Gedaan met laden. U bevindt zich op: ABB en steden Opdrachten

ABB en steden

Het agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) gaat voor sterke en duurzame steden. Hoe doen we dat?

Bevoegdheden

  • We formuleren beleidsvoorstellen om te komen tot duurzame, creatieve en leefbare steden.
  • We begeleiden, ondersteunen en verlenen subsidies aan lokale besturen binnen de thema’s:
    • stadsvernieuwing
    • slimme steden
    • sociale inclusie
  • We volgen de Europese agenda op inzake stedenbeleid, fondsenwerving en projectoproepen.
  • We staan in voor de monitoring en rapportage, zoals bij de Gemeente-Stadsmonitor.
Inhoud is aan het laden

Contact

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Bevoegde minister

Telefoon
02 552 69 00
Adres

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster