Gedaan met laden. U bevindt zich op: Periodieke update advocaten Vlaamse Belastingdienst

Periodieke update advocaten Vlaamse Belastingdienst

Voor de behandeling van de rechtszaken werkt VLABEL samen met meerdere advocaten. In functie van de noden (vb. beëindiging  van een bestaande samenwerking of nieuwe behoeften) kan VLABEL periodiek nieuwe samenwerkingen aangaan.

Als u interesse hebt in dergelijke samenwerking, kan u dit melden door een mail te sturen naar bjorn.debacker@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met in het onderwerp ‘raadpleging advocaten- [uw naam]’ met daarbij volgende informatie:

 • Uw contactgegevens
 • Aantal jaar ervaring als advocaat (minimaal 5 jaar ervaring (buiten de stage)
 • Ervaring met fiscaliteit in het algemeen, voor de hieronder vermelde materies 1 tot en met 9) en eventueel (pluspunt) met de hieronder vermelde specifieke materies (1 tot en met 10) in het bijzonder (vb. publicaties, lesopdrachten, ervaring als advocaat,…)
 • De materies waarvoor u interesse hebt (geef één of meerdere keuzes op in functie van uw ervaring vermeld in het punt hiervoor)
 1. Onroerende voorheffing
 2. Verkeersbelasting/kilometerheffing
 3. Erfbelasting
 4. Registratiebelasting
 5. Leegstandsheffing bedrijfsruimten
 6. Heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen
 7. Planbatenheffing
 8. Belasting op spelen en weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen
 9. Inning en invordering
 10. Jobbonus

VLABEL zal alle reacties oplijsten en bewaren.

Zodra er zich een opportuniteit voordoet, bekijken wij welke kandidatuur het meest geschikt is en zullen wij contact met u opnemen om na te gaan of u wenst te werken binnen de voorwaarden en modaliteiten die VLABEL voorziet.