Een EPB-verslaggever speelt een cruciale rol in het (ver-)bouwen van energiezuinige en comfortabele gebouwen. EPB in de praktijk brengen, vereist een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie.

Een kandidaat- moet aan erkenningsvoorwaarden voldoen voordat hij of zij mag optreden als verslaggever. Wie vóór 2015 al aan verslaggeving deed (minstens 1 startverklaring of 1 EPB-aangifte indiende op de ) deed al praktijkervaring op over EPB en moet aan minder voorwaarden voldoen.

Voldoet u niet meer aan één van de erkenningsvoorwaarden? Dan kunt u geschorst worden of uw erkenning verliezen.