Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maximaal productievolume voor windprojecten

Maximaal productievolume voor windprojecten

Voor windprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021 zal er bij de toekenning van groenestroomcertificaten ook rekening gehouden worden met een maximaal productievolume.

Voor windprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021 is de steunperiode maximaal 22 jaar. De toekenning van groenestroomcertificaten kan eerder eindigen als het maximaal productievolume bereikt is.

Berekening maximaal productievolume

De formule en parameters voor de berekening van het maximaal productievolume:

Maximaal​​​​ productievolume in MWh = U . VU . # jaren

  • U: het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe
  • VU: het aantal vollasturen
  • # jaren: 20 jaar

De parameter VU wordt bepaald op basis van:

  • het definitieve OT-rapport van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap voor de representatieve projectcategorieën
  • de definitieve berekening van de projectspecifieke OT voor de projectspecifieke projectcategorieën.

Wijziging vermogen gedurende de steunperiode

Als het vermogen van de installatie wijzigt tijdens de steunperiode, dan moet het maximaal productievolume opnieuw berekend worden.