Bandingfactor

  De bandingfactor wordt gebruikt voor het berekenen van de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten bij:

  • representatieve en projectspecifieke projecten met startdatum sinds 1 januari 2013
   • nieuwe installaties
   • ingrijpend gewijzigde WKK-installaties
  • groenestroomprojecten met startdatum voor 2013 die via de verlengingsopties een specifieke bandingfactor kregen.

  De bandingfactor kan nooit hoger zijn dan een wettelijk bepaalde waarde.

  Welke bandingfactor bij de berekening van de groenestroom- of warmtekrachtcertificaten gebruikt zal worden is afhankelijk van de startdatum, type installatie, brandstof, elektrisch vermogen, participatie van burgers (enkel voor groenestroomprojecten), …

   Overzicht oorspronkelijke bandingfactor

    De tabel bevat de oorspronkelijke bandingfactor per startdatum en representatieve projectcategorie.

    Werd de bandingfactor geactualiseerd? Dan kan er bij de berekening van de steuncertificaten een andere bandingfactor gebruikt worden.

    Bandingfactor voor wind of zon

    De bandingfactor voor bestaande zon- en windprojecten wordt minstens jaarlijks geëvalueerd op basis van de elektriciteitsopbrengsten.

    Via de tabel met actualisaties kunt u voor de representatieve projecten nagaan welke bandingfactor er voor welke periode toegepast werd of zal worden. De bandingfactor die toegepast wordt, kan zowel hoger als lager liggen dan de oorspronkelijke bandingfactor.

    Onrendabele top

    Hoeveel euro per MWh groenestroomproductie of warmte-krachtbesparing er nodig is om een rendabele uitbating van een installatie mogelijk te maken wordt aangeven door de onrendabele top. Door deze onrendabele top te delen door de bandingdeler wordt de bandingfactor verkregen. De bandingdeler is vastgelegd op:

    • 97 euro voor groenestroomproductie
    • 35 euro voor warmte-krachtkoppeling.

    De bandingfactor kan nooit hoger zijn dan een wettelijk bepaalde waarde.

    Berekening bandingfactor en onrendabele top

    De bandingfactor en onrendabele top worden berekend door het Vlaams Energie- en klimaatagentschap. Om de onrendabele top voor groenestroom- en warmtekracht-projecten te berekenen wordt de berekeningstool onrendabele top(opent in nieuw venster) (rekenmodel) gebruikt.

    Representatieve projectcategorieën

    In de evaluatierapporten worden de parameters en de berekeningsmethodiek gedetailleerd beschreven.

    • Deel 1 bevat de oorspronkelijke bandingfactor en onrendabele top.
    • Deel 2 bevat de geactualiseerde bandingfactor en onrendabele top.

    Berekening op maat

    Een berekening van de onrendabele top en de bandingfactor aanvragen van het project kan voor:

    Nieuwe projecten

    Voldoet het project aan de voorwaarden voor groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten?

    • Zo ja, dan kunt u groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten aanvragen.
    • Zo nee, bekijk de voorwaarden om via een call steun te ontvangen.

    Wetgeving

    Het Energiebesluit(opent in nieuw venster) legt de representatieve en projectspecifieke projectcategorieën vast en bepaalt de berekeningswijze van de onrendabele top.

    Ministeriele besluiten bandingfactor

    De bandingfactor van groenestroom- en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is vastgelegd in een ministerieel besluit. In de tabel worden alle ministeriele besluiten getoond.