Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectspecifieke projectcategorie

Projectspecifieke projectcategorie

Als uw project opgenomen is in de lijst van niet-representatieve projectcategorieën kan onderstaande procedure gevolgd worden om certificatensteun te krijgen.

Hebt u een project dat valt onder een projectspecifieke projectcategorie? En voldoet aan de voorwaarden voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten? Volg dan de aanvraagprocedure en dien minstens 2 aanvragen in.

Via het schema kunt u nagaan of er een projectcategorie bestaat voor uw nieuw project. Enkel projecten met de afkorting PS (projectspecifiek) moeten onderstaande aanvraagprocedure volgen.

Aanvraagprocedure

 • Stap 1

  Projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor aanvragen

  • U kunt kiezen of u eerst een principeaanvraag indient of niet.
  • Projecten met vergunning moeten binnen 1 maand nadat de laatste vergunning verkregen is, de definitieve aanvraag voor de projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor indienen.
  • Hoe de aanvraag van een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor verloopt wordt getoond in de schema’s.

  De belangrijkste voorwaarden worden vermeld in de aanvraagformulieren en schema’s.

 • Stap 2

  Certificaten of startdatum aanvragen

  De definitieve bandingfactor heeft een beperkte geldigheid:

  • 6 maanden voor een project met vergunning(splicht)
  • 18 maanden voor een project zonder vergunning(splicht).

  Definitieve bandingfactor ontvangen? Dien de aanvraag binnen de termijn in om de startdatum vast te leggen of de certificaten te krijgen. Het indienen van de aanvraag doet u

  • bij de netbeheerder van elektriciteit voor zonnepanelen

  • via ExpertBase voor WKK, wind, biogas of biomassa.

  Of u best een principe- of definitieve aanvraag (voor de toekenning van de certificaten) indient is afhankelijk van de fase van het project.

  • Project in werking: dien de definitieve aanvraag in voor de toekenning van de certificaten.
  • Project niet in werking: dien eerst een principe-aanvraag in om de startdatum vast te leggen. Pas nadat het project in werking is, kan de definitieve aanvraag voor de toekenning van certificaten ingediend worden.

  De voorwaarden om groenestroom- of warmte-krachtcertificaten te krijgen zijn beschreven op de pagina over

Projectspecifieke steun voor zon

De bandingfactor kan jaarlijks geactualiseerd worden in functie van de elektriciteitsopbrengst.

Parameterwaarden voor nieuwe projecten

Wetgeving

Het Energiebesluit(opent in nieuw venster) legt de projectspecifieke projectcategorieën vast en bepaalt de berekeningswijze van de onrendabele top: