Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiebesluit en bijlagen EPB-regelgeving

Energiebesluit en bijlagen

Inhoud Energiebesluit

Het Energiebesluit(opent in nieuw venster) geeft uitvoering aan:

  • de methode waarmee de energieprestatie wordt berekend
  • de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen
  • de bepaling van de gebouwen of werkzaamheden waarvoor uitzondering, afwijking of vrijstelling van een of meer eisen mogelijk is
  • de invoeringsdatum van de energieprestatieregelgeving

De bijlagen bij het Energiebesluit leggen berekeningsmethodes vast, evenals eisen voor bepaalde onderdelen zoals bijvoorbeeld hygiënische ventilatie.

Overzicht van bijlagen

Nummer

Titel

Bijlage I - IV

Niet gerelateerd aan EPB

Bijlage V

Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van residentiële eenheden (EPW)

Bijlage VI

Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van niet-residentiële eenheden (EPU/EPN)

Bijlage VII

Maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te realiseren R-waarden

Bijlage VIII

Behandeling van

Bijlage IX

Ventilatievoorzieningen in woongebouwen

Bijlage X

Ventilatievoorzieningen in niet-residentiële gebouwen: bepalingsmethode en eisen

Bijlage XI

Niet gerelateerd aan EPB

Bijlage XII

Systeemeisen

Bijlage XIII

Bepalingsmethode S-peil