Specifieke bugs en problemen, die u niet kunt terugvinden in het overzicht hieronder of die eigen zijn aan uw PC/MAC of project, meldt u best via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Overzicht gekende problemen

Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

09/03/2023 (v13.5.1)

Omschrijving: Door een fout in het nieuwe EPBD-bronbestand (06/03/2023) is het niet mogelijk om gegevens uit de EPBD-databank te importeren in de EPB-software. Er verschijnt een foutmelding als u een product of materiaal uit de EPBD-databank wilt toevoegen.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: /

Status: het probleem is intussen opgelost door de vorige versie van het EPBD-bronbestand (dd. 01/02/2023) terug te zetten. In de EPB-software zal echter een melding verschijnen dat de gegevens dateren van 07/03/2023.

07/02/2023

Omschrijving: bij het indienen van de startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout. Deze wordt veroorzaakt doordat de R-waarde van de isolatielaag met variabele dikte niet wordt weggeschreven.

Toepassingsgebied: alle projecten met minstens een scheidingsconstructie met een isolatielaag met variabele dikte.

Workaround: Herhaal volgende workaround voor elke scheidingsconstructie waarbij u een isolatielaag met variabele dikte hebt ingegeven. U herkent deze aan het feit dat in de kolom R-waarde ‘N.V.T.’ staat.

 • bereken de U-waarde met de EPB-software door het invoeren van alle lagen
 • hou deze berekening bij als staving (bvb door een screenshot te nemen - vergeet hierbij geen screenshot te nemen van de popupvenster)
 • vul deze U-waarde in via de directe invoer

Status: wordt zo snel mogelijk opgelost

07/02/2023 (v13.5.1)

Omschrijving: voor deze projecten verstrengt de E-peileis in v13.5.1 met 15% in plaats van met 10%. De projecten worden onterecht afgetoetst aan een te strenge E-peileis.

Toepassingsgebied: alle IER-projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2023 waarbij niet voldaan is aan de eis op het minimum aandeel hernieuwbare energie.

Workaround: Om na te gaan of uw project aan de eisen zou voldoen, kunt u zelf de correcte E-peileis berekenen door de normale E-peileis te verminderen met 10%. Bijvoorbeeld voor een EPW-project bedraagt de E-peileis E54 ipv E51 gesteld in v13.5.1.

Wacht met het indienen van de aangifte tot deze bug opgelost is.

Status: wordt zo snel mogelijk opgelost

07/02/2023 (v13.5.1)Omschrijving: bij aard van de werken “Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)” wordt bij de scheidingsconstructies niet meer gevraagd of het om een nieuwe scheidingsconstructie gaat of niet, als u bij de verduidelijking kiest voor één van de volgende opties:
 • Gedeeltelijke herbouw met een BV groter dan 800 m²
 • Gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid
 • Uitbreiding met een BV groter dan 800 m²
 • Uitbreiding met minstens één wooneenheid

Hierdoor worden bestaande scheidingsconstructies onderworpen aan U-waarde-eisen voor nieuwe scheidingsconstructies en kunnen onterechte boetes gegenereerd worden.

Toepassingsgebied: alle nieuwbouwprojecten met aanvraagdatum voor 01/03/2017 met ‘verduidelijking aard van de werken’ één van bovenvermelde opties.

Workaround: Wacht met het indienen tot de volgende software-release.

Moest de startverklaring of aangifte voor uw project al ingediend zijn, maar lukt dit niet ten gevolge van deze bug? Bezorg ons dan het EPB-dossiernummer van uw project via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Status: wordt zo snel mogelijk opgelost

07/02/2023 (v13.5.1 - update)

20/10/2022 (v13.0.1)

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar. Dit probleem lijkt vaker voor te komen sinds v13.5.1.

Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround: bij de meeste gebruikers lost volgende workaround het probleem op:

 • Sluit de software af
 • Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/13.5_x64)
 • Ga in de map jre1.8.0_172 en dan ‘bin’
 • Zoek naar javaw.exe.
 • Klik hierop met de rechtermuisknop en kies ‘Properties’
 • Ga naar het tabblad ‘Compatibility’
 • Duid “Override high DPI scaling behavior” aan en kies voor ‘Systeem’.
 • Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Werkt deze oplossing bij u niet? Laat het ons dan weten via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is.

24/01/2023 (v13.5.1)

Omschrijving: bij deze gebruikers loopt de versie 13.5.1 bijna direct vast (na enkele kliks), waardoor de versie niet werkbaar is.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken op een MAC-computer met besturingssysteem Monterey

Workaround: wij raden deze gebruikers aan om voorlopig opnieuw te werken met versie 13.0.1. De verplichting om met v13.5.1 epbs- en epba-bestanden op te laden op de databank is niet langer van toepassing.

