Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlengingsopties voor groenestroomcertificaten

Verlengingsopties voor groenestroomcertificaten

De toekenning van groenestroomcertificaten stopt zodra de steunperiode voorbij is. In bepaalde gevallen kan een verlenging van de certificatensteun aangevraagd worden.

Wijziging procedure

Het indienen van de verlengingsaanvraag moet

 • na de betaling van de retributie (4.000 euro) aan het Energiefonds gebeuren
 • uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van de vorige steunperiode of geweigerde beslissing vollasturen.

Steunperiode afgelopen

De certificaatgerechtigde van een groenestroom-installatie met een startdatum voor 1 januari 2013 uit biogas, biomassa, wind of waterkracht zal een mail krijgen over de stopzetting van de groenestroomcertificaten en de mogelijkheden om de steunperiode te verlengen.

Via het dossier in ExpertBase kunt u nakijken tot wanneer de steunperiode loopt.

  Verlengingsopties

  Voor een groenestroominstallatie met een startdatum voor 1 januari 2013 kan een verlenging van de steunperiode aangevraagd worden op basis van vollasturen of een specifieke bandingfactor.

  Verlenging vollasturen

  De verlengingsperiode sluit aan op initiële steunperiode en stopt zodra de hoeveelheid resterende groenestroomcertificaten zijn toegekend.

   Voorwaarden

   De installatie komt in aanmerking voor de verlenging vollasturen als

   • de opwekking van groene stroom niet gebeurt op basis van zonne-energie
   • er minder groenestroomcertificaten werden toegekend dan het vooropgesteld aantal groenestroomcertificaten en dit verschil minstens 5% bedraagt
   • er nog geen verlengingsaanvraag op basis van specifieke bandingfactor werd ingediend.

   Aanvraagprocedure

   De toekenning van groenestroomcertificaten is mogelijk nadat alle stappen afgerond zijn. Ook moeten alle voorwaarden om de steunperiode te verlengen en groenestroomcertificaten te ontvangen voldaan zijn.

   • Stap 1

    Dien de verlenging in:

    • na de betaling van de retributie
     • bedrag: 4.000 euro
     • rekeningnummer Energiefonds BE96 3751 1177 5405
     • met mededeling: VEKA-CERT-DossiernummerVEKA
      • Vervang DossiernummerVEKA door het dossiernummer van VEKA. Het dossiernummer vindt u in ExpertBase en de beslissing over de toekenning van groenestroomcertificaten. Het dossiernummer start altijd met BGS-, BMS-, WND- of WTR- en heeft maximum 8 karakters.
    • uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van de (initiële) steunperiode
    • door het ingevulde aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) met bijhorende documenten te mailen naar expertbase@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
     • Vermeld Aanvraag verlenging steunperiode (vollasturen) in het onderwerp van uw mail.

    Nadat bovenstaande stappen uitgevoerd zijn en zodra de laatste groenestroomcertificaten van de initiële steunperiode berekend zijn, kan de indicatieve berekening van de resterende hoeveelheid groenestroomcertificaten opgesteld worden.

    Formulieren

    VITO-studie

    Het aantal vollasturen dat voor uw installatie van toepassing is bij de verlenging op basis van vollasturen, is terug te vinden in het eindrapport van de VITO-studie. De indienstname bepaalt, welk rapport van toepassing is.

   • Stap 2

    Meld aan in ExpertBase om in het dossier de actie verlenging van de steunperiode voor te bereiden.

    • Voor het aanmelden heeft u uw identiteitskaart of Itsme nodig.
    • Selecteer bij het aanmelden de optie aanmelden namens een onderneming.
     (Tenzij u een werknemer bent van een lokaal bestuur of een dossier op uw privé-naam heeft).
    • Accepteer de algemene voorwaarden voor ExpertBase en vul de contactgegevens aan (als dit gevraagd wordt).
    • U komt op de pagina Nieuwsberichten terecht.
     • Links bovenaan ziet u namens welke onderneming u aangemeld bent.
     • Heeft u toegang voor verschillende ondernemingen? Via de zwarte pijltjes naast aangemeld als, kan u wisselen van onderneming.
    • Zoek het dossier op via Mijn dossiers (groene balk).
    • Klik op de knop actie toevoegen.
    • Selecteer eerst de optie een verlenging van steunperiode aanvragen.
    • Klik daarna op de knop actie aanmaken.
    • Vermeld in tabblad Toelichting welke wijzigingen er uitgevoerd zijn.
    • Voeg zeker volgende bijlagen toe:
     • Het overzicht meetapparatuur. Neem alle metingen die relevant zijn voor de berekening van de groenestroomcertificaten (ook de hulpdiensten).
     • Het energiestroomdiagram die de huidige situatie weergeeft.
     • Het volledig keuringsverslag in Metingen (periodieke keuring)
      • Bij een volledige keuring moet alle meetapparatuur beschikken over een geldig ijkcertificaat.
     • Enkel relevant voor biogasinstallaties. De geactualiseerde tabel inputstromen in tab Energiebronnen.
    • Dien de actie in, nadat bovenstaande stappen uitgevoerd zijn.

