Procedure

De procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren diploma of getuigschrift:

  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs, ook paramedische studierichting of examencommissie
  • hogeschoolonderwijs
  • universitair onderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • deeltijds kunstonderwijs
  • SYNTRA en het vroegere VIZO

vindt u op de website Diploma of ander studiebewijs verloren

Als u uw getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer of uw bewijs van beroepsbekwaamheid  kwijt bent, volgt u de procedure van het onderwijs waar u het behaald. Als u uw attest behaald hebt via de Centrale Examencommissie ondernemersvaardigheden, kunt u een duplicaat aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  

Bedrag

Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling een bijdrage vraagt voor het opstellen van het vervangend attest

Uitzonderingen

Voor getuigschriften basisonderwijs is het soms niet meer mogelijk om een vervangend attest te verkrijgen als de vroegere basisschool niet meer bestaat. Voor gemeentescholen die niet meer bestaan, kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur. 

Veelgestelde vragen