U kunt het installatiebestand voor v13.0.1 (voor MacOS) hier downloaden.(opent in nieuw venster)

Status: wordt met hoge prioriteit onderzocht

10/01/2023 (v13.5.1) (UPDATE)

16/06/2022

5/11/2021

Omschrijving: De EPB-software is nog niet volledig geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Sinds v12.5.7 werden hiervoor een aantal oplossingen in de EPB-software geïmplementeerd, maar die blijken niet voor alle gebruikers goed te werken. We krijgen nog steeds regelmatig meldingen van gebruikers waarvan de bestanden corrupt geworden zijn na fouten bij het opslaan. Deze fouten ontstaan doordat er op het moment van opslaan geen connectie is met de opslaglocatie.

Een corrupt bestand is te herkennen aan de foutmelding “Onmogelijk om het bestand te converteren. De versie van het bestand is:” en aan een bestandsgrootte van 0 kB.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen)

Workaround: Wij raden alle gebruikers expliciet aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken.

In sommige gevallen kan de softwareontwikkelaar (delen van) het bestand recupereren. Bezorg ons in dat geval de nodige bestanden.

Status: er wordt verder gewerkt aan bijkomende optimalisaties.

10/01/2023

Omschrijving: volgens de regelgeving moeten de vermogens van alle elektrische boilers in een EPB-eenheid samengeteld worden en moet de som van deze vermogen afgetoetst worden aan de eis. In de EPB-software wordt echter het vermogen van elke boiler apart afgetoetst aan de eis. Dit is niet correct.

Toepassingsgebied: alle projecten waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn én waar er meerdere elektrische boilers aanwezig zijn.

Workaround: Maak slechts 1 systeem voor sanitair warm water aan en tel de vermogens van alle aanwezige boilers op. Geef de volledige oppervlakte van het gebouw in (er mag geen oppervlakte dubbel geteld worden). Op deze manier wordt de installatie-eis correct afgetoetst.

Status: in te plannen

10/01/2023

Omschrijving: er ontbreekt een (blokkerende) validatie voor de invoervelden ‘Bestemmingen bediend door het verdeelsysteem’ en ‘Soort transportmedium’. Ook als deze invoervelden niet ingevuld zijn, kunnen de resultaten berekend worden. In sommige gevallen zorgt dit er echter voor dat de resultaten niet correct zijn, of dat niet alle eisen correct afgetoetst worden.

Toepassingsgebied: alle projecten met een verdeelsysteem voor ruimteverwarming.

Workaround: vul de vragen in

Status: in te plannen

10/01/2023 (v13.0.1)

Omschrijving: de vrijgestelde oppervlakte van de deur (ten gevolge van de 2%-regel) wordt verkeerd berekend.

Toepassingsgebied: alle projecten met een transparante deur ingegeven als ‘Deur’ (niet als ‘Venster’) die niet voldoet aan de maximale U-waarde.

Workaround: /

Status: opgelost in v13.5.1

10/01/2023 (v11.0.0)

Omschrijving: voor deze projecten wordt onterecht weergegeven dat de ventilatie-eisen niet gerespecteerd zijn. Er wordt wel correct weergegeven dat er geen boete is voor ventilatie na het toepassen van de 2%-regel.

Toepassingsgebied: alle renovatieprojecten met bouwaanvraagdatum vanaf 01 januari 2021 én die een tekort hebben op de ventilatie-eisen dat minder is dan 2% van het totale debiet.

Workaround: /

Status: opgelost in v13.5.1

10/01/2023 (v12.5.5)

Omschrijving: de U-waarde voor deze scheidingsconstructies wordt niet correct berekend.

Toepassingsgebied: alle projecten met scheidingsconstructies met een matig geventileerde spouw

Workaround: /

Status: opgelost in v13.5.1

10/01/2023 (v13.0.1)

Omschrijving: indien de scheidingsconstructie een berekende U-waarde heeft die niet afgerond net groter is dan de maximale U-waarde, maar afgerond gelijk is aan de maximale U-waarde (bvb een U-waarde van 0,2431 W/m²K voor een muur), verschijnt deze scheidingsconstructie als ‘voldaan’ in de EPB-software (terecht), maar als ‘niet voldaan’ op de formulieren (onterecht).

Toepassingsgebied: alle projecten met scheidingsconstructies met een U-waarde gelijk aan de maximale U-waarde.

Workaround: /

Status: opgelost in v13.5.1

10/01/2023 (v13.0.1)

Omschrijving: door een achterliggend afrondingsprobleem komt de totale boete niet altijd overeen met de som van de deelboetes. Het verschil is beperkt tot enkele eurocenten.

Toepassingsgebied: alle projecten met boetes

Workaround: /

Status: opgelost in v13.5.1

20/10/2022 (v13.0.1)

Omschrijving: bij het opstarten van v13.0.1 krijgen sommige gebruikers de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de EPBD-databank. Het is daardoor niet mogelijk om producten uit de databank op te halen.

Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers

Workaround: een mogelijke oplossing staat beschreven op deze webpagina.

Als deze niet werkt, gelieve ons te contacteren via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Status: nog in te plannen

20/10/2022 (v13.0.1 en ouder)

Omschrijving: de regelgeving bepaalt dat indien er geen ventilatieprestatieverslag (VPV) wordt opgemaakt, de reductiefactor voor verwarming berekend moet worden met de geëiste debieten. Voor onderstaande projecten rekent de software toch met de ingestelde debieten.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met een warmteterugwinapparaat met automatische regeling en waarvoor geen ventilatieprestatieverslag (VPV) werd opgemaakt.

Workaround: voer in de invoervelden ‘ingestelde debieten’ zelf de som in van de geëiste debieten. U vindt deze terug onderaan de tabel in de knoop ‘Ventilatie’ van de EPB-eenheid.

Status: opgelost in v13.5.1

20/10/2022

Omschrijving: de verliesoppervlakte wordt niet altijd weergegeven op het EPC bouw

Toepassingsgebied: dit probleem kan voorvallen bij alle projecten.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

29/08/2022 (v13.0.1)

Omschrijving: als u voor deze projecten een startverklaring of aangifte genereert, wordt er geen epbs- of epba-bestand aangemaakt.

Toepassingsgebied: alle projecten met een scheidingsconstructie met een laag zonder dikte (‘-’) of een laag waarvoor geen R-waarde berekend wordt (‘NVT’).

Workaround:

 • bereken de U-waarde met de EPB-software door het invoeren van alle lagen
 • hou deze berekening bij als staving (bvb door een screenshot te nemen)
 • vul deze U-waarde in via de directe invoer

Status: opgelost in v13.5.1

17/08/2022 (v13.0.1)Omschrijving: bij aard van de werken “Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)” wordt bij de scheidingsconstructies niet meer gevraagd of het om een nieuwe scheidingsconstructie gaat of niet, als u bij de verduidelijking kiest voor één van de volgende opties:
 • Gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving
 • Gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³ of met minstens 1 wooneenheid
 • Uitbreiding met een BV groter dan 800 m³ of met minstens 1 wooneenheid

Hierdoor worden bestaande scheidingsconstructies onderworpen aan U-waarde-eisen voor nieuwe scheidingsconstructies en kunnen onterechte boetes gegenereerd worden.

Toepassingsgebied: alle nieuwbouwprojecten met aanvraagdatum vanaf 01/03/2017 met ‘verduidelijking aard van de werken’ één van bovenvermelde opties.

Workaround: Wacht met het indienen tot de volgende software-release.

Moest de startverklaring of aangifte voor uw project al ingediend zijn, maar lukt dit niet ten gevolge van deze bug? Bezorg ons dan het EPB-dossiernummer van uw project via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Status: opgelost in v13.5.1

12/07/2022 (v13.0.1)

Omschrijving: sinds v12.5.1 wordt bij conversie de verbinding met een thermisch zonne-energiesysteem verbroken indien dit systeem verbonden was met een verdeelsysteem. Indien dat het geval is, verschijnt een waarschuwende boodschap in het conversievenster.

Bij de omzetting van een project naar v13.0.1 wordt echter de verbinding met alle thermische zonne-energiesystemen verbroken, ook als dit systeem rechtstreeks met de installatie voor sanitair warm water verbonden was. Ook hiervoor verschijnt de waarschuwende boodschap in het conversievenster. Dit is niet correct en zorgt voor een onterechte stijging van het E-peil.

Toepassingsgebied: alle projecten met een thermisch zonne-energiesysteem

Workaround: Verbind het thermisch zonne-energiesysteem opnieuw met de installatie voor sanitair warm water.

Status: opgelost in v13.5.1

12/07/2022 (v12.0.5)

Omschrijving: als u voor deze projecten de aanvraagdatum van het project wijzigt, wijzigt de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ (in de knoop EPB-eenheid) van ‘neen’ naar ‘ja’. Hetzelfde gebeurt bij het wijzigen van de aard van de werken van ‘nieuwbouw’ naar ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) (en omgekeerd). Hierdoor wordt het E-peil niet berekend.

Toepassingsgebied: alle EPN-projecten zonder systeem voor sanitair warm water

Workaround: Pas de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ terug aan naar ‘neen’.

