Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenningsvoorwaarden voor verslaggever Werken als verslaggever

Erkenningsvoorwaarden voor verslaggever

Kandidaat-verslaggevers, en ook bestaande verslaggevers, moeten voldoen aan de erkenningsregeling.

Voorwaarden voor nieuwe en bestaande verslaggevers

Een bestaande verslaggever is iemand die voor 1 januari 2015 al minstens 1 startverklaring of 1 EPB-aangifte indiende op de energieprestatiedatabank.

VoorwaardeKandidaat-verslaggeverBestaande verslaggever
over een geschikt diploma beschikkenxx
opleiding aan een erkende opleidingsinstellingx

verklaring op erewoord ondertekenen

xx
slagen voor het examen binnen 12 maanden na het getuigschrift van de opleidingx

Om erkend te blijven als verslaggever bent u verplicht om jaarlijks permanente vorming te volgen.

Uw erkenning is persoonsgebonden

  • Een erkenning is niet registratiegebonden.

Dat betekent dat de erkenning al uw persoonlijke registraties en EP-codes overkoepelt. Als u meerdere registraties hebt op de energieprestatiedatabank, zult u bijvoorbeeld maar één keer een verklaring op eer moeten ondertekenen en één keer de permanente vorming volgen.

  • Een erkenning is niet firmagebonden.

Een rechtspersoon of firma kan erkend worden als verslaggever, maar die erkenning is niet firmagebonden. Dat betekent dat elke werknemer/zaakvoerder/bestuurder die binnen een firma werkt en die onder zijn of haar naam - via elektronische identiteitskaart of token - startverklaringen of EPB-aangiften indient, moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Hij of zij zal bijvoorbeeld jaarlijks de permanente vorming moeten volgen. Dat betekent ook dat u geen vorming kunt volgen in de plaats van uw collega of voor de rechtspersoon.

Meer informatie over elke erkenningsvoorwaarde: