Voorwaarde: 1 dag ingeschreven bij VDAB

Een periode wordt alleen gelijkgesteld als de werknemer:

 • tussen die periode en zijn aanwerving
 • minstens 1 dag ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.

Gelijkgestelde periodes

 • Een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of een ongeval, of een periode van hechtenis. Telt u 1 van deze gelijkgestelde periodes mee als u de aanwervingsincentive aanvraagt? Laad dan meteen ook het juiste bewijs op in het WSE-loket (opent in nieuw venster).
  • Bij arbeidsongeschiktheid: een ziekteattest
  • Bij hechtenis: een bewijs van de FOD Justitie. De werknemer kan dat aanvragen
 • Elke onderbreking van de inschrijving van maximaal 3 maanden, bijvoorbeeld door 1 of meerdere periodes van korte tewerkstelling.
 • Een periode waarin de werknemer een individuele beroepsopleiding (IBO) (opent in nieuw venster)volgde. Werft u de werknemer meteen aan nadat hij een IBO volgde in uw organisatie? Dan hoeft hij zich niet meer voor 1 dag in te schrijven als niet-werkende werkzoekende. De vaste tewerkstelling mag onmiddellijk aansluiten op de IBO. 
 • Een periode waarin de werknemer bij de VDAB is ingeschreven als ‘werkloze vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende wegens studies of beroepsopleiding’. Werft u de werknemer meteen na deze periode? Dan hoeft hij zich niet meer voor 1 dag in te schrijven als niet-werkende werkzoekende.

Niet-gelijkgestelde periodes

Bepaalde periodes worden niet gelijkgesteld aan een inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Bijvoorbeeld periodes waarin de werknemer langer dan 3 maanden:

 • onder artikel 60 of met een DAC-statuut werkte
 • werkervaring opdeed in de sociale inschakelingseconomie (SINE) of in een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)
 • of een vrijstelling van inschrijving kreeg wegens familiale of sociale redenen, bijvoorbeeld als mantelzorger.

Ook periodes waarin de werknemer een leefloon ontving, geven geen recht op de aanwervingsincentive. Tenzij de werknemer tegelijk was ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.