Status: nog in te plannen

16/06/2022 (v12.5.7)

Omschrijving: de EPB-software crasht nadat de gebruiker naar een ander programma gegaan is en vervolgens de focus terug naar de EPB-software legt.

Toepassingsgebied: dit probleem treedt op bij sommige gebruikers. Het is tot op heden nog niet duidelijk waarom het bij de ene gebruiker voorvalt en bij de andere niet.

Workaround: /

Status: opgelost in v13.5.1

17/05/2022 (formulieren)

Omschrijving: voor deze projecten verschijnt onterecht op het EPC en het hoofdformulier dat wel aan alle U-waarden voldaan is.

Toepassingsgebied: alle projecten waarbij niet voldaan is aan de eis op de gemiddelde U-waarde van vensters met transparante delen anders dan glas

Workaround: /

Status: nog in te plannen

07/04/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: voor projecten met PV-panelen (photovoltaic) moet vanaf v12.5.1 de apertuuroppervlakte niet meer ingevuld worden. Voor sommige bestaande projecten (opgemaakt met een versie voor v12.5.1) verschijnt na conversie een onterechte validatie voor het veld ‘Apertuuroppervlakte’, terwijl dit veld niet meer zichtbaar is.

Toepassingsgebied: sommige projecten met PV-panelen die uit een versie voor v12.5.1 geconverteerd worden naar een versie na v12.5.1

Workaround: deze validatie heeft geen invloed op de resultaten of de berekeningen. U kunt deze gewoon negeren.

Status: nog in te plannen

07/02/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: na installatie van v12.5.1 krijgen sommige gebruikers bij het opstarten van de software de melding ‘Onmogelijk om verbinding te maken met de bibliotheek’ of blijkt dat de globale bibliotheek verdwenen is. Er loopt iets fout met de automatische overzetting van de globale bibliotheek.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: in de meeste gevallen lost een van de oplossingen vermeld op deze webpagina het probleem op.

Status: opgelost in v13.5.1

10/12/2021 (v12.0.5 en recenter)

Omschrijving: er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, …

Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers

Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen.

Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:

 1. Rechter muisklik op het bureaublad en kies voor “Beeldscherminstellingen”

 2. Scroll naar de sectie “Schaal en layout”

 3. Kies voor een ander percentage in de lijst. Het ‘aanbevolen’ percentage zal wellicht wel tot een goede weergave leiden.

 4. Start de EPB-software opnieuw op nadat u de beeldscherminstellingen gewijzigd hebt

Status: dit is gedeeltelijk opgelost in v12.5.7
Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is.

01/12/2021

Omschrijving: deze gebruikers kunnen grote problemen ondervinden met verschillende Java-applicaties, waaronder ook de EPB-software.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken met een recente MAC-computer die voorzien is van de chip ‘M1’ (beschikbaar sinds 10/11/2020) én waarop het recente besturingssysteem ‘Monterey’ geïnstalleerd is (beschikbaar sinds 25/10/2021).

Workaround: /

Status: opgelost in v13.5.1

24/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden.

Status: nog in te plannen

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de vraag ‘Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand’ verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand.

Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround ‘neen’ antwoorden op de vraag ‘Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand’.

Status: nog in te plannen

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX).

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: wordt verder onderzocht

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON)

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem.

Workaround:

 1. Vink ‘ja’ aan bij ‘zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...’
 2. Vul 0 kW in bij vermogen in uit-stand, TO-vermogen, stand-by vermogen en CCH-vermogen
 3. Vink ‘nee’ aan bij ‘warmtepomp met twee luchtkanalen’
 4. Kies ‘directe invoer van de SCOPon’ en vul een waarde van 3,3 in
 5. Vink terug ‘nee’ aan bij ‘zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...’

Status: nog in te plannen

26/05/2021

Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

24/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Sinds de recentste versie van de EPB-software v11.5.3 lukt het in sommige gevallen niet om een EPB-rapport te genereren in de software.

Toepassingsgebied: Het probleem doet zich voor na manuele installatie van de EPB-software v11.5.3.

Workaround: Verwijder de geïnstalleerde versie (peb_uninstaller) en installeer vervolgens de software opnieuw op een andere locatie.

Status: nog in te plannen

12/02/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’.

Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’

Workaround:

 1. Ga naar ‘System preferences’ en dan naar ‘general’.
 2. Pas ‘Prefer tabs’ aan naar ‘never’.

Status: wordt onderzocht

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven.

Workaround: U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel.

Status: nog in te plannen

28/10/2020 (alle versies)

Omschrijving: Het TRD verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing ‘grond’, ‘kelder’ of ‘kruipkelder’.

Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software.

Status: nog in te plannen

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen