Basisformule

 • EGSC = G . Enetto,GS – Evb,GS – Etrp

  • G is de groenfactor en drukt het aandeel hernieuwbare energiebronnen uit
  • Enetto,GS is de netto elektriciteitsproductie
  • Evb,GS is de voorbehandelingsenergie
  • Etrp is de transportenergie.

  In de formule wordt enkel gerekend met elektriciteit, uitgedrukt in kWh. Andere eenheid? Dan wordt er omgerekend naar een equivalente hoeveelheid elektriciteit in kWh.

De formule EGSC wordt altijd toegepast. Afhankelijk van de situatie kan een term vastgelegd of berekend worden. Hierdoor kunnen bijkomende metingen nodig zijn.

 • Enkel hernieuwbare brandstoffen? Dan wordt de term G (groenfactor) vastgelegd op 1.
 • Brutometing? Dan moet het verbruik van de hulpdiensten gemeten worden om de term Enetto,GS (netto elektriciteitsproductie) te berekenen.
 • Biomassa van Belgische oorsprong? Dan wordt de term Etrp (transport) vastgesteld op 0.

Elektriciteitsmetingen

 • De hulpdiensten worden afgetakt voor de productiemeting (Enetto, GS).

  (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
  Netto-elektriciteitsproductie wordt voor de transformatie naar netspanning gemeten.

  Er is geen aparte meting van het elektrisch verbruik van de hulpdiensten nodig, omdat de netto-elektriciteitsproductie rechtstreeks wordt gemeten.

 • Wordt de elektriciteitsproductie gemeten voordat de hulpdiensten zijn afgetakt (bruto elektriciteitsmeting)? Voorzie dan een aparte meting om het elektrisch verbruik van de hulpdiensten te meten.

  (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
  De elektriciteitsproductie wordt gemeten voordat de hulpdiensten zijn afgetakt (bruto elektriciteitsmeting).

  De netto elektriciteitsproductie (Enetto,GS ) wordt berekend door:

  • de bruto elektriciteitsproductie (Ebruto,GS) te verminderen met
  • het elektrisch verbruik van de hulpdiensten (Ehd,GS)

  Enetto,GS = Ebruto,GS - Ehd,GS

 • Wordt alle geproduceerde elektriciteit volledig op het elektriciteitsnet geïnjecteerd? Dan volstaat enkel een injectiemeter van de netbeheerder, want er zijn geen afnemers of verbruikers.

  (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
  Schema met enkel injectiemeting.

  De netto geproduceerde elektriciteit (Enetto,G) wordt berekend door

  • de injectiemeting (Einj)
  • met de kabel- of transformatorverliezen (trf) te vermenigvuldigen.

  Enetto,GS = Einj . trf

  Windproject?

  De kabel- en transformatieverliezen (trf) worden standaard vastgesteld op 1,01, omdat deze verliezen rond de 1% liggen voor windprojecten.

Metingen bij meerdere installaties

Verschillende (types) installaties achter 1 aansluitingspunt? Plaats voor iedere installatie een aparte productiemeter. Deze opdeling is nodig voor

 • de hoogte van de minimumprijs
 • de startdatum en de bandingfactor
 • de steunperiode (met of zonder maximaal productie- of steunvolume)
 • de correcte berekening van de garanties van oorsprong.
  • (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
   Voorbeeld energiestroomdiagram windpark met 1 aansluitpunt.

   Het windmolenpark heeft 1 aansluitpunt (injectiemeting en aansluiting distributienet) met 2 windturbines. Per windturbine en voor de transformator van de windturbine wordt de productie gemeten. De rode lijnen geven de Enetto,GS per windturbine weer.

   Aanvraag steuncertificaten?

   Vermeld bij het indienen van de aanvraag alle bestaande of geplande installaties. Geef de aanwezige installatie duidelijk weer in het energiestroomdiagram.

  Bijkomende metingen bij biogas of biomassa

  Voor een biogas- of biomassa-installatie zijn er bijkomende metingen en berekeningen nodig.

   • Voorbeeld biogas uit vergisting

    Buitenlandse stromen - Transportenergie - Groenfactor - Voorbehandeling

    Volg de energiestroom en start rechtsboven.

    (Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
    Energiestroom in een biogasinstallatie met buitenlandse inputstromen.

    De biogasinstallatie verwerkt buitenlandse biomassa en gebruikt aardgas. De biomassa omvat organisch biologische afvalstoffen en energiegewassen.

    Voor de berekening van EGSC wordt

    • de transportenergie (Etrp) afgetrokken. De hoeveelheid van elke biomassastroom wordt gewogen met de weegbrug voordat deze in de vergister gaat.
    • de toegevoerde biomassa opgesplitst in
     • MBBT voor de organisch biologische afvalstoffen.
     • Mnt-BBT voor de energiegewassen.
    • de groenfactor (G) berekend door het meten van de hoeveelheid:
     • biogas (VBG) en de onderste verbrandingswaarde van het biogas (OVWBG). De hoeveelheid verbruikt biogas (FBG ) wordt met deze metingen berekend.
     • aardgas. Voor de berekening van de hoeveelheid verbruikt aardgas (FAG) wordt de onderste verbrandingswaarde gebruikt.

    Voordat de motor-generator elektriciteit kan opwekken, wordt het biogas ontzwaveld, gedroogd en op druk gebracht.

    Netto hoeveelheid geproduceerde elektriciteit

    Voor de berekening van Enetto,GS

    • worden alle hulpdiensten (Ehd,GS) afgetakt.
    • wordt de voorbehandeling (Evb,GS) na de meting afgetakt.
     De voorbehandeling, bestaande uit de biogasbehandeling (EBG) en het verbruik van de vergister (Everg) moet gemeten worden. Everg wordt pro-rata het aandeel energiegewassen op het totaal (Mnt-BBT : ( MBBT + Mnt-BBT)) in mindering gebracht.

    Eigenverbruiken hoeven niet gemeten te worden en mogen voor of na de transformator afgetakt worden.

   Aanvraag steuncertificaten?

   Geef iedere meting duidelijk weer in het energiestroomdiagram. In het aanvraagformulier (ExpertBase) kan een berekeningsvoorstel voor EGSC toegevoegd worden.

  Wetgeving

  Energiebesluit(opent in nieuw venster):

  • De berekening van de netto-elektriciteitsproductie is beschreven in de artikelen 6.1.11, 6.1.12 en 6.1.13.
  • De netto geproduceerde elektriciteit meten voor de transformatie is bepaald in artikel 6.1.13, §2.

  Reglement - technische voorschriften