Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-eisentabellen per aanvraagjaar EPB-plichtig? Toepassing en eisen

EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

Geldig voor alle bouwaanvragen

EPB-eisentabel per jaar

Bekijk de EPB-eisentabel die overeenstemt met de periode waarbinnen de bouwaanvraag of melding is ingediend. Die datum vindt u op het ontvangstbewijs van de gemeente of het postbewijs bij aangetekende verzending.

Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode

De wijzigingen ten opzichte van het voorgaande bouwaanvraagjaar, vindt u opgesomd boven de eisentabellen, onder de rubriek ‘Wijzigingen t.o.v. vorige periode’.

U- en R-eisen per aanvraagjaar

Wat de U-waarde maximaal mag zijn, hangt af van de datum van de .

Om E30 te behalen richt u het best op betere U-waarden dan wettelijk vereist.

Vloeren op volle grond?
  • Voor vloeren op volle grond is voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 enkel een Umax-eis van toepassing en geen Rmin-eis.
  • Voor bouwaanvragen vóór 1 januari 2016 was er keuze voor vloeren op volle grond:
    • ofwel de R-waarde (zonder overgangsweerstanden) van de aftoetsen aan de Rmin-eis;
    • ofwel de U-waarde van de vloer aftoetsen aan de Umax-eis.

Regelgeving