Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maximaal steunvolume voor biogas- en biomassaprojecten

Maximaal steunvolume voor biogas- en biomassaprojecten

Voor projecten die gebruikmaken van biogas of biomassa met een startdatum vanaf 1 januari 2020 zal er bij de toekenning van groenestroomcertificaten rekening gehouden worden met een maximaal steunvolume.

Voor biomassa en biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020 is de steunperiode maximaal 17 jaar. De toekenning van groenestroomcertificaten kan eerder eindigen als het maximaal steunvolume bereikt is.

  Berekening maximaal productievolume

  De formule en parameters voor het maximaal steunvolume (#GSC in MWh):

  #GSC in MWh = Bf * U * VU * G * (1-EVGSC ) * # jaren

  • Bf: de bandingfactor die van toepassing is

  • U: het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe

  • VU: het aantal vollasturen

  • G: de groenfactor

  • EVGSC: het deel van de bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting.

  • # jaren: 15 jaar

  De parameters VU, G en EVGSC worden bepaald op basis van:

  • het definitieve OT-rapport van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap voor de representatieve projectcategorieën
  • de definitieve berekening van de projectspecifieke onrendabele top voor de projectspecifieke projectcategorieën.

  Wijziging vermogen gedurende de steunperiode

  Als het vermogen van de installatie wijzigt tijdens de steunperiode, dan moet het maximaal steunvolume opnieuw berekend worden.