Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanwervingsincentive - Voorwaarden voor de werkgever en de werknemer

Aanwervingsincentive - Voorwaarden voor de werkgever en de werknemer

Werft u als werkgever een langdurig werkzoekende aan die tussen 25 en 58 jaar oud is? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanwervingsincentive krijgen. Dat is een premie tot 4.250 euro.

Voorwaarden werkgever en werknemer

Sector

De onderneming of organisatie behoort tot de privésector of de overheid. Ook dienstencheque-ondernemingen en vzw’s kunnen de aanwervingsincentive krijgen.

Tewerkstelling in Vlaams Gewest

De nieuwe werknemer wordt tewerkgesteld in een vestiging in het Vlaamse Gewest. De woonplaats van de werknemer of de locatie van de hoofdzetel van de organisatie is niet belangrijk.
Wilt u als werkgever een premie aanvragen voor een vestiging in een ander gewest? Contacteer dan de bevoegde dienst:

2 jaar werkzoekend

De nieuwe werknemer moet minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij VDAB wanneer de werkgever hem aanwerft. De werkgever kan die voorwaarde controleren door de werknemer te vragen een e-mail te sturen naar tewerkstelling@vdab.be(opent in uw e-mail applicatie), met de vraag of hij recht geeft op de aanwervingsincentive. Om privacyredenen mag de werkgever die vraag niet zelf stellen aan VDAB.

Een inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij Actiris of Forem geeft geen recht op de premie.

Bepaalde periodes worden gelijkgesteld aan een periode als werkzoekende, bijvoorbeeld periodes van korte tewerkstelling, arbeidsongeschiktheid of hechtenis.

Leeftijd

Op het einde van het kwartaal waarin de nieuwe werknemer in dienst treedt, moet hij 25 jaar of ouder zijn en jonger dan 58. Als u als werkgever een nieuwe werknemer wilt aanwerven die jonger is dan 25, of ouder dan 57, hebt u mogelijk recht op een doelgroepvermindering.

Overeenkomst

 • Als werkgever hebt u één van de volgende overeenkomsten met de werknemer gesloten:
  • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
  • een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, als die:
   • in totaal minstens 3 maanden duurt
   • en gangbaar is in het wervingsbeleid van de organisatie.
  • een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst.
   Is het vervangingscontract wel van bepaalde duur? Dan kunt u als werkgever de premie alleen krijgen als overeenkomsten van bepaalde duur gangbaar zijn in de organisatie.

Periode in dienst

De werknemer is nog niet langer dan 3 maanden in dienst. De werkgever moet de aanwervingsincentive aanvragen binnen 3 maanden na de start van de arbeidsovereenkomst.

Welke werknemers geven geen recht op de aanwervingsincentive?

Uitzendkrachten

Werknemers met een uitzendcontract geven geen recht op de aanwervingsincentive. Komt de werknemer vast in dienst in uw organisatie na een periode als uitzendkracht? Dan kunt u de aanwervingsincentive alsnog krijgen, als de werknemer:

 • niet langer dan 3 maanden als interim werkte
 • tussen zijn uitzendcontract en zijn vaste contract minstens 1 dag als niet-werkende werkzoekende bij VDAB ingeschreven was
 • aan alle andere voorwaarden voldoet.

Gelegenheidswerknemers

Werknemers met een contract als gelegenheidswerknemer geven geen recht op de aanwervingsincentive.

Minder dan 30%

​​​​​Werknemers met een tewerkstellingspercentage van minder dan 30%, geven geen recht op de aanwervingsincentive.

Werkt de werknemer na zijn aanwerving minder dan 30%, maar zal hij binnen het jaar meer dan 30% gaan werken? Dan kunt u de premie alsnog aanvragen, binnen 3 maanden na indiensttreding. Als de werknemer in de loop van het jaar méér dan 30% begint te werken, ontvangt u dan een aangepaste premie bij de uitbetaling van de 2de schijf.

Flexi-jobbers

Werknemers met een contract als flexi-jobwerknemer, geven geen recht op de aanwervingsincentive.

Welke werkgevers komen niet in aanmerking?

 • Een onderneming in moeilijkheden
 • Werkgevers die al een van deze premies krijgen voor de werknemer:
  • een loonincentive voor maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen)
  • een vergoeding in het kader van de lokalediensteneconomie
  • een loonincentive voor invoegbedrijven.