zonnepanelen.

 • De steunperiode is meestal 10 jaar.

  Uitzonderingen:

  • 15 jaar voor windturbines
  • 15 jaar voor zonnepanelen.
 • De steunperiode is meestal 10 jaar.

  Uitzonderingen:

  • 20 jaar voor
   • biogasinstallaties uit GFT-vergisting met compostering
   • zonnepanelen met datum indienstneming in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2012.

  Na deze periode ontvangt u geen groenestroomcertificaten meer voor de groene stroom die geproduceerd wordt. In bepaalde gevallen kunt u een verlenging van de certificatensteun aanvragen.

  Verschil tussen steunperiode en minimumsteunperiode

  Als de steunperiode langer loopt dan de periode waarin de installatie recht heeft op minimumsteun, kunnen er nog certificaten toegekend worden. De minimumprijs op het certificaat zal dan 0 euro zijn. Deze certificaten kunt u niet verkopen aan de netbeheerder. U kunt deze enkel op de markt verkopen, de lijst van potentiële kopers(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de VREG.

Warmte-krachtinstallatie

De steunperiode start vanaf de datum van de eerste toekenning van de warmte-krachtcertificaten van de nieuwe of de ingrijpend gewijzigde warmte-krachtinstallatie. Wanneer de steunperiode stopt is afhankelijk van de startdatum.

Klik op de startdatum

 • De steunperiode waarin de warmte-krachtinstallatie recht heeft op certificaten is 10 jaar vanaf de datum van eerste toekenning of ingrijpende wijziging.

 • Er is geen periode (in aantal jaren) gedefinieerd waarin de warmte-krachtinstallatie recht heeft op aanvaardbare warmte-krachtcertificaten. De toekenning kan korter of langer zijn dan 10 jaar en is afhankelijk van de degressiviteitsperiode.

  Verschil tussen steunperiode en minimumsteunperiode mogelijk

  Als de steunperiode langer loopt dan de periode waarin de installatie recht heeft op minimumsteun, worden er nog certificaten aangemaakt. De minimumprijs op het certificaat zal dan 0 euro zijn. Dit betekent dat u deze certificaten niet kan verkopen aan de netbeheerder. U kan deze enkel op de markt verkopen, de lijst van potentiële kopers(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de VREG.

Wetgeving