Bevoegdheden

  • We adviseren de minister van Gelijke Kansen in de uitbouw van het beleid.
  • We ontwikkelen het regelgevende kader rond Gelijke Kansen, discriminatiebestrijding en de samenwerking met de diverse partners. We volgen de uitvoering ervan op.
  • We staan in voor de wetenschappelijke onderbouwing en monitoring van het beleid.
  • We initiëren en financieren innoverende projecten bij lokale besturen en organisaties.
  • We sensibiliseren en versterken kwetsbare groepen via campagnes en verschillende andere infokanalen.
  • We werken structureel samen met middenveldpartners en ondersteunen hen financieel via subsidies.
  • We werken samen met internationale, federale en lokale actoren.
  • We coördineren het horizontale gelijkekansenbeleid van de Vlaamse overheid.
Inhoud is aan het laden

Contact

Adres

Team Gelijke Kansen
Agentschap Binnenlands Bestuur

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 40 21

Bevoegde minister

Adres

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 552 69 00