Gedaan met laden. U bevindt zich op: Definitieve evaluatierapporten certificatensteun

Definitieve evaluatierapporten certificatensteun

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) rapporteert minstens jaarlijks aan de Vlaamse minister van Energie over de certificatensteun voor projecten groene stroom en warmte-krachtkoppeling.

Via de rapporten kunt u nagaan hoe de onrendabele top en bandingfactor tot stand kwam.

De rapporten worden in 3 onderdelen opgesplitst:

  • Deel 1: Berekening van de onrendabele top en bandingfactor voor nieuwe groenestroom- en WKK-projecten
  • Deel 2: Actualisaties van de onrendabele top en bandingfactor voor lopende projecten (zonnepanelen en windturbines) met startdatum vanaf 1 januari 2013
  • Deel 3: Evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyse

Voordat een rapport definitief is, wordt het ontwerprapport ter consultatie voorgelegd.

Definitieve rapporten

Het VEKA herberekent minstens 1 keer per jaar de bandingfactoren voor lopende zon- en windprojecten (zie Deel 2). De geactualiseerde bandingfactor treedt 1 maand na de publicatie in werking.