Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokale Besluiten als geLinkte Open Data Blikvangers

Lokale Besluiten als geLinkte Open Data

Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data, kortweg LBLOD, haalt de schat aan relevante informatie uit de archieven van lokale overheden. Hoe? Door beslissingen van burgemeesters, colleges en gemeenteraden in Vlaanderen beschikbaar, doorzoekbaar en herbruikbaar te maken voor overheden, burgers en ondernemingen via gelinkte open data.

Inhoud is aan het laden

Hergebruik van informatie dankzij linked open data

Het LBLOD-ecosysteem is gebaseerd op standaarden en gelinkte open data. Wat betekent dat? Lokale overheden maken besluiten op volgens eenzelfde standaard zodat machines ze kunnen lezen. Die informatie wordt open gepubliceerd. Vervolgens linken machines de gegevens aan databronnen van waaruit bedrijven ze kunnen oppikken om applicaties te bouwen.

De mogelijkheden om gegevens Google-gewijs te hergebruiken, zijn onbeperkt. Denk maar aan een horecavereniging die de info uit alle terrasreglementen in Vlaanderen bundelt, de Gezinsbond die per gemeente een overzicht maakt van de beschikbare luiersubsidies of een GPS-toepassing die automatisch rekening houdt met wegenwerken dankzij data in een gemeentebesluit.

Ons ultiem doel? Samen de administratieve last van besturen verlagen, interbestuurlijke samenwerking aanmoedigen en vooral: hergebruik van data voor iedereen mogelijk maken!

Een gezamenlijk parcours van ABB en lokale besturen

Lokale besturen gingen begin 2019 voor het eerst aan de slag met LBLOD. Ze werden verplicht om bepaalde besluiten, besluitenlijsten en stukken te publiceren op hun webtoepassing en te melden aan de toezichthoudende overheid. We ontwikkelden ook een eigen open-source teksteditor ‘Gelinkt Notuleren’ en werken nauw samen met de leveranciers van notuleringssoftware voor lokale besturen.

Een intensief begeleidingstraject zorgt ervoor dat lokale besturen alle kennis en expertise in handen hebben om vanaf juni 2021 de omslag te maken naar een gelinkte publicatiemethode. ABB maakt meldingsplichtige besluiten vanaf 2022 via een centrale databank beschikbaar voor de (lokale) overheden. Niet-meldingsplichtige besluiten en andere data zijn vanaf 2023 beschikbaar. Vanaf dan kunnen ook burgers, bedrijven en verenigingen in de databank terecht.

Contact

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Digiteam

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Digiteam

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België