Specifieke bugs en problemen, die u niet kunt terugvinden in het overzicht hieronder of die eigen zijn aan uw PC/MAC of project, meldt u best via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Overzicht gekende problemen

Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

20/10/2022 (v13.0.1 - update)

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/13.0_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan ‘bin’
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies ‘Properties’
- Ga naar het tabblad ‘Compatibility’
- Duid “Override high DPI scaling behavior” aan en kies voor ‘Systeem’.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is.

20/10/2022 (v13.0.1)

Omschrijving: bij het opstarten van v13.0.1 krijgen sommige gebruikers de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de EPBD-databank. Het is daardoor niet mogelijk om producten uit de databank op te halen.

Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers

Workaround: een mogelijke oplossing staat beschreven op deze webpagina.

Als deze niet werkt, gelieve ons te contacteren via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Status: nog in te plannen

20/10/2022 (v13.0.1 en ouder)

Omschrijving: de regelgeving bepaalt dat indien er geen ventilatieprestatieverslag (VPV) wordt opgemaakt, de reductiefactor voor verwarming berekend moet worden met de geëiste debieten. Voor onderstaande projecten rekent de software toch met de ingestelde debieten.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met een warmteterugwinapparaat met automatische regeling en waarvoor geen ventilatieprestatieverslag (VPV) werd opgemaakt.

Workaround: voer in de invoervelden ‘ingestelde debieten’ zelf de som in van de geëiste debieten. U vindt deze terug onderaan de tabel in de knoop ‘Ventilatie’ van de EPB-eenheid.

Status: nog in te plannen

20/10/2022

Omschrijving: de verliesoppervlakte wordt niet altijd weergegeven op het EPC bouw

Toepassingsgebied: dit probleem kan voorvallen bij alle projecten.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

29/08/2022 (v13.0.1)

Omschrijving: als u voor deze projecten een startverklaring of aangifte genereert, wordt er geen epbs- of epba-bestand aangemaakt.

Toepassingsgebied: alle projecten met een scheidingsconstructie met een laag zonder dikte (‘-’) of een laag waarvoor geen R-waarde berekend wordt (‘NVT’).

Workaround: verwijder de lagen zonder dikte of zonder R-waarde-berekening. Daarna zal u wel een startverklaring of aangifte kunnen genereren.

Status: dit zal opgelost zijn in de volgende release

17/08/2022 (v13.0.1)Omschrijving: bij aard van de werken “Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)” wordt bij de scheidingsconstructies niet meer gevraagd of het om een nieuwe scheidingsconstructie gaat of niet, als u bij de verduidelijking kiest voor één van de volgende opties:
 • Gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving
 • Gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³ of met minstens 1 wooneenheid
 • Uitbreiding met een BV groter dan 800 m³ of met minstens 1 wooneenheid
 • Ontmanteling
Hierdoor worden bestaande scheidingsconstructies onderworpen aan U-waarde-eisen voor nieuwe scheidingsconstructies en kunnen onterechte boetes gegenereerd worden.

Workaround: Wacht met het indienen tot de volgende software-release.

Moest de startverklaring of aangifte voor uw project al ingediend zijn, maar lukt dit niet ten gevolge van deze bug? Bezorg ons dan het EPB-dossiernummer van uw project via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Status: wordt met hoge prioriteit onderzocht

12/07/2022 (v13.0.1)

Omschrijving: sinds v12.5.1 wordt bij conversie de verbinding met een thermisch zonne-energiesysteem verbroken indien dit systeem verbonden was met een verdeelsysteem. Indien dat het geval is, verschijnt een waarschuwende boodschap in het conversievenster.

Bij de omzetting van een project naar v13.0.1 wordt echter de verbinding met alle thermische zonne-energiesystemen verbroken, ook als dit systeem rechtstreeks met de installatie voor sanitair warm water verbonden was. Ook hiervoor verschijnt de waarschuwende boodschap in het conversievenster. Dit is niet correct en zorgt voor een onterechte stijging van het E-peil.

Toepassingsgebied: alle projecten met een thermisch zonne-energiesysteem

Workaround: Verbind het thermisch zonne-energiesysteem opnieuw met de installatie voor sanitair warm water.

Status: dit zal opgelost zijn in de volgende release

12/07/2022 (v12.0.5)

Omschrijving: als u voor deze projecten de aanvraagdatum van het project wijzigt, wijzigt de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ (in de knoop EPB-eenheid) van ‘neen’ naar ‘ja’. Hetzelfde gebeurt bij het wijzigen van de aard van de werken van ‘nieuwbouw’ naar ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) (en omgekeerd). Hierdoor wordt het E-peil niet berekend.

Toepassingsgebied: alle EPN-projecten zonder systeem voor sanitair warm water

Workaround: Pas de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ terug aan naar ‘neen’.

Status: nog in te plannen

01/07/2022 (v12.0.5)

Omschrijving: voor deze projecten verschijnen onterechte foutmeldingen voor ontbrekende invoer van verschillende gegevens (zoals invoer van SCOPon) die niet nodig zijn voor deze systemen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een VRF-systeem waarvoor aangeduid wordt dat de Ecodesign-gegevens van de geplaatste combinatie niet bekend zijn.

Workaround: Dit is niet blokkerend voor het berekenen van de resultaten of voor het genereren van de startverklaring en aangifte.

Status: opgelost in v13.0.1

01/07/2022 (v12.0.1)

Omschrijving: voor deze projecten verschijnt het veld ‘CO2 afgiftecoefficient van de brandstof (OVW)’ niet. Dit veld is nodig voor het bepalen van de CO2-uitstoot. Hierdoor wordt het aanmaken van een epbs- of epba-bestand geblokkeerd.

Toepassingsgebied: alle projecten met een biogasinstallatie

Workaround: /

Status: opgelost in v13.0.1

01/07/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: onderaan de invoervelden verschijnt een onterechte melding over ontbrekende invoer voor het veld ‘Meter: is aanwezig?’ Deze vraag is niet van toepassing voor koelsystemen anders dan ijswaterinstallaties.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2022 waarvoor de installatie-eisen voor koeling van toepassing zijn.

Workaround:

 • Wijzig ‘Koeling d.m.v. ijswaterinstallatie’ naar ‘ja’
 • Duid aan ‘Elektrisch verbruik meter’ = neen
 • Wijzig ‘Koeling d.m.v. ijswaterinstallatie’ opnieuw naar ‘neen’

Status: opgelost in v13.0.1

01/07/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: in de formulieren verschijnt de elektrische weerstand als ‘preferente opwekker’.

Toepassingsgebied: projecten met een elektrische weerstand als niet-preferente opwekker

Workaround: /

Status: opgelost in v13.0.1

01/07/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: in de formulieren verschijnt onterecht dat de ontwerpvertrektemperatuur niet gekend is.

Toepassingsgebied: projecten met een warmtepomp waarvan de ontwerpvertrektemperatuur in detail ingegeven werd.

Workaround: /

Status: opgelost in v13.0.1

16/06/2022 (v12.5.7)

Omschrijving: de EPB-software crasht nadat de gebruiker naar een ander programma gegaan is en vervolgens de focus terug naar de EPB-software legt.

Toepassingsgebied: dit probleem treedt op bij sommige gebruikers. Het is tot op heden nog niet duidelijk waarom het bij de ene gebruiker voorvalt en bij de andere niet.

Workaround: /

Status: wordt met hoge prioriteit onderzocht

16/06/2022 (12.5.7) (UPDATE)

5/11/2021

Omschrijving: tot voor v12.5.7 was de EPB-software niet geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Dit zorgde voor corrupte bestanden en ongewenst gedrag bij het opslaan en laden van een project. In v12.5.7 werd hiervoor een oplossing in de EPB-software geïmplementeerd, maar die blijkt niet volledig correct te werken. Sommige gebruikers ervaren nog steeds problemen.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen)

Workaround: Wij raden gebruikers aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken.

In sommige gevallen kan de softwareontwikkelaar (delen van) het bestand recupereren. Bezorg ons in dat geval de nodige bestanden.

Status: wordt verder onderzocht

17/05/2022 (formulieren)

Omschrijving: voor deze projecten verschijnt onterecht op het EPC en het hoofdformulier dat wel aan alle U-waarden voldaan is.

Toepassingsgebied: alle projecten waarbij niet voldaan is aan de eis op de gemiddelde U-waarde van vensters met transparante delen anders dan glas

Workaround: /

Status: nog in te plannen

11/05/2022 (v12.5.5 en recenter)

Omschrijving: bij sommige projecten daalt het E-peil zeer sterk na conversie naar v12.5.5 of recenter. Dit komt doordat er met een verkeerde (te lage) U-waarde bij ontstentenis gerekend wordt voor sommige bestaande scheidingsconstructies, die ingerekend worden met alle gegevens “onbekend”.

Dit valt voor bij scheidingsconstructies waarvoor ooit de opbouw in lagen werd ingegeven, maar waar nadien de invoer aangepast werd zodat er geen lagen meer ingegeven moeten worden.

Toepassingsgebied: projecten met aard van de werken ‘IER’

Workaround:

 • verander ‘nieuwe of vernieuwde constructie’ naar ‘ja’
 • verwijder alle lagen die ingegeven staan
 • verander ‘nieuwe of vernieuwde constructie’ opnieuw naar ‘neen’

Status: opgelost in v13.0.1

11/05/2022 (v12.0.1 en recenter)

Omschrijving: voor deze scheidingsconstructie verschijnt onterecht het invoerveld ‘g-waarde (zonnetoetredingsfactor)’.

Toepassingsgebied: alle projecten met aard van de werken ‘renovatie’ en een scheidingsconstructie van het type ‘lichtkoepel’

Workaround: u vult het veld niet in. Dit is niet blokkerend voor het berekenen van de resultaten of voor het genereren van de startverklaring en aangifte.

Status: nog in te plannen

11/05/2022 (v12.5.5 en recenter)

Omschrijving: als er in een scheidingsconstructie een laag ingegeven wordt van het type ‘matig geventileerde luchtlaag’ of ‘niet-geventileerde luchtlaag’ en als er geen dikte voor deze laag ingegeven wordt, verschijnt er een foutmelding die er uiteindelijk voor zorgt dat de software vastloopt en dat de scheidingsconstructie niet meer aangepast kan worden.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround:

 • verwijder de betreffende scheidingsconstructie
 • maak de scheidingsconstructie opnieuw aan
 • nadat u de luchtlaag hebt toegevoegd, geeft u meteen een dikte aan deze laag (dus voor u een andere actie uitvoert!)

Status: opgelost in v13.0.1

11/05/2022 (v12.5.5)

Omschrijving: bij scheidingsconstructies waarbij een isolatielaag in contact staat met de buitenomgeving of een sterk geventileerde luchtlaag moet de EPB-verslaggever aangeven of het materiaal blootgesteld mag worden aan de buitenomgeving. Indien hier “ja” op geantwoord wordt, wordt nu onterecht met de lambda_U,e-waarde van het materiaal gerekend in plaats van met de lambda_U,i-waarde.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: /

Status: opgelost in v13.0.1

11/05/2022 (v12.5.5)

Omschrijving: na het selecteren van de type opwekker “gemengde/gedeelde opwekker” verspringt dit automatisch terug naar “lokale opwekker”. De gegevens van de gemengde/gedeelde opwekker worden wel correct overgenomen.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum van 01/01/2017 tot en met 31/12/2018 met een gemengde/gedeelde opwekker.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

07/04/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: voor projecten met PV-panelen (photovoltaic) moet vanaf v12.5.1 de apertuuroppervlakte niet meer ingevuld worden. Voor sommige bestaande projecten (opgemaakt met een versie voor v12.5.1) verschijnt na conversie een onterechte validatie voor het veld ‘Apertuuroppervlakte’, terwijl dit veld niet meer zichtbaar is.

Toepassingsgebied: sommige projecten met PV-panelen die uit een versie voor v12.5.1 geconverteerd worden naar een versie na v12.5.1

Workaround: deze validatie heeft geen invloed op de resultaten of de berekeningen. U kunt deze gewoon negeren.

Status: nog in te plannen

07/04/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: de software loopt vast bij het uitvoeren van de berekeningen of het bijwerken van de resultaten.

Toepassingsgebied: alle projecten waarbij voor een of meerdere scheidingsconstructies gebruik gemaakt wordt van een gebruikersmateriaal

Workaround:

 • Ga naar de scheidingsconstructie waarbij u een gebruikersmateriaal ingevoerd hebt.
 • Selecteer het betreffende gebruikersmateriaal
 • Kies “neen” voor de optie ‘directe invoer van de warmteweerstand’.
 • Kies eender welke invoer voor “type in-situ vorming”
 • Kies vervolgens opnieuw “ja” voor de optie ‘directe invoer van de warmteweerstand’.
 • Herhaal dit voor alle lagen met een gebruikersmateriaal

Status: opgelost in v13.0.1

07/02/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: na installatie van v12.5.1 krijgen sommige gebruikers bij het opstarten van de software de melding ‘Onmogelijk om verbinding te maken met de bibliotheek’ of blijkt dat de globale bibliotheek verdwenen is. Er loopt iets fout met de automatische overzetting van de globale bibliotheek.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: in de meeste gevallen lost een van de oplossingen vermeld op deze webpagina het probleem op.

Status: wordt onderzocht

07/02/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: het E-peil wordt niet berekend indien er een venster wordt ingegeven met ‘Aantal’ > 1 én met zonnewering, waarvan de reductiefactor Fc op vereenvoudigde manier berekend wordt, en waarvoor gegevens voor het screendoek/lamellen uit de EPBD geïmporteerd worden.

Toepassingsgebied: alle projecten met aard van de werken ‘nieuwbouw’ en ‘IER’.

Workaround:

 1. Selecteer ‘Screendoek/lamellen’ ipv ‘Screendoek/lamellen EPBD’

 2. Vul de zonnetransmissiefactor en zonnereflectiefactor,buitenzijde manueel in met de gegevens die u terug kan vinden in de EPBD

 3. Herbereken de resultaten

Status: opgelost in v13.0.1

07/02/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: bij het eerste venster in de boomstructuur verschijnt een validatie: “Oriëntatie” of “g-waarde (zonnetoetredingsfactor)”. Deze velden moeten echter niet ingevuld worden voor een renovatieproject. De validatie is niet blokkerend voor het berekenen van de resultaten of voor het genereren van een startkverklaring of aangifte.

Toepassingsgebied: alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’ die omgezet worden naar v12.5.1

Workaround: /

Status: opgelost in v13.0.1

10/12/2021 (v12.0.5 en recenter)

Omschrijving: er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, …

Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers

Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen.

Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:

 1. Rechter muisklik op het bureaublad en kies voor “Beeldscherminstellingen”

 2. Scroll naar de sectie “Schaal en layout”

 3. Kies voor een ander percentage in de lijst. Het ‘aanbevolen’ percentage zal wellicht wel tot een goede weergave leiden.

 4. Start de EPB-software opnieuw op nadat u de beeldscherminstellingen gewijzigd hebt

Status: dit is gedeeltelijk opgelost in v12.5.7
Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is.

10/12/2021 (v12.0.5 en recenter)

Omschrijving: bij het genereren van een startverklaring of aangifte verschijnt een foutmelding over de naam van het tappunt. Deze mag maximaal 35 karakters bedragen. Als u voor een bepaald tappunt aanduidt dat er meer dan 1 stuk aanwezig is (aantal > 1), zal er achterliggend in de software een (of meerdere) kopie(ën) worden gemaakt van het tappunt. De software geeft dan zelf een generieke naam aan deze kopie die opgebouwd is als volgt “tap XX (kopie van <naam tappunt>)”. Deze naam bestaat al snel uit meer dan 35 karakters, waardoor de foutmelding verschijnt. Omdat de naam achterliggend wordt aangemaakt, kunt u deze zelf niet wijzigen.

Toepassingsgebied: alle projecten met tappunten sanitair warm water die meer dan 1x voorkomen (“aantal > 1”)

Workaround: Beperk de naam van de tappunten die meerdere keren voorkomen (aantal > 1) tot maximaal 17 karakters, inclusief spaties. Zo zal u wel een startverklaring of aangifte kunnen genereren.

Status: opgelost in v13.0.1

01/12/2021

Omschrijving: deze gebruikers kunnen grote problemen ondervinden met verschillende Java-applicaties, waaronder ook de EPB-software.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken met een recente MAC-computer die voorzien is van de chip ‘M1’ (beschikbaar sinds 10/11/2020) én waarop het recente besturingssysteem ‘Monterey’ geïnstalleerd is (beschikbaar sinds 25/10/2021).

Workaround: /

Status: Dit probleem is gedeeltelijk opgelost in v12.5.6. Sommige van deze gebruikers zullen wel nog problemen ondervinden bij het opstarten van de EPB-software. Voor dit probleem wordt zo snel mogelijk een oplossing gezocht.

Let op: de automatische updates zijn voor deze gebruikers niet beschikbaar in de versies vanaf v12.5.5.

24/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden.

Status: nog in te plannen

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de vraag ‘Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand’ verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand.

Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround ‘neen’ antwoorden op de vraag ‘Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand’.

Status: nog in te plannen

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX).

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: wordt verder onderzocht

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON)

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem.

Workaround:

 1. Vink ‘ja’ aan bij ‘zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...’
 2. Vul 0 kW in bij vermogen in uit-stand, TO-vermogen, stand-by vermogen en CCH-vermogen
 3. Vink ‘nee’ aan bij ‘warmtepomp met twee luchtkanalen’
 4. Kies ‘directe invoer van de SCOPon’ en vul een waarde van 3,3 in
 5. Vink terug ‘nee’ aan bij ‘zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...’

Status: nog in te plannen

26/05/2021

Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

24/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Sinds de recentste versie van de EPB-software v11.5.3 lukt het in sommige gevallen niet om een EPB-rapport te genereren in de software.

Toepassingsgebied: Het probleem doet zich voor na manuele installatie van de EPB-software v11.5.3.

Workaround: Verwijder de geïnstalleerde versie (peb_uninstaller) en installeer vervolgens de software opnieuw op een andere locatie.

Status: nog in te plannen

12/02/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’.

Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’

Workaround:

 1. Ga naar ‘System preferences’ en dan naar ‘general’.
 2. Pas ‘Prefer tabs’ aan naar ‘never’.

Status: wordt onderzocht

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven.

Workaround: U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel.

Status: nog in te plannen

28/10/2020 (alle versies)

Omschrijving: Het TRD verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing ‘grond’, ‘kelder’ of ‘kruipkelder’.

Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software.

Status: nog in te plannen

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen