Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aard van de werken (huidig) EPB-plichtig? Toepassing en eisen

Aard van de werken (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017 Bekijk tijdslijn

De aard van de werken bepaalt, samen met de bestemming, welke EPB-eisen gelden.

Aard van de werken en werkzaamheden

De aard van werken legt mee de EPB-eisen vast en bepaalt de indeling in gebouwen: nieuwbouw, renovatie of ingrijpende energetische renovatie.

De werkzaamheden omschrijven de werken die binnen een project worden uitgevoerd. De uitgevoerde werkzaamheden bepalen de aard van de werken die van toepassing zijn: functiewijziging, uitbreiding, gedeeltelijke herbouw, …

Aard van de werkenWerkzaamheden
nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 • nieuwbouw
 • ontmanteling
 • volledige herbouw
 • gedeeltelijke herbouw met een groter dan 800 m³
 • gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid
 • gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe die grenzen aan de buitenomgeving
 • uitbreiding met een groter dan 800 m³
 • uitbreiding met minstens 1 wooneenheid
renovatie
 • verbouwing
 • gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan 800 m³
ingrijpende energetische renovatie (IER)
 • ingrijpende energetische renovatie
 • functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³

Nieuwbouw

We spreken van nieuwbouw als een volledig nieuw gebouw (zonder voorafgaande sloop) wordt gerealiseerd.

Het plaatsen of verplaatsen van een containergebouw valt onder nieuwbouw.

Volledige herbouw

Een herbouw is een nieuwbouw die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw.

Ontmanteling

De energieprestatieregelgeving definieert ontmanteling als werken aan een bestaand gebouw met een beschermd volume groter dan 3000 m³, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft en waarbij zowel de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat worden vervangen en minstens 75% van de die grenzen aan de buitenomgeving worden vervangen.

Gedeeltelijke herbouw

Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume.

Een gedeeltelijke herbouw kan vallen onder ‘nieuwbouw’ of onder ‘renovatie’, afhankelijk van de specifieke situatie:

Gedeeltelijke herbouw …Aard van de werken
met een beschermd volume groter dan 800 m³nieuwbouw
met een bijkomende wooneenheid: als de nieuw gebouwde constructiedelen een volledig onafhankelijke wooneenheid omvattennieuwbouw

met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder bijkomende wooneenheid

renovatie

Renovatie van een bestaand gebouw, waarbij minstens 75% van de scheidingsconstructies die het totale beschermd volume van het gebouw na de werken omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, nieuw zijn (bijvoorbeeld: een woning die bijna volledig afgebroken werd op enkele muren/ruimtes na)

nieuwbouw

Uitbreiding

Tegen een bestaand gebouw wordt een nieuw beschermd volume bijgebouwd.

Een uitbreiding kan vallen onder ‘nieuwbouw’ of onder ‘renovatie’, afhankelijk van de specifieke situatie:

Uitbreiding …Aard van de werken
met een beschermd volume groter dan 800 m³: het beschermd volume van de uitbreiding zelf is groter dan 800 m³nieuwbouw
met minstens een bijkomende wooneenheid: als de nieuw gebouwde constructiedelen een volledig onafhankelijke wooneenheid omvatten. Er is enkel sprake van een uitbreiding met een bijkomende wooneenheid indien ook het bestaande gebouw autonoom kan blijven functioneren, los van de uitbreiding.nieuwbouw
met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder bijkomende wooneenheidrenovatie

Verbouwing

Met een verbouwing zijn alle werkzaamheden aan een bestaand gebouw bedoeld waarbij het volume van het bestaande gebouw niet toeneemt (bijvoorbeeld: de vensters, het dak, de muren, … van een bestaand gebouw worden vervangen of nageïsoleerd).

Ingrijpende energetische renovatie

Meer informatie vindt u op de afzonderlijke pagina.

Functiewijziging

Of het binnen EPB om een functiewijziging gaat of niet, hangt af van twee zaken:

 • is het een wijziging van een industriële (of landbouw) naar een residentiële of niet-residentiële bestemming ?
 • Wordt oorspronkelijk geen energie verbruikt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen en na de functiewijziging wel?

Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’? Dan spreken we van een functiewijziging. Dit staat los van de definitie van een functiewijziging in de regelgeving ruimtelijke ordening.

Een functiewijziging kan vallen onder ‘renovatie’ of onder ‘ingrijpende energetische renovatie’, afhankelijk van de specifieke situatie:

Functiewijziging …Aard van de werken
met een beschermd volume van maximaal 800 m³renovatie
met een beschermd volume groter dan 800 m³ingrijpende energetische renovatie

Stappenplan 'Indeling van complexe projecten'

Bij ingewikkelde renovatieprojecten is het vaak een uitdaging om de correcte aard van de werken (nieuwbouw, IER of renovatie) te bepalen.

U kunt dit stappenplan gebruiken als leidraad om tot een correcte gebouwindeling te komen.