Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectspecifieke projectcategorie

Projectspecifieke projectcategorie

Als uw project opgenomen is in de lijst van niet-representatieve projectcategorieën kan onderstaande procedure gevolgd worden om certificatensteun te krijgen.

Wilt u in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten voor een zonne-installatie met een maximaal omvormervermogen groter dan 5 MW?

Dien de principeaanvraag of definitieve aanvraag voor een projectspecifieke bandingfactor uiterlijk op 31 december 2022 in bij het VEKA!

Via de schema’s kunt u nagaan of er een projectcategorie is.

Aanvraagprocedure

Hebt u een project dat valt onder een projectspecifieke projectcategorie, waarvoor u groenestroom- of warmte-krachtcertificaten wil ontvangen? Volg dan de aanvraagprocedure en dien minstens 2 aanvragen in:

  1. aanvraag voor de projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor
  2. aanvraag voor de startdatum of toekenning van de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten

    Projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor aanvragen

    U kunt kiezen of u eerst een principeaanvraag indient of niet.

    De belangrijkste voorwaarden worden vermeld in het aanvraagformulier en de schema’s.

    Projecten met vergunning moeten binnen 1 maand nadat de laatste vergunning verkregen is, de definitieve aanvraag voor de projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor indienen.

    Certificaten of startdatum aanvragen

    De definitieve bandingfactor heeft een beperkte geldigheid:

    • 6 maanden voor een project met vergunning(splicht)
    • 18 maanden voor een project zonder vergunning(splicht).

    Definitieve bandingfactor ontvangen? Dien de aanvraag binnen de termijn in om de startdatum vast te leggen of de certificaten te krijgen. Het indienen van de aanvraag doet u

    • bij de netbeheerder van elektriciteit voor zonnepanelen

    • via ExpertBase voor WKK, wind, biogas of biomassa.

    Of u best een principe- of definitieve aanvraag (voor de toekenning van de certificaten) indient is afhankelijk van de fase van het project.

    Project in werking?

    • Zo ja, dien de definitieve aanvraag in voor de toekenning van de certificaten.
    • Zo nee, dien eert een principe-aanvraag in om de startdatum vast te leggen. Pas nadat het project in werking is, kan de definitieve aanvraag voor de toekenning van certificaten ingediend worden.

    De voorwaarden om groenestroom- of warmte-krachtcertificaten te krijgen zijn beschreven op de pagina over

    Steun voor zonnepanelen

    Vanaf 1 januari 2023 kunt u enkel steun aanvragen via de call groene stroom.

    Projectspecifieke steun voor zon

    De bandingfactor kan jaarlijks geactualiseerd worden in functie van de elektriciteitsopbrengst. Voor de projectspecifieke projectcategorie PS cat. 0/1 of PS cat. 1 wordt jaarlijks een maximale waarde vastgelegd voor enkele parameters.

    De maximale waarden die van toepassing zijn voor het project hangen af van het moment waarop de berekening van de voorlopige of de definitieve bandingfactor wordt uitgevoerd. Hierdoor kan er bij de berekening van de voorlopige en definitieve bandingfactor met een andere maximale waarde gerekend worden.

    Parameterwaarden

    Wetgeving

    Het Energiebesluit(opent in nieuw venster) legt de projectspecifieke projectcategorieën vast en bepaalt de berekeningswijze van de onrendabele top: