Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van de onroerende voorheffing voor nieuw materieel en outillage

Vrijstelling van de onroerende voorheffing voor nieuw materieel en outillage

Materieel en outillage zijn alle toestellen, machines en andere installaties die gebruikt worden voor een nijverheids-­, handels­- of ambachtsbedrijf. Om de economie te stimuleren worden investeringen in nieuw materieel en outillage vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Voorwaarden

  • Het kadastraal inkomen (KI) van nieuw materieel en outillage is volledig vrijgesteld, ook als er op dat perceel al materieel en outillage aanwezig was. De vrijstelling geldt dus niet voor tweedehands materieel en outillage.
  • Als bijkomende voorwaarde geldt dat de ondernemingen de energiebeleidsovereenkomst die door de Vlaamse Regering werd opgemaakt en die op hen van toepassing is, ondertekend hebben en ze naleven.

Opgelet: wijzigingen van het belastbare kadastraal inkomen voor materieel en outillage die niet het gevolg zijn van nieuwe investeringen, komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor wijzigingen aan het KI van materieel en outillage door wijzigingen aan de kadastrale percelen zelf, zoals een splitsing of een samenvoeging van percelen.

Procedure

U kunt deze vrijstelling aanvragen door een bezwaar in te dienen.