Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bepaalt en evalueert minstens jaarlijks de certificatensteun voor nieuwe en lopende projecten groene stroom en warmte-krachtkoppeling.

Publicatie evaluatierapporten 2022

Procedure

Zodra het ontwerprapport gepubliceerd is, worden de stakeholders via mail op de hoogte gebracht. Gedurende de consultatieronde kunnen stakeholders hun opmerkingen overmaken over het ontwerprapport. De opmerkingen over het ontwerprapport kunnen opgenomen worden in het definitief rapport. Het overzicht van alle gefundeerde en tijdig ontvangen opmerkingen met een reactie van het VEKA wordt bij de publicaties gecommuniceerd (stakeholdercommentaar).

Wanneer het definitief rapport beschikbaar is en in werking treedt, wordt dit bij de publicaties gecommuniceerd. Stakeholders worden ook via mail op de hoogte gebracht.