Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkende vormingen Permanente vorming

Erkende vormingen

Erkende vormingsinstellingen melden hun vormingen via de energieprestatiedatabank aan.

Enkel erkende vormingen tellen mee als permanente vorming

Na een validatie van de inhoud en het aantal uren van elke specifieke vorming, publiceert het VEKA de vormingstabel. Dat is de lijst met alle erkende permanente vormingen voor verslaggevers:

De opleidingen zijn geordend volgens de provincie waar de vorming doorgaat. Er zijn 5 tabbladen voor de provincies (1 voor elke provincie) en een zesde tabblad met de opleidingen van het type ‘e-learning’.

Vindt u een EPB-gerelateerde vorming die niet in de vormingstabel staat? Geef een seintje aan de instelling die de vorming organiseert. Het is mogelijk dat de instelling interesse heeft om zich door het VEKA te laten erkennen.

Erkende vormingenNiet-erkende vormingen
 • vormingen uit het erkende aanbod georganiseerd door erkende vormingsinstellingen
 • een actueel overzicht in de vormingstabel:
  • vrije vormingen
  • verplichte vormingen
 • vormingen die u zelf ter goedkeuring wil voorleggen aan het VEKA. Enkel de vormingsinstellingen kunnen een erkenningsaanvraag indienen.

Toegelaten en niet-toegelaten inhoud en vorm

Toegelaten inhoud
Niet toegelaten inhoud
 • vorming met vrije inhoud: alle voorgestelde vormingen die bijdragen tot een versterking en groei van de kennis en inzichten over de energieprestatie van gebouwen en het binnenklimaat
 • onderdelen uit de basisopleiding tot verslaggever
 • opleidingen die het management van uw bedrijf ondersteunen
 • opleidingen die louter commercieel zijn
 • opleidingen over de invulling van de energieprestatieregelgeving in Brussel of Wallonië (zoals toelichting over hun eisenpakket)

Een opleiding bij een ander gewest over de rekenmethode, innovatieve technieken, de EPB-software … voldoet inhoudelijk wél (mits de instelling erkend is bij het VEKA).

Toegelaten vorm
Niet-toegelaten vorm
 • opleidingen
 • studiedagen
 • e-learning
 • seminaries
 • werkgroepen
 • combinatie van voorgaande
 • interne ledenwerking van een organisatie: voorbereiding van lessen, verzamelen van feedback,…

Weetjes

 • Vormingen die u volgde om te voldoen aan de permanente vorming van verslaggevers, kan u ook voor andere vormingen laten meetellen, bijvoorbeeld voor de permanente vorming van de architect (als die voldoen aan hun voorwaarden). Het omgekeerde geldt ook: bepaalde vormingen die meetellen voor de permanente vorming van de architect kunnen in aanmerking komen als permanente vorming van de verslaggever, als deze goedgekeurd zijn door het VEKA.
 • Er zijn vormingen die inhoudelijk zowel interessant zijn voor de energiedeskundige type A (EPC) als voor de verslaggever (EPB). Deze vormingen tellen voor de beide mee.
 • Als u een erkende verslaggever bent, kunt u ook de basisopleiding of onderdelen daarvan volgen. Die tellen mee als permanente vorming met vrije inhoud.

Regelgeving