Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenningsprocedure Werken als verslaggever

Erkenningsprocedure

Wilt u verslaggever worden? Dan moet u de onderstaande stappen doorlopen.

Erkende verslaggever worden in 6 stappen

De houdt bij of u aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. U kunt de onderstaande stappen in de databank niet in één keer afwerken. Wenst u later terug te keren naar het erkenningsproces voor verslaggevers, klik dan op het item ‘Erkenning voltooien’ in het registratie-menu. Dan herneemt u de laatste stap die u had genomen in uw erkenningsaanvraag.

 • Stap 1

  Aanmelden op de energieprestatiedatabank

  Voor het eerste gebruik van de energieprestatiedatabank dient u zich te registreren bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

  • U vult uw persoonsgegevens en hoedanigheid (natuurlijke persoon of rechtspersoon) aan.
 • Stap 2

  Beschikken over een geschikt diploma

  Het VEKA verifieert via de energieprestatiedatabank of uw diploma voldoet aan de vereisten.

  Dit is een belangrijke stap: als uw diploma voldoet aan de diplomavoorwaarden tot , ontvangt u een e-mail met de goedkeuring. Zoniet, dan ontvangt u een e-mail met toelichting bij de afkeuring. In dit laatste geval zal u helaas niet als verslaggever kunnen optreden.

  • U behaalde uw diploma na 2000

  Uw diplomagegevens zitten in de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (LED) of in de diplomadatabank van het Departement Onderwijs. Na het selecteren van uw diploma, richting en afstudeerjaar, kunt u uw diploma zoeken in de LED-databank. De verificatie van uw diplomagegevens gebeurt automatisch. Bij vragen of problemen, stuurt u een e-mail naar veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  • U behaalde uw diploma vóór 2000

  In dat geval moet u een ingescande versie van uw diploma opladen op de energieprestatiedatabank: onder het veld ‘Diplomabestand’ klikt u op de knop ‘Bladeren’. Na de selectie van uw diploma drukt u op de knop ‘Opladen diploma’. Vervolgens valideert het VEKA uw diploma manueel.

 • Stap 3

  Een opleiding tot EPB-verslaggever volgen

  • Via de opleidingstabel vindt u de erkende opleidingen. De kostprijs, lesdatums en inschrijfprocedure vindt u via hun websites.
  • Wilt u verslaggever worden? Check - voordat u zich inschrijft - eerst of uw diploma wel aan de diplomavereiste voldoet!
  • U schrijft zich in voor een erkende opleiding, via de opleidingsinstelling.
  • Na voltooiing van de opleiding krijgt u een getuigschrift van de opleidingsinstelling.
  • Na opladen van de examenresultaten door de opleidingsinstelling waar u het examen aflegde, zal de gevolgde opleiding in uw scherm verschijnen.

  Het getuigschrift is 1 jaar geldig en hebt u nodig om het examen af te leggen. Deze geldigheidstermijn wordt strikt toegepast. Als uw getuigschrift verlopen is, kan u pas deelnemen aan het examen als u de opleiding opnieuw volgt.

 • Stap 4

  Slagen voor het examen

  Aansluitend op de opleiding moet u slagen voor het examen, bij een erkende exameninstelling. De examenvoorwaarden (vorm, duur, slaagcriteria, reglement … ) hangen af van de instelling. U schrijft via hen in. De contactgegevens vindt u via hun website.

  De meeste opleidingsinstellingen die de basisopleiding tot verslaggever organiseren, richten ook examens in. Indien niet, dan kunt u terecht bij een andere opleidingsinstelling die erkend is voor het inrichten van examens voor verslaggevers. We vullen de erkende exameninstellingen aan onder het deel Examen.

   Om te slagen heeft u 12 maanden vanaf de datum van uw getuigschrift. Selecteer dus een examen dat ruim binnen de geldigheidsheidstermijn van uw getuigschrift valt. Zo houdt u rekening met eventuele herkansingen. U moet zich ook nog registreren binnen de geldigheidstermijn (zie stap 5). Eens uw getuigschrift vervallen is, moet u de basisopleiding tot verslaggever opnieuw volgen, voordat u nog eens kan deelnemen aan het examen.

   Van zodra de opleidingsinstelling de geslaagden heeft doorgegeven aan het VEKA, ontvangt u een e-mail met de melding ‘geslaagd’ of ‘niet-geslaagd’.

   • Bent u geslaagd? Via de databank gaat u naar de volgende stap.
   • Niet geslaagd? Controleer of u binnen de geldigheid van uw getuigschrift van de basisopleiding nog kunt deelnemen aan een examen. Het getuigschrift is 12 maanden geldig. U kunt uw opleidingsinstelling contacteren voor een herkansing. Slaagt u voor de tweede kans evenmin? Dan hangt het van uw getuigschrift af, of u nogmaals kan deelnemen. Let wel dat bij iedere deelname een inschrijvingsbedrag hoort.
  • Stap 5

   De verklaring op eer ondertekenen

   De verklaring op eer ondertekenen en de bevestiging van alle gegevens, is de laatste stap in uw erkenningsaanvraag tot verslaggever. U ondertekent die via de energieprestatiedatabank, door een druk op de knop.

   Deze laatste stap in uw registratie als verslaggever moet u tijdig doen, namelijk binnen de 12 maanden na de datum van uw getuigschrift van de opleiding tot verslaggever. Als u buiten de termijn aanmeldt, krijgt u geen erkenning.

  • Stap 6

   U bent een erkende verslaggever

   Als alle stappen zijn doorlopen, bent u een erkende verslaggever.

   • U krijgt een persoonlijke verslaggeverscode. Die code bestaat uit ‘EP’, gevolgd door 5 cijfers, bijvoorbeeld EP12345.
   • Wenst u als verslaggever gepubliceerd te worden op de Energiekaart, met uw adres-, telefoon- en e-mailgegevens? Dan moet u dat op de energieprestatiedatabank aangeven. Ga daarvoor naar het menu ‘Registratie’ en dan ‘Aanpassen’: onder het tabblad met uw correspondentiegegevens kunt u aanvinken of u akkoord gaat met deze publicatie.

   Vanaf nu moet u jaarlijks permanente vorming volgen om uw erkenning te behouden.

  Erkende EPB-verslaggevers op de Energiekaart

  Deze lijst bevat verslaggevers die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. De lijst wordt maandelijks geactualiseerd.

  Verslaggevers die meerdere EP-codes hebben, komen meerdere keren voor in de lijst. De verslaggevers kunnen ervoor kiezen om hun adres-, telefoon- en emailgegevens wel of niet te laten publiceren, door dat aan te vinken in de energieprestatiedatabank onder Contactgegevens.

  Privacy