Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publicatie evaluatierapporten certificatensteun

Publicatie evaluatierapporten certificatensteun

Nieuwe publicaties van evaluatierapporten over de certificatensteun worden op deze pagina gepubliceerd.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bepaalt en evalueert minstens jaarlijks de certificatensteun voor nieuwe en lopende projecten groene stroom en warmte-krachtkoppeling. Om de onrendabele top voor groenestroom- en WKK-projecten te berekenen wordt de berekeningstool OT(opent in nieuw venster) gebruikt.

Publicatie evaluatierapporten 2024

Publicatie evaluatierapporten 2023

Publicatie evaluatierapporten 2022

Procedure

Zodra het ontwerprapport gepubliceerd is, worden de stakeholders via mail op de hoogte gebracht. Gedurende de consultatieronde kunnen stakeholders hun opmerkingen overmaken over het ontwerprapport. De opmerkingen over het ontwerprapport kunnen opgenomen worden in het definitief rapport. Het overzicht van alle gefundeerde en tijdig ontvangen opmerkingen met een reactie van het VEKA wordt bij de publicaties gecommuniceerd (stakeholdercommentaar).

Wanneer het definitief rapport beschikbaar is en in werking treedt, wordt dit bij de publicaties gecommuniceerd. Stakeholders worden ook via mail op de hoogte gebracht.