Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inputstromen bij biogas- of biomassa-installaties

Inputstromen bij biogas- of biomassa-installaties

Om groenestroomcertificaten of garanties van oorsprong te ontvangen moeten de inputstromen gemeld worden. 

Wijzigingen aan de regelgeving en de interpretatie van de regelgevende teksten kunnen doorgevoerd worden. Zodra hier duidelijkheid over is zal dit op deze pagina gecommuniceerd worden.

Tabel inputstromen

De tabel inputstromen wordt gebruikt om de inputstromen op te volgen die verbruikt worden in een biogas- en biomassa-installatie met afvalstromen. Wanneer u de tabel inputstromen moet bezorgen, is afhankelijk van de status van het dossier (nieuw of beslist) of het type van de wijziging.

Nieuw dossier

Bij de aanvraag voor groenestroomcertificaten zal gevraagd worden om een ingevulde tabel inputstromen toe te voegen aan het dossier. Gebruik hiervoor het sjabloon tabel inputstromen(Excel bestand).

Dossier met status beslist

Wijzigingen en de hoeveelheden van iedere inputstroom moet u bijhouden. Start hiervoor van de goedgekeurde en meest recente overzichtstabel inputstromen (beschikbaar in ExpertBase: Dossier > Detail dossier > Dossiergegevens).

  • Zijn er nieuwe inputstromen die voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van groenestroomcertificaten?
    • Zo ja, meld binnen de maand.
    • Zo nee, meld onmiddellijk.
  • Bezorg jaarlijks (uiterlijk op 30 april) de geactualiseerde tabel met de gegevens van het afgesloten jaar. Vermeld de wijzigingen in gekende inputstromen zoals stopzetting of volumeveranderingen.
Tabel overmaken via ExpertBase

Verklaring op woord van eer

Gebruik de verklaringen op woord van eer voor het aantonen van de biomassakenmerken in uitvoering van het vereenvoudigd certificatiesysteem. Bezorg deze verklaring samen met de (geactualiseerde) tabel inputstromen voor de inputstromen die verbruikt werden of zullen worden.

Elektriciteit uit mest, afval of afvalwater

Kan er aangetoond worden dat de utiliteitsvoorzieningen ook vereist zijn bij de toepassing van de best beschikbare techniek (BBT) voor de verwerking of noodzakelijke behandeling van mest, afval of afvalwater?

  • Zo ja, dan zullen de utiliteitsvoorzieningen niet in mindering gebracht worden bij de berekening van het aantal groenestroomcertificaten.
  • Zo nee, dan zullen de utiliteitsvoorzieningen wel in mindering gebracht worden bij de berekening van het aantal groenestroomcertificaten