Gedaan met laden. U bevindt zich op: Berekening groenestroomcertificaten

Berekening groenestroomcertificaten

De groenestroomcertificaten worden maandelijks berekend.

Basisformule

De bandingfactor wordt altijd toegepast, tenzij de startdatum voor 1 januari 2013 is.

De netto geproduceerde elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (EGSC) wordt vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor (Bf) om het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten (GSC) te bepalen.

GSC = EGSC x Bf

Bandingfactor 0,00? Er zullen geen groenestroomcertificaten toegekend worden.

Startdatum voor 1 januari 2013?

Afhankelijk van de situatie zal er een bandingfactor gebruikt worden bij de berekening van de groenestroomcertificaten.

Negatieve prijzen

Groenestroominstallatie groter dan 500 kW? Dan worden er geen groenestroomcertificaten toegekend voor de elektriciteitsproductie gedurende de periodes waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief zijn gedurende minstens 6 opeenvolgende uren.

Als deze situatie zich voordoet zal het aantal groenestroomcertificaten vermenigvuldigd worden met de factor (1-fneg).

GSC = EGSC x Bf x (1-fneg)

Formule fneg

fneg= Eneg : Eprod

  • Eneg is de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de installatie gedurende de periode in de betreffende kalendermaand waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren, uitgedrukt in kWh.
  • Eprod is de totale hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de installatie gedurende de betreffende kalendermaand, uitgedrukt in kWh.

Wetgeving

Energiebesluit(opent in nieuw venster) - TITEL VI. Milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik
Hoofdstuk I. Groenestroomcertificaten
Onderafdeling III. De berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten

  • Hoe het aantal groenestroomcertificaten berekend wordt is vastgelegd in artikel 6.1.7. tot en met 6.1.13.
  • Wanneer negatieve prijzen invloed hebben op het aantal groenestroomcertificaten en hoe de factor fneg wordt bepaald is vastgelegd in artikel 6.1.3/2.