Bevoegdheden

  • We formuleren beleidsvoorstellen om te komen tot duurzame, creatieve en leefbare steden.
  • We begeleiden, ondersteunen en verlenen subsidies aan lokale besturen binnen de thema’s:
    • stadsvernieuwing
    • slimme steden
    • sociale inclusie
  • We volgen de Europese agenda op inzake stedenbeleid, fondsenwerving en projectoproepen.
  • We staan in voor de monitoring en rapportage, zoals bij de Gemeente-Stadsmonitor.
Inhoud is aan het laden

Contact

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 40 21

Bevoegde minister

Adres

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 552 69 00