Bevoegdheden

  • We formuleren beleidsvoorstellen om te komen tot duurzame, creatieve en leefbare steden.
  • We begeleiden, ondersteunen en verlenen subsidies aan lokale besturen binnen de thema’s:
    • stadsvernieuwing
    • slimme steden
    • sociale inclusie
  • We volgen de Europese agenda op inzake stedenbeleid, fondsenwerving en projectoproepen.
  • We staan in voor de monitoring en rapportage, zoals bij de Gemeente-Stadsmonitor.

Contact

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Beleidsdocumenten

Bevoegde minister

Adres

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)