Nuttige warmte

Stel de vraag ‘Zou ik de warmte van een gewone ketel op dezelfde manier gebruiken?”

  • Zo ja is, is de toepassing nuttige warmte.
  • Zo nee, is de toepassing geen nuttige warmte.

Geen nuttige warmte

U zal nooit (certificaten)steun ontvangen voor geproduceerde warmte die niet nuttig gebruikt wordt.

Er is geen sprake van nuttige warmte als de warmte

  • geloosd wordt in de omgeving.
  • gebruikt wordt voor het verwarmen van een siervijver.
  • verder gebruikt wordt voor de productie van elektrische of mechanische energie (artikel 6.2.10, §3 van het Energiebesluit).
  • gebruikt wordt voor de voorbehandeling van brandstof. Deze verwarming is wel noodzakelijk, maar het is geen nuttige warmte zoals door de wetgeving gedefinieerd.

Steun voor WKK

De geproduceerde warmte in een warmte-krachtinstallatie moet nuttig gebruikt worden om steun via warmte-krachtcertificaten of een premie te ontvangen.

Wetgeving

Het begrip nuttige warmte is beschreven in artikel 1.1.1, §2, 73° Energiebesluit(opent in nieuw venster).

In artikel 6.2.10, §3 van het Energiebesluit(opent in nieuw venster) is beschreven dat het verder gebruik voor de productie van elektrische of mechanische energie niet beschouwd kan worden als nuttige warmte.