Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkstations voor het onderwijspersoneel

Werkstations voor het onderwijspersoneel

Wilt u uw gegevens wijzigen of hebt u vragen over uw dossier (vb. uw stamboeknummer), contacteer dan uw schoolsecretariaat. Het schoolsecretariaat stuurt eventuele wijzigingen dan door naar uw werkstation. U kunt bij vragen ook rechtstreeks contact opnemen met het werkstation.

De werkstations van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming hebben verschillende taken:

  • zorgen voor de berekening en de uitbetaling van de salarissen van het onderwijspersoneel.
  • bijhouden van fiscale gegevens en gegevens over de volledige loopbaan van de personeelsleden uit het onderwijs.

Zij doen dit op basis van informatie uit het personeelsdossier die zij doorkrijgen van de scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

U vindt het nummer van uw werkstation bovenaan op uw salarisbrief. U vindt de contactgegevens van de werkstations(opent in nieuw venster) op de website van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Hoger onderwijs

Bij vragen over het personeelsdossier in een hogeschool richt u zich in eerste instantie tot de personeelsdienst van de hogeschool zelf. Kan de personeelsdienst niet helpen, dan kunt u de dossierbehandelaar bij de afdeling Hoger onderwijs(opent in nieuw venster) contacteren.

Personeelsleden van een universiteit kunnen terecht bij de eigen personeelsdienst.

Volwassenenonderwijs

U vindt de contactgegevens van de werkstations van het volwassenenonderwijs(opent in nieuw venster) op de website van Onderwijs Vlaanderen.