Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bandingfactor en onrendabele top

Bandingfactor en onrendabele top

De bandingfactor wordt gebruikt om het aantal groenestroom- en warmte-krachtcertificaten te berekenen.

  De combinatie van de startdatum en projectcategorie bepaalt de bandingfactor, die toegepast zal worden bij de berekening van de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten. Wilt u weten welke bandingfactor er toegepast kan worden voor uw project, bekijk dan de tabellen met de bandingfactoren.

  Groenestroomproject met een startdatum voor 2013? Als het project voldoet aan alle voorwaarden voor een verlenging steunperiode op basis van een specifieke bandingfactor, kan er een bandingfactor toegepast worden bij de berekening van de groenestroomcertificaten.

   Bandingfactor voor wind of zon

   De bandingfactor voor bestaande zon- en windprojecten wordt minstens jaarlijks geëvalueerd op basis van de elektriciteitsopbrengsten. Via de tabel met actualisaties kunt u voor de representatieve projecten nagaan welke bandingfactor er voor welke periode toegepast werd of zal worden. De bandingfactor die toegepast wordt, kan zowel hoger als lager liggen dan de oorspronkelijke bandingfactor.

   Berekening onrendabele top en bandingfactor

   Om de bandingfactor te kunnen berekenen, moet eerst de onrendabele top vastgesteld worden. Zodra de waarde van de onrendabele top gekend is, kan de bandingfactor hiervan afgeleid worden. De berekening gebeurt door het Vlaams Energie- en klimaatagentschap.

   Onrendabele top

   Hoeveel euro per MWh groenestroomproductie of warmte-krachtbesparing er nodig is om een rendabele uitbating van een installatie mogelijk te maken wordt aangeven door de onrendabele top. Door deze onrendabele top te delen door de bandingdeler wordt de bandingfactor verkregen. De bandingdeler is vastgelegd op:

   • 97 euro voor groenestroomproductie
   • 35 euro voor warmte-krachtkoppeling.

   De berekeningstool onrendabele top(opent in nieuw venster) (rekenmodel) wordt gebruikt om de onrendabele top voor groenestroom- en warmtekracht-projecten te berekenen. De bandingfactor kan nooit hoger zijn dan de maximale bandingfactor.

   Representatieve projectcategorieën

   In de evaluatierapporten worden de parameters en de berekeningsmethodiek gedetailleerd beschreven.

   • Deel 1 bevat de oorspronkelijke bandingfactor en onrendabele top.
   • Deel 2 bevat de geactualiseerde bandingfactor en onrendabele top.

   Berekening op maat

   Een berekening van de onrendabele top en de bandingfactor aanvragen van het project kan voor:

   Nieuwe projecten

   Voldoet het project aan de voorwaarden voor groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten?

   • Zo ja, dan kunt u groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten aanvragen.
   • Zo nee, bekijk de voorwaarden om garanties van oorsprong of steun via een call aan te vragen.

   Wetgeving

   Het Energiebesluit(opent in nieuw venster) legt de representatieve en projectspecifieke projectcategorieën vast en bepaalt de berekeningswijze van de onrendabele top.

   De maximale bandingfactoren zijn vastgelegd in artikel 6.2/1.1 van het Energiebesluit.

   Ministeriele besluiten bandingfactor

   De bandingfactor van groenestroom- en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is vastgelegd in een ministerieel besluit. In de tabel worden alle ministeriele besluiten getoond.