Gedaan met laden. U bevindt zich op: Netto elektriciteitsproductie

Netto elektriciteitsproductie

De netto geproduceerde elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (EGSC) wordt gebruikt bij het maandelijks berekenen van de groenestroomcertificaten.

Basisformule

 • EGSC = G . Enetto,GS – Evb,GS – Etrp

  • G is de groenfactor en drukt het aandeel hernieuwbare energiebronnen uit
  • Enetto,GS is de netto elektriciteitsproductie
  • Evb,GS is de voorbehandelingsenergie
  • Etrp is de transportenergie.

  In de formule wordt enkel gerekend met elektriciteit, uitgedrukt in kWh. Andere eenheid? Dan wordt er omgerekend naar een equivalente hoeveelheid elektriciteit in kWh.

De formule EGSC wordt altijd toegepast. Afhankelijk van de situatie kan een term vastgelegd of berekend worden. Hierdoor kunnen bijkomende metingen nodig zijn.

 • Enkel hernieuwbare brandstoffen? Dan wordt de term G (groenfactor) vastgelegd op 1.
 • Brutometing? Dan moet het verbruik van de hulpdiensten gemeten worden om de term Enetto,GS (netto elektriciteitsproductie) te berekenen.
 • Biomassa van Belgische oorsprong? Dan wordt de term Etrp (transport) vastgesteld op 0.

Elektriciteitsmetingen

Metingen bij meerdere installaties

Verschillende (types) installaties achter 1 aansluitingspunt? Plaats voor iedere installatie een aparte productiemeter. Deze opdeling is nodig voor

 • de hoogte van de minimumprijs
 • de startdatum en de bandingfactor
 • de steunperiode (met of zonder maximaal productie- of steunvolume)
 • de correcte berekening van de garanties van oorsprong.
  • Het windmolenpark heeft 1 aansluitpunt (injectiemeting en aansluiting distributienet) met 2 windturbines. Per windturbine en voor de transformator van de windturbine wordt de productie gemeten. De rode lijnen geven de Enetto,GS per windturbine weer.

   Aanvraag steuncertificaten?

   Vermeld bij het indienen van de aanvraag alle bestaande of geplande installaties. Geef de aanwezige installatie duidelijk weer in het energiestroomdiagram.

  Bijkomende metingen bij biogas of biomassa

  Voor een biogas- of biomassa-installatie zijn er bijkomende metingen en berekeningen nodig.

   • Voorbeeld biogas uit vergisting

    Buitenlandse stromen - Transportenergie - Groenfactor - Voorbehandeling

    Volg de energiestroom en start rechtsboven.

    De biogasinstallatie verwerkt buitenlandse biomassa en gebruikt aardgas. De biomassa omvat organisch biologische afvalstoffen en energiegewassen.

    Voor de berekening van EGSC wordt

    • de transportenergie (Etrp) afgetrokken. De hoeveelheid van elke biomassastroom wordt gewogen met de weegbrug voordat deze in de vergister gaat.
    • de toegevoerde biomassa opgesplitst in
     • MBBT voor de organisch biologische afvalstoffen.
     • Mnt-BBT voor de energiegewassen.
    • de groenfactor (G) berekend door het meten van de hoeveelheid:
     • biogas (VBG) en de onderste verbrandingswaarde van het biogas (OVWBG). De hoeveelheid verbruikt biogas (FBG ) wordt met deze metingen berekend.
     • aardgas. Voor de berekening van de hoeveelheid verbruikt aardgas (FAG) wordt de onderste verbrandingswaarde gebruikt.

    Voordat de motor-generator elektriciteit kan opwekken, wordt het biogas ontzwaveld, gedroogd en op druk gebracht.

    Netto hoeveelheid geproduceerde elektriciteit

    Voor de berekening van Enetto,GS

    • worden alle hulpdiensten (Ehd,GS) afgetakt.
    • wordt de voorbehandeling (Evb,GS) na de meting afgetakt.
     De voorbehandeling, bestaande uit de biogasbehandeling (EBG) en het verbruik van de vergister (Everg) moet gemeten worden. Everg wordt pro-rata het aandeel energiegewassen op het totaal (Mnt-BBT : ( MBBT + Mnt-BBT)) in mindering gebracht.

    Eigenverbruiken hoeven niet gemeten te worden en mogen voor of na de transformator afgetakt worden.

   Aanvraag steuncertificaten?

   Geef iedere meting duidelijk weer in het energiestroomdiagram. In het aanvraagformulier (ExpertBase) kan een berekeningsvoorstel voor EGSC toegevoegd worden.

  Wetgeving

  Energiebesluit(opent in nieuw venster):

  • De berekening van de netto-elektriciteitsproductie is beschreven in de artikelen 6.1.11, 6.1.12 en 6.1.13.
  • De netto geproduceerde elektriciteit meten voor de transformatie is bepaald in artikel 6.1.13, §2.

  Reglement - technische voorschriften