Steunperiode afgelopen

De certificaatgerechtigde van een groenestroom-installatie met een startdatum voor 1 januari 2013 uit biogas, biomassa, wind of waterkracht zal een mail krijgen zodra de laatste groenestroomcertificaten aangemaakt zijn. Die mail bevat informatie over

 • de stopzetting van de groenestroomcertificaten.
  • Bij het aflopen van de initiële steunperiode bevat de mail een indicatieve berekening van de resterende hoeveelheid groenestroomcertificaten.
 • wat de mogelijkheden om de steunperiode te verlengen zijn.

Verlenging vollasturen

Een verlenging op basis van vollasturen (VU) aanvragen is mogelijk als de groenestroom-installatie gedurende de initiële steunperiode (meestal 10 jaar) niet continu op vollast draaide en er voldaan is aan de voorwaarden.

  Voorwaarden

  De installatie komt in aanmerking voor de verlening vollasturen als

  • er minder groenestroomcertificaten werden toegekend dan het vooropgesteld aantal vollasturen
  • en dit verschil minstens 5% bedraagt
  • de opwekking van groene stroom niet op basis van zonne-energie is
  • er nog geen verlengingsaanvraag op basis van specifieke bandingfactor werd ingediend.

  Is dit niet het geval dan komt de installatie niet in aanmerking voor de verlenging op basis van vollasturen.

  Vraag de verlenging zelf aan, als de installatie in aanmerking komt voor de verlenging op basis van vollasturen. De stappen 1 en 2 kunnen gelijktijdig opgestart worden.

  Aanvraagprocedure vollasturen

   • Mail de aanvraag naar expertbase@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vermeld in het onderwerp dat u een verlenging op basis van vollasturen wil.
   • Voeg volgende stavingstukken toe:
    • Een kopie van de indicatieve berekening
     • met akkoordverklaring
     • of een aangepaste berekening met uw opmerkingen.
    • Motivatie dat de installatie geïnstalleerd en uitgebaat werd volgens de regels van de kunst. Deze motivatie verduidelijkt welke storingen er waren en wat de oorzaak van het niet halen van de vollasturen was.
    • Als de afwijking (GSCrest/GSCvollast) groter is dan 33%, dan moet u deze motivatie staven aan de hand van facturen, contracten, verslagen, …

   Via de indicatieve berekening van de resterende hoeveelheid groenestroomcertificaten kan de certificaatgerechtigde nakijken of de installatie in aanmerking komt voor de verlenging op basis van vollasturen.

  • Dien via ExpertBase de actie een verlenging van de steunperiode in door volgende stappen uit te voeren:

   • Voor het aanmelden heeft u uw identiteitskaart of Itsme nodig.
   • Selecteer bij het aanmelden de optie aanmelden namens een onderneming.
    (Tenzij u een werknemer bent van een lokaal bestuur of een dossier op uw privé-naam heeft).
   • Accepteer de algemene voorwaarden voor ExpertBase en vul de contactgegevens aan (als dit gevraagd wordt).
   • U komt op de pagina Nieuwsberichten terecht.
    • Links bovenaan ziet u namens welke onderneming u aangemeld bent.
    • Heeft u toegang voor verschillende ondernemingen? Via de zwarte pijltjes naast aangemeld als, kan u wisselen van onderneming.
   • Zoek het dossier op via Mijn dossiers (groene balk).
   • Klik op de knop actie toevoegen.
   • Selecteer eerst de optie een verlenging van steunperiode aanvragen.
   • Klik daarna op de knop actie aanmaken.
   • Vermeld in tabblad Toelichting welke wijzigingen er uitgevoerd zijn.
   • Voeg zeker volgende bijlagen toe:
    • Het overzicht meetapparatuur. Neem alle metingen die relevant zijn voor de berekening van de groenestroomcertificaten (ook de hulpdiensten).
    • Het energiestroomdiagram die de huidige situatie weergeeft.
    • Het volledig keuringsverslag in Metingen (periodieke keuring)
     • Bij een volledige keuring moet alle meetapparatuur beschikken over een geldig ijkcertificaat.
    • Enkel relevant voor biogasinstallaties. De geactualiseerde tabel inputstromen in tab Energiebronnen.
   • Dien de actie in, nadat bovenstaande stappen uitgevoerd zijn.

   Optie verlenging van steunperiode aanvragen niet zichtbaar?

   • Controleer dan via Mijn acties of er al een actie (type verlenging of wijziging) opgestart is. Is er een actie met de status Nog niet ingediend of Bezig met indienen?
  • Het schema geeft alle verlengingsopties weer. De stappen voor de verlenging op basis van vollasturen worden weergegeven bij keuze 1.

   (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
   Schematische voorstelling van de aanvraagprocedure

   Beslissing van verlengingsaanvraag positief? Dan zullen er 2 beslissingen uitgestuurd worden:

   • 1ste beslissing (stap 1) hierin staat
    • dat de installatie recht heeft op een verlenging
    • en de resterende hoeveelheid groenestroomcertificaten.
   • 2de beslissing (stap 2) hierin staat hoe de groenestroomcertificaten (GSC) berekend en toegekend worden. Deze beslissing zult u als laatste ontvangen, omdat deze pas genomen kan worden nadat de 1ste stap volledig afgerond is. De groenestroomcertificaten kunnen pas toegekend worden, nadat de 2de beslissing genomen is.

   Beslissing van verlengingsaanvraag negatief? Dan zal er 1 beslissing uitgestuurd worden.

   Als de installatie voldoet aan de voorwaarden voor de verlenging op basis van de specifieke bandingfactor kan die aanvraagprocedure opgestart worden.

  Verlenging specifieke bandingfactor

  De verlengingsperiode sluit aan op de vorige steunperiode en stopt na 5 jaar. De vorige steunperiode kan de initiële steunperiode of de eerste verlenging op basis van vollasturen zijn. Deze verlenging kan 2 keer voor de periode van 5 jaar aangevraagd worden.

  Voorwaarden

  Voorwaarden om de extra nog niet volledig afgeschreven investeringen in rekening te kunnen brengen, zijn:

  • De extra investeringen zijn uitgevoerd en in gebruik genomen voor 1 juli 2013.
  • De waarde van de extra investeringen wordt enkel in rekening gebracht als die minstens 100.000 euro bedraagt.
  • De extra investeringen betreffen uitsluitend essentiële componenten met het oog op groenestroomproductie.

  Enkel het deel van de oorspronkelijke investering of van eventuele extra investeringen, dat op het moment van het verstrijken van de vorige steunperiode nog niet afgeschreven is en dat in de loop van de vijf jaar afgeschreven wordt, wordt in rekening gebracht voor de berekening van de specifieke bandingfactor. Ook als er geen niet-afgeschreven investeringen meer zijn, kan er een bandingfactor berekend worden voor kosten zoals onderhoud, brandstof, input- en outputstromen.

    Aanvraagprocedure specifieke bandingfactor

    Vraag de verlenging op basis van de specifieke bandingfactor aan, als de installatie in aanmerking komt voor de verlenging en de initiële steunperiode of vorige verlenging afgelopen is. De stappen 1 en 2 kunnen gelijktijdig opgestart worden.

    De stappen en formulieren voor de eerste en tweede verlenging zijn identiek. De formulieren zijn beschikbaar in stap 1.

    • Mail het volledig ingevuld en ondertekend formulier met bijlagen naar expertbase@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Vermeld in het onderwerp dat u een verlenging op basis van specifieke bandingfactor wil.

     Welk formulier u moet gebruiken, is afhankelijk van het antwoord op volgende vraag: “Werd er al een specifieke bandingfactor vastgesteld voor 5 februari 2018?

     Er zijn andere voorwaarden van toepassing op groenestroominstallaties waarvoor al een specifieke bandingfactor werd vastgesteld voor 5 februari 2018.

    • Dien via ExpertBase de actie een verlenging van de steunperiode in door volgende stappen uit te voeren:

     • Voor het aanmelden heeft u uw identiteitskaart of Itsme nodig.
     • Selecteer bij het aanmelden de optie aanmelden namens een onderneming.
      (Tenzij u een werknemer bent van een lokaal bestuur of een dossier op uw privé-naam heeft).
     • Accepteer de algemene voorwaarden voor ExpertBase en vul de contactgegevens aan (als dit gevraagd wordt).
     • U komt op de pagina Nieuwsberichten terecht.
      • Links bovenaan ziet u namens welke onderneming u aangemeld bent.
      • Heeft u toegang voor verschillende ondernemingen? Via de zwarte pijltjes naast aangemeld als, kan u wisselen van onderneming.
     • Zoek het dossier op via Mijn dossiers (groene balk).
     • Klik op de knop actie toevoegen.
     • Selecteer eerst de optie een verlenging van steunperiode aanvragen.
     • Klik daarna op de knop actie aanmaken.
     • Vermeld in tabblad Toelichting welke wijzigingen er uitgevoerd zijn.
     • Voeg zeker volgende bijlagen toe:
      • Het overzicht meetapparatuur. Neem alle metingen die relevant zijn voor de berekening van de groenestroomcertificaten (ook de hulpdiensten).
      • Het energiestroomdiagram die de huidige situatie weergeeft.
      • Het volledig keuringsverslag in Metingen (periodieke keuring)
       • Bij een volledige keuring moet alle meetapparatuur beschikken over een geldig ijkcertificaat.
      • Enkel relevant voor biogasinstallaties. De geactualiseerde tabel inputstromen in tab Energiebronnen.
     • Dien de actie in, nadat bovenstaande stappen uitgevoerd zijn.

     Optie verlenging van steunperiode aanvragen niet zichtbaar?

     • Controleer dan via Mijn acties of er al een actie (type verlenging of wijziging) opgestart is. Is er een actie met de status Nog niet ingediend of Bezig met indienen?
    • Het schema geeft alle verlengingsopties weer. De stappen bij de verlenging op basis van specifieke bandingfactor worden weergegeven bij keuze 2.

     (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
     Schematische voorstelling van de aanvraagprocedure

     Beslissing van verlengingsaanvraag positief ? Dan zullen er 2 beslissingen uitgestuurd worden:

     • 1ste beslissing (stap 1) hierin staat
      • dat de installatie recht heeft op een verlenging
      • de specifieke bandingfactor.
     • 2de beslissing (stap 2) hierin staat hoe de groenestroomcertificaten (GSC) berekend en toegekend worden. Deze beslissing zult u als laatste ontvangen, omdat deze pas genomen kan worden nadat de 1ste stap volledig afgerond is. De groenestroomcertificaten kunnen pas toegekend worden, nadat de 2de beslissing genomen is.

     Beslissing van verlengingsaanvraag negatief? Dan zal er 1 beslissing uitgestuurd worden.

     Als de installatie voldoet aan de voorwaarden voor de verlenging op basis van de 2de specifieke bandingfactor kan die aanvraagprocedure na 5 jaar ingediend worden.

     De bandingfactor ligt vast voor de periode van 5 jaar en kan 0 zijn.