    Optie verlenging van steunperiode aanvragen niet zichtbaar?

    • Controleer dan via Mijn acties of er al een actie (type verlenging of wijziging) opgestart is. Is er een actie met de status Nog niet ingediend of Bezig met indienen?
   • Stap 3

    De toekenning van groenestroomcertificaten is mogelijk nadat bovenstaande stappen afgerond zijn.

    Beslissing van verlengingsaanvraag positief? Dan krijgt u de beslissing over

    • de verlenging van de steunperiode met de resterende hoeveelheid groenestroomcertificaten uitgedrukt in MWh.
    • hoe de groenestroomcertificaten berekend zullen worden. De resterende hoeveelheid groenestroomcertificaten wordt in deze beslissing opgenomen.

    Nadat beide beslissingen genomen zijn, kunt u groenestroomcertificaten ontvangen. De voorwaarden om groenestroomcertificaten te kunnen ontvangen blijven van toepassing (zoals de 2-jaarlijkse keuring en de rapporteringsplicht).

    Beslissing van verlengingsaanvraag geweigerd?

    • Dan kunnen er geen groenestroomcertificaten toegekend worden (op basis van vollasturen).
    • Voldoet de installatie aan de voorwaarden voor de verlenging op basis van de specifieke bandingfactor? Dan kan de verlenging op basis van de specifieke bandingfactor ingediend worden (na de betaling van de retributie en) tot 6 maanden na de geweigerde beslissing vollasturen. De termijn van 6 maanden start vanaf de datum van de geweigerde beslissing.

   Verlenging specifieke bandingfactor

   De verlengingsperiode sluit aan op de vorige steunperiode en stopt na 5 jaar. Deze verlenging kan 2 keer voor de periode van 5 jaar aangevraagd worden. De vorige steunperiode kan de initiële steunperiode of de verlenging op basis van vollasturen of de verlenging op basis van specifieke bandingfactor 1 zijn.

   Voorwaarden

   Voorwaarden om de extra nog niet volledig afgeschreven investeringen in rekening te kunnen brengen, zijn:

   • uitgevoerd en in gebruik genomen voor 1 juli 2013
   • de waarde van de extra investeringen bedraagt minstens 100.000 euro bedraagt.
   • betreffen uitsluitend essentiële componenten met het oog op groenestroomproductie.

   Bijkomende voorwaarde om in te dienen:

   • De specifieke bandingfactor 2 kan enkel aangevraagd worden, als er een beslissing verlenging op basis van specifieke bandingfactor 1 is.

   Enkel het deel van de oorspronkelijke investering of van eventuele extra investeringen, dat op het moment van het verstrijken van de vorige steunperiode nog niet afgeschreven is en dat in de loop van de (komende) 5 jaar afgeschreven wordt, wordt in rekening gebracht voor de berekening van de specifieke bandingfactor. Ook als er geen niet-afgeschreven investeringen meer zijn, kan er een bandingfactor berekend worden voor kosten zoals onderhoud, brandstof, input- en outputstromen.

   Aanvraagprocedure

   De toekenning van groenestroomcertificaten is mogelijk nadat alle stappen afgerond zijn. Ook moeten alle voorwaarden om de steunperiode te verlengen en groenestroomcertificaten te ontvangen (bandingfactor > 0) voldaan zijn.

   • Stap 1

    Dien de verlenging in

    • na de betaling van de retributie
     • bedrag: 4.000 euro
     • rekeningnummer Energiefonds: BE96 3751 1177 5405
     • met mededeling: VEKA-CERT-DossiernummerVEKA
      • Vervang DossiernummerVEKA door het dossiernummer van VEKA. Het dossiernummer vindt u in ExpertBase en de beslissing over de toekenning van groenestroomcertificaten. Het dossiernummer start altijd met BGS-, BMS-, WND- of WTR- en heeft maximum 8 karakters.

    Formulieren en berekeningstool OT

    De formulieren voor de aanvraag tot verlenging voor specifieke bandingfactor 1 en 2 zijn identiek.

   • Stap 2

    Dien via ExpertBase de actie een verlenging van de steunperiode in door volgende stappen uit te voeren:

    • Voor het aanmelden heeft u uw identiteitskaart of Itsme nodig.
    • Selecteer bij het aanmelden de optie aanmelden namens een onderneming.
     (Tenzij u een werknemer bent van een lokaal bestuur of een dossier op uw privé-naam heeft).
    • Accepteer de algemene voorwaarden voor ExpertBase en vul de contactgegevens aan (als dit gevraagd wordt).
    • U komt op de pagina Nieuwsberichten terecht.
     • Links bovenaan ziet u namens welke onderneming u aangemeld bent.
     • Heeft u toegang voor verschillende ondernemingen? Via de zwarte pijltjes naast aangemeld als, kan u wisselen van onderneming.
    • Zoek het dossier op via Mijn dossiers (groene balk).
    • Klik op de knop actie toevoegen.
    • Selecteer eerst de optie een verlenging van steunperiode aanvragen.
    • Klik daarna op de knop actie aanmaken.
    • Vermeld in tabblad Toelichting welke wijzigingen er uitgevoerd zijn.
    • Voeg zeker volgende bijlagen toe:
     • Het overzicht meetapparatuur. Neem alle metingen die relevant zijn voor de berekening van de groenestroomcertificaten (ook de hulpdiensten).
     • Het energiestroomdiagram die de huidige situatie weergeeft.
     • Het volledig keuringsverslag in Metingen (periodieke keuring)
      • Bij een volledige keuring moet alle meetapparatuur beschikken over een geldig ijkcertificaat.
     • Enkel relevant voor biogasinstallaties. De geactualiseerde tabel inputstromen in tab Energiebronnen.
    • Dien de actie in, nadat bovenstaande stappen uitgevoerd zijn.

    Optie verlenging van steunperiode aanvragen niet zichtbaar?

    • Controleer dan via Mijn acties of er al een actie (type verlenging of wijziging) opgestart is. Is er een actie met de status Nog niet ingediend of Bezig met indienen?
   • Stap 3

    De toekenning van groenestroomcertificaten is mogelijk nadat bovenstaande stappen afgerond zijn.

    Zijn alle voorwaarden om de steunperiode te verlengen voldaan? Dan krijgt u de beslissing over de verlenging van de steunperiode, waarin bepaald is welke bandingfactor er gedurende de periode van 5 jaar toegepast zal worden.

    Is de bandingfactor groter dan 0? Dan kunt u groenestroomcertificaten krijgen, nadat de beslissing over de toekenning voor groenestroomcertificaten gewijzigd is. De voorwaarden om groenestroomcertificaten te kunnen ontvangen blijven van toepassing, zoals de 2-jaarlijkse keuring en de rapporteringsplicht.

    Bandingfactor 0? Dan kunnen er geen groenestroomcertificaten toegekend worden gedurende de periode van 5 jaar

    • Beslissing specifieke bandingfactor 1 en termijn 5 jaar is (< 6 maanden) voorbij? Dan kan de verlenging voor de specifieke bandingfactor 2 aangevraagd worden (= aanvraagprocedure opnieuw doorlopen).
    • Beslissing specifieke bandingfactor 2 met bandingfactor 0? Er zijn geen verlengingsmogelijkheden.
    • Beslissing specifieke bandingfactor 2 en termijn 5 jaar is voorbij? Er zijn geen verlengingsmogelijkheden.

    Cursus biogas

    In de cursus verlengingsmogelijkheden steunperiode GSC biogasprojecten (startdatum voor 2013)(PDF bestand opent in nieuw venster) wordt specifiek voor biogasinstallaties informatie gegeven over de verschillende verlengingsopties. De wijzigingen over de retributie en de termijn van indienen zijn nog niet opgenomen in deze cursus.

    Wetgeving over verlengingsmogelijkheden

    Wetgeving verlenging vollasturen

    Wetgeving verlenging specifieke bandingfactor