Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitbreiding verlaagd tarief in de registratiebelasting voor ingrijpende energetische renovatie naar sloop en herbouw

Uitbreiding verlaagd tarief in de registratiebelasting voor ingrijpende energetische renovatie naar sloop en herbouw

Het verlaagd tarief in de registratiebelasting voor ingrijpende energetische renovatie kan voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 ook toegepast worden bij sloop en herbouw. Voordien was dit uitgesloten.

Als u zich er onmiddellijk bij de aankoop toe verbindt om uw enige eigen woning ingrijpend energetisch te renoveren, geniet u van een verlaagd tarief van 5%.

Voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 kan u ook bij sloop, gevolgd door een herbouw, genieten van het verlaagd tarief voor een ingrijpende energetische renovatie. Voordien was dit uitgesloten.

De sloop- en herbouwwerkzaamheden moeten wel ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800 m3 of minstens een wooneenheid omvatten, of bij een renovatie moet 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn. In het Energiedecreet is vastgelegd welke sloop- en herbouwwerkzaamheden (gedeeltelijke herbouw) precies in aanmerking komen. Als u twijfelt of uw project aan de vereisten voldoet, doe dan navraag bij uw architect of EPB-verslaggever.