Gedaan met laden. U bevindt zich op: Attest of akte van erfopvolging

Attest of akte van erfopvolging

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene. 

Waarvoor heb ik een attest of akte van erfopvolging nodig?

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde "derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd.

De rekening kan gedeblokkeerd worden op vertoon van:

  • een akte of attest van erfopvolging, opgemaakt door de notaris.
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een kantoor Rechtszekerheid.

Hoe kan ik een attest of een akte van erfopvolging bekomen?

Geen huwelijkscontract, testament of contractuele erfstelling

Heeft de overledene geen van bovenstaande documenten opgemaakt dan heeft u een attest van erfopvolging nodig. Het afleveren van een attest van erfopvolging is een federale bevoegdheid. De Vlaamse Belastingdienst kan deze attesten niet afleveren.

Om een attest van erfopvolging aan te vragen neemt u contact op met de FOD Financiën(opent in nieuw venster).

Sinds 18 juli 2022 kan die aanvraag volledig ­online gebeuren in MyMinfin. Meer informatie vindt u terug op de webpagina van de FOD Financiën ‘DEBLOKKEREN VAN BANKREKENINGEN (ATTEST VAN ERFOPVOLGING)(opent in nieuw venster)

Als u geen toegang hebt tot MyMinfin kan u contact opnemen via het contactcenter op het nummer 02 572 57 57 om een papieren aanvraagformulier te krijgen.

Wel een huwelijkscontract, testament of contractuele erfstelling

In de volgende gevallen kan de FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris:

  • de overledene was gehuwd met een huwelijkscontract
  • de overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris
  • de overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten
  • de overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen

De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.