Gedaan met laden. U bevindt zich op: Registreren als EPB-verslaggever Werken met de energieprestatiedatabank

Registreren als EPB-verslaggever

Geldig voor alle bouwaanvragen

De energieprestatiedatabank werkt met een toegangsbeveiliging. Als u wenst op te treden als EPB-verslaggever dient u zich, voor het eerste gebruik, te registreren op www.energieprestatiedatabank.be.

Hoe registreren?

De registratie gebeurt aan de hand van een elektronische identiteitskaart (eID) of een andere digitale sleutel. Meer informatie over het activeren van digitale sleutels kunt u terugvinden op Vlaanderen.be.

TOOL

WERKING

Elektronische identiteitskaart (eID)

U kunt een eID aanvragen bij uw gemeente. Op http://eid.belgium.be/(opent in nieuw venster) vindt u hoe u de kaartlezer moet installeren en waar u de nodige (gratis) software kunt downloaden. Om uw eID te kunnen gebruiken, hebt u wel een kaartlezer nodig.

Opmerking: de maakt voor het inloggen gebruik van Access Control Management (ACM) dat generiek voor verschillende toepassingen van de Vlaamse overheid ontwikkeld werd. Macintosh-gebruikers kunnen zich met een eID aanmelden op ACM, indien zij Firefox als browser gebruiken. Met Safari als browser lukt dat niet.

itsme-appDownload de itsme(opent in nieuw venster)-app op uw smartphone en gebruik deze app om u aan te melden op de energieprestatiedatabank.

Unieke identificatie bij registratie

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft als doel de energieprestatiedatabank te laten gelden als authentieke gegevensbron. Daarvoor wordt elke nieuwe verslaggever met zijn/haar officiële verblijfplaats geregistreerd en worden de diplomagegevens van bestaande en nieuwe verslaggevers geverifieerd.

In het document ‘unieke identificatie van gebruikers van de energieprestatiedatabank’(PDF bestand opent in nieuw venster) wordt beschreven welke stappen u moet doorlopen in het geval van een nieuwe registratie of bij het aanmelden van een bestaande registratie (die nog niet uniek geïdentificeerd is).

Registratie als...

Buitenlandse verslaggever

Verslaggevers die in de onmogelijkheid verkeren om te kunnen beschikken over elektronische identiteitskaart of een andere digitale sleutel (bijvoorbeeld: buitenlandse verslaggevers), moeten contact opnemen met het VEKA, via veka@vlaanderen.be. Het VEKA zorgt dan voor een alternatieve registratiemogelijkheid.

Natuurlijk persoon of rechtspersoon

De verslaggever kan (mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden) zijn/haar taak opnemen als:

  • natuurlijke persoon;
  • rechtspersoon - zaakvoerder;
  • rechtspersoon - bestuurder;
  • rechtspersoon - werknemer (enkel werknemers, geen personen die als zelfstandige bij een firma werken).

Een verslaggever die geregistreerd is als rechtspersoon - werknemer en dus over het juiste diploma beschikt, kan de verslaggeving uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon waarvoor hij/zij werkt. De werknemer kan ook alle officiële documenten zelf ondertekenen. Meer informatie daarover vindt u in het document ‘Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers(PDF bestand opent in nieuw venster).

Als een rechtspersoon een erkenning als verslaggever wenst, moet ofwel de zaakvoerder/een bestuurder, ofwel minstens een natuurlijke persoon in dienst van die rechtspersoon, voldoen aan de vier voorwaarden.

  • Enkel de personen die voldoen aan die voorwaarden kunnen namens de rechtspersoon verslaggeverstaken uitoefenen, zoals het ondertekenen van aangiften.
  • Als de zaakvoerder, een bestuurder of een medewerker niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de registratie geschrapt van de persoon die niet meer aan de voorwaarden voldoet. Een zaakvoerder (rechtspersoon) kan bijvoorbeeld beslissen om geen permanente vorming te volgen. Dat is geen probleem, zolang een werknemer die ook als verslaggever is geregistreerd dat wel doet.

Energiedeskundige

Een kan zich aanvullend ook registreren als: