Oorspronkelijke regelgeving

Huidige regelgeving

Momenteel is de energieprestatieregelgeving opgenomen in: