Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verloren diploma hoger onderwijs

Verloren diploma hoger onderwijs

Je diploma van het hoger onderwijs verloren? Vraag een vervangend attest aan. 

Verloren hogeschooldiploma

Je kan een attest ter vervanging van een verloren of vernietigd diploma aanvragen bij de hogeschool waar je afgestudeerd bent .

Door de vele fusies vind je de meeste hogescholen niet meer terug onder dezelfde naam of op hetzelfde adres. Neem contact op met de nieuwe hogeschool die de dossiers van je oude hogeschool beheert.

In de fusietabellen kan je per provincie de nieuwe hogeschool zoeken. Of je kan ook per nieuwe hogeschool zoeken welke oude scholen erbij zijn aangesloten.

Verloren universiteitsdiploma

Bij de universiteit zelf

Een attest ter vervanging van een verloren of vernietigd diploma vraag je aan bij de universiteit waar je bent afgestudeerd.

Vind de contactgegevens van de universiteiten in het Hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster).

Uitzondering: Rijksveeartsenijschool en Rijkslandbouwschool in Gent

Heb je je universitair diploma behaald aan de Rijksveeartsenijschool in Gent of in de Rijkslandbouwschool in Gent? Vraag dan een vervangend attest aan bij de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Contactgegevens:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
hogeronderwijs@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Vermeld volgende gegevens bij je aanvraag:

  • Je naam, adres en telefoonnummer
  • De naam van de universiteit
  • De benaming van het diploma en het jaar van aflevering
  • Je geboorteplaats en geboortedatum

Verloren assimilatiegetuigschrift industrieel ingenieur

Het assimilatiegetuigschrift van industrieel ingenieur is de gelijkstelling van het diploma van technisch ingenieur met het diploma van industrieel ingenieur tussen 1977 en 1992. Voor een duplicaat kan je terecht bij de afdeling Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Contactgegevens:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
hogeronderwijs@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Je hogeschool of universiteit kan geen attest meer afleveren

Wat als je onderwijsinstelling je geen attest voor een verloren diploma of ander studiebewijs kan afleveren? Bijvoorbeeld omdat ze geen archief meer heeft over de periode van je diploma.

Dan kan je misschien op een andere manier aantonen dat je het diploma behaald hebt:

  • Misschien heb je bij je (vroegere) werkgever een kopie van je diploma afgegeven en kan die jou dat document bezorgen.
  • Als je in het onderwijs gewerkt hebt, kan je bij je vroegere werkstation(opent in nieuw venster) vragen of zij in jouw dossier een bewijs van je diploma terugvinden.
  • Heb je een diploma voor een gezondheidszorgberoep behaald? Voor diploma’s en andere eindstudiebewijzen tot en met 1994 kan je bij het Departement Zorg een getuigschrift van inschrijving aanvragen. Daarop staat op basis van welk eindstudiebewijs je ingeschreven bent in het naamregister van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen.
  • Voor recentere studiebewijzen kan je inloggen op de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED). Je kan er geen vervangend attest opvragen, maar je kan zo wel aantonen dat je een diploma behaald hebt. Klik rechts op ‘Soorten kwalificatiebewijzen’ en vind daar welke bewijzen er sinds wanneer opgenomen zijn.

Veelgestelde vragen