Voorwaarden

Om een aanvraag in te kunnen dienen voor een onderzoek van het binnenmilieu:

 • moet u gezondheidsklachten hebben of een potentieel gezondheidsrisico lopen door verontreiniging van het binnenmilieu
 • moet een dienst of tussenpersoon voor u het onderzoek aanvragen met een standaardformulier.

Procedure

 1. Neem het best eerst contact op met een van deze tussenpersonen:
  • gemeentelijke (huisvestings)ambtenaar
  • uw huisarts
  • OCMW-verpleegkundigen of maatschappelijk werker
  • gezondheidswerker.
 2. De bovenstaande tussenpersonen kunnen dan met het standaardformulier ((opent in nieuw venster)) een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Medisch Milieukundige van een Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) ((opent in nieuw venster)).
 3. De Medisch Milieukundige zal op basis van de aanvraag en een vooronderzoek beslissen of een plaatsbezoek noodzakelijk is en of een meting een meerwaarde oplevert.

Artsen kunnen de aanvraag voor een onderzoek ook rechtstreeks bezorgen aan de afdeling Preventie.

Bedrag

Het onderzoek is gratis.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu (B.S.19.10.2004).