Uw personeelsdossier wordt beheerd door een werkstation van het ministerie van Onderwijs. Uw school of centrum levert daarvoor de nodige informatie.

Uw personeelsdossier bevat:

  • persoonlijke gegevens: uw woonplaats, burgerlijke stand, rekeningnummer, kinderen ten laste, bekwaamheidsbewijzen, ...
  • administratieve gegevens: uw aanstelling, benoeming, verloven en afwezigheden, ...
  • bezoldigingsgegevens: uw salaris, wachtgeld, salarisschaal, ...

Wijzigingen en vragen

Wilt u uw gegevens aan uw personeelsdossier wijzigen, of hebt u vragen over uw dossier? Neem dan contact op met uw schoolsecretariaat. De wijzigingen worden daarna doorgestuurd naar uw werkstation.

Meer info