Gedaan met laden. U bevindt zich op: Permanente vorming Erkenningsvoorwaarden voor verslaggever

Permanente vorming

Jaarlijks permanente vorming volgen is nodig om uw erkenning als verslaggever te behouden.

Soorten vorming

EPB in de praktijk brengen, vereist een gespecialiseerde vakkennis en een goede opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie. De permanente vorming voor verslaggevers bestaat daarom uit 2 delen:

  • vorming met verplichte inhoud (‘verplichte vorming’): om uw kennis actueel te houden als ingrijpende wijzigingen op til zijn. De inhoud ligt vast.
  • Vorming met vrije inhoud (‘vrije vorming’): om u te stimuleren uw vakkennis over EPB uit te breiden, nieuwe kennis en inzichten te verwerven, te leren uit praktijkvoorbeelden, … De onderwerpen zijn vrij te kiezen, uit een erkend aanbod.

De beide zijn verplicht.

Wie moet permanente vorming volgen?

Alle erkende verslaggevers moeten jaarlijks permanente vorming volgen. De permanente vorming telt per persoon en niet per firma of registratie. Meer info bij ‘erkenningsvoorwaarden’.

Uitzonderingen

  • Een kandidaat-verslaggever die net de basisopleiding tot verslaggever afwerkte, moet in het kalenderjaar waarin hij slaagt voor het examen van de basisopleiding, geen permanente vorming volgen: geen vrije inhoud en geen verplichte inhoud.
  • In het uitzonderlijke geval van bewijsbare overmacht (bijvoorbeeld: een langdurige ziekte) kunt u tegenargumenten en bewijsstukken indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, op het ogenblik dat het agentschap u laat weten dat u onvoldoende permanente vorming volgde.

Meer over permanente